Als vroeger daar en hier is: reminiscentie bij ouderen met dementie en migratieachtergrond

Vlaanderen kent net als de rest van de wereld een toenemend aantal ouderen met dementie met een migratie-achtergrond. Psycho-sociale zorginterventies zoals reminiscentie worden meer en meer bij personen met dementie ingezet als een manier om levenskwaliteit bij dementie te borgen. Toch ontbreekt een migratie- en cultuursensitieve reminiscentie aanpak die rekening houdt met de specifieke context van ouderen met migratie-achtergrond met dementie.

Deze lacune situeert zich in een bredere zoektocht naar cultuursensitieve dementiezorg voor deze ouderen. Het doel van dit onderzoek is het specificeren van instrumentele en procesmatige criteria noodzakelijk voor  migratie- en cultuursensitieve reminiscentie als betekenisvolle activiteit zodat het kan ingezet worden in dementiezorg voor Vlaamse ouderen met (arbeids)migratie-achtergrond.

Actieonderzoek

Aan de hand van participatief actieonderzoek wordt reminiscentie als betekenisvolle activiteit geïntroduceerd bij ouderen met migratie-achtergrond en dementie (begin & middenstadium) in zowel een professionele (woonzorgcentrum) als in een thuiscontext. In twee leercycli zetten professionele hulpverleners en mantelzorgers als co-onderzoekers reminiscentie in tijdens hun zorg voor ouderen met dementie met een migratie-achtergrond. Deze vier à zes  casussen worden longitudinaal gedurende een jaar gevolgd.

De leerpunten uit dit onderzoek leiden tot een intersectioneel migratie- en cultuursensitief model van aanpak voor reminiscentie in de dementiezorg van Vlaamse ouderen met migratieachtergrond.  De leerpunten worden vertaald in een brede en wetenschappelijke publicatie en een creatief laagdrempelig disseminatie instrument. De uiteindelijke vorm van de output wordt in samenspraak met de projectpartners bepaald.

Contact

saloua.berdai@kdg.be

+32 3 613 18 17

 • Financiering: PWO

 • Duur onderzoek: 01/09/2021 - 31/08/2023

 • Betrokken onderzoekscentrum: onderzoekscentrum Sociale Inclusie

 • Betrokken opleiding: Professionele bachelor praktijkgerichte orthopedagogie, Sociaal Werk, Verpleegkunde

 • Projectpartners: 

  • Red Star Line Museum

  • Atlas Integratie en Inburgering Antwerpen

  • Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

  • FARO
  • Woonzorgcentrum Arthur
  • Woonzorgcentrum Hollebeek
  • Woonzorgcentrum De Vijvers
 • Medewerker: 

  • Aicha Ajhnejh

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

 • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
 • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
 • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend