Opleiding Sociaal Werk lanceert mee tool ‘Helder Recht’ in Vlaanderen

In Wallonië richtten een aantal studenten een twintigtal jaar geleden de vzw ‘Droits Quotidiens’ op. Op hun website www.droitsquotidiens.be maken ze juridische vaktaal begrijpelijk. “In de eerste plaats wilde men het recht bij kwetsbare mensen zelf brengen en hen helpen hun weg te vinden in die juridische taal”, vertelt Steven Gibens, docent en onderzoeker in de opleiding Sociaal Werk aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG). “Maar in de praktijk bleek dat de website vooral sociaal werkers helpt. Zij treden op als schakel tussen het recht en de rechtzoekenden. Daarbij werd ‘Droits Quotidiens’ een onmisbare tool:  800 organisaties sloten zich aan en in 2015 werd hij 350 000 keer geraadpleegd.”

Met steun van de Koning Boudewijnstichting lanceren de Karel de Grote Hogeschool en vzw Droits Quotidiens de vzw nu ook in Vlaanderen onder de naam ‘Helder Recht’. Steven Gibens is één van de trekkers: “Een aantal van onze studenten voerde onderzoek naar hoe sociaal werkers op zoek gaan naar juridische informatie. Daaruit bleek dat er nood is aan betrouwbare, begrijpbare en gebruiksvriendelijke informatiekanalen.”

Nu gebruiken ze intranet, websites van overheidsinstanties en zoekmachines zoals Google. “Daarnaast raadplegen de sociaal werkers ook collega's, externe diensten”, vult de docent aan. “Zo doen ze een beroep op eigen kennis en ervaring omdat ze internet niet altijd betrouwbaar vinden en het opzoeken van juiste informatie veel tijd in beslag neemt. Bovendien weten ze niet altijd waar ze kwaliteitsvolle informatie kunnen vinden.”

‘Helder Recht’ is dus een welgekomen hulpmiddel. “Het is een website in klare en duidelijke taal en met een logische structuur die hen loodst naar het antwoord dat ze zoeken op juridische vragen over het dagelijks leven. Rond arbeid bijvoorbeeld, inkomen, gezondheid, gezin, justitie …”, aldus Steven Gibens. “Daarnaast vinden ze er ook extra info terug in brochures en modellen en kunnen ze doorklikken naar de wetgeving zelf. En zoals in Wallonië is het de bedoeling dat er een helpdesk van juristen komt die hen verder helpt en die de tool ook aanpast aan de vragen uit het werkveld.”

De vzw ‘Helder Recht’ heeft een duidelijke missie: Vlaanderen klare rechtstaal bijbrengen. “Maar de vzw zal ook juristen leren in klare taal communiceren”, stelt Gibens. “Het werkt dus in twee richtingen.” Weldra zullen de eerste juristen aangeworven worden om de vzw uit te bouwen.