Opleiding verpleegkunde steunt voorstel Crevits voluit

De Vlaamse regering besliste op 11 september om de studieduur van de bacheloropleiding verpleegkunde te verlengen van 3 naar 4 jaar. De Karel de Grote-Hogeschool (KdG) onderschrijft het voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Crevits volledig. “Met 1000 extra stage-uren kunnen we onze studenten nu genoeg praktijkervaring bieden”, stelt Ann Cleerbout, opleidingshoofd Verpleegkunde aan KdG. “Het tekort daaraan is een pijnpunt dat al jaren vanuit het werkveld naar voren komt.”

De druk op het theoretische deel van de leerstof neemt ook toe. “Verpleegkunde is een complex beroep, 3 jaar is te kort geworden”, licht Ann Cleerbout toe. “De zorgvraag wordt diverser, verruimt en moet meer op maat beantwoord worden. De technologie evolueert snel, patiënten en familie worden mondiger. Als opleiding bereiden we onze studenten hier graag optimaal op voor. Dankzij deze studieduurverlenging  kunnen we nu nog meer inzetten op innovatieve lesvormen, zoals scenariotrainingen in het skillslab: onze simulatieruimte waar studenten kunnen oefenen op levensechte poppen.”

“Ook voor het werkveld moet de opleiding breder en beter afgestemd worden op de huidige noden binnen de verschillende contexten en settings. Dit maakte dat studenten binnen diezelfde tijdspanne van 3 jaar steeds meer moesten kennen en kunnen en die situatie werd onhoudbaar”, zegt het opleidingshoofd. “Tot hiertoe voldeden de Vlaamse bachelors in de verpleegkunde ook niet meer volledig aan de Europese regelgeving, dankzij deze nieuwe maatregel kunnen ze zonder problemen aan de slag in het buitenland.”

“Onze opleiding is een van de grootste in Vlaanderen, heeft heel wat knowhow in huis en kan rekenen op een goede samenwerking met het werkveld”, vertelt Cleerbout. “Die samenwerking wordt nog intenser wanneer we met onze partners de stageduurverlenging en de theoretische vernieuwing als een gezamenlijk project uitwerken. Deze verlenging geeft ons ook de kans om onze banaba’s en postgraduaten te integreren in de bacheloropleiding.”

Studenten die tot en met het academiejaar 2015-2016 de bacheloropleiding startten of zullen starten, studeren nog na 3 jaar af. Voor starters vanaf 2016-2017 geldt de nieuwe regeling in alle hogescholen. “Dat geeft ons tijd om opnieuw een innoverend traject uit te tekenen, in overleg met studenten, werkveld en onze binnenlandse en buitenlandse partners. En als KdG zijn we klaar om deze nieuwe uitdaging kwaliteitsvol aan te gaan”, aldus Cleerbout.