Inhoud en studiepunten van Leraar Secundair Onderwijs (verkort) - LIO-Traject

LIO-traject: kort

In het korte traject volg je alle onderstaande opleidingsonderdelen in één jaar tijd.

Krachtig leren
33 studiepunten
Krachtig in je vak (LIO)
(
15 studiepunten
)

Yes, you can teach! Je onderzoekt, voor jouw onderwijsvak, hoe je de inhoud het best overbrengt. We zetten in op oefenmomenten waarbinnen je kan exploreren, experimenteren en uitwisselen met andere onderwijsprofessionals.

We starten dit opleidingsonderdeel met ons LIO Learning Lab hierin bundelen we de essentials van het lesgeven in een tweedaagse crash course. Zo sta je als leerkracht vanaf de start gewapend voor de klas. Achteraf bespreken we tijdens een aantal intervisiesessies samen jullie eerste ervaringen voor de klas en gaan we op zoek naar oplossingen voor prangende problemen en vragen.

Krachtig in je school (LIO)
(
18 studiepunten
)

Je neemt je rol op als leerkracht binnen de grotere schoolomgeving. De fundamenten van Krachtig in je Vak worden dieper uitgewerkt. Je krijgt handvaten aangereikt om gericht in te spelen op de verschillen tussen je leerlingen, om doordacht te evalueren, om zicht te krijgen op leerlijnen en planning, …

Focus verbreden
27 studiepunten
Leren en ontwikkelen
(
6 studiepunten
)

Hoe komt het dat je de ene keer iets onthoudt en de andere keer niet? Hoe leren mensen eigenlijk? En wat als het leren anders verloopt dan verwacht? Je krijgt inzicht in de factoren die het leren bij mensen beïnvloeden.

Onderwijs en maatschappij
(
3 studiepunten
)

Welke maatschappelijke thema’s moeten zeker aan bod komen in ons onderwijs? En mag de maatschappij om het even welk thema opleggen aan leerkrachten? Door welke maatschappelijke factoren wordt ons onderwijs het meest beïnvloed? Je krijgt oog voor tendensen en trekt zelf op onderzoek uit.

Samen school maken
(
6 studiepunten
)

Hoe voer je een gesprek met ouders tijdens een oudercontact? Welke externe onderwijsdiensten helpen leerkrachten bij het uitvoeren van hun job? Wanneer kan je een beroep doen op het CLB? Je krijgt zicht op de ruime schoolcontext.

Keuzetraject
(
3 studiepunten
)

Je bepaalt zelf welke inhoud je graag verder zou uitdiepen. Wil je kennismaken met het buitengewoon onderwijs? Of wil je jouw coachingsvaardigheden aanscherpen? Of wil je leren hoe je educatieve filmpjes maakt voor gebruik in de klas?

We hebben een uitgebreide lijst keuzemogelijkheden voor je en als je hier toch je goesting niet in vindt, mag je altijd nog een eigen voorstel doen.

Vakgericht vernieuwen
(
3 studiepunten
)

Je integreert vakdidactische inhouden en vernieuwingen binnen jouw vak en vertaalt dit naar kant-en-klaar lesmateriaal dat je kan inzetten tijdens je lessen. Je integreert hierbij ICT en zet digitale leermiddelen in. Je bewijst dat je vakinhoud die je in je vorige bachelor- of masteropleiding nog niet bestudeerde zelfstandig onder de knie krijgt én dat je de nieuwe informatie kan vertalen naar een lessenpakket.

Actieonderzoek
(
3 studiepunten
)

Je vertrekt vanuit een eigen leervraag. Dit kunnen net zo goed problemen op de werkvloer zijn als interesses en uitdagingen in de beroepspraktijk. Dit leertraject impliceert zelfreflectie en leidt tot een wezenlijke verbetering van je (toekomstige) job.

Verbredingsstage (LIO)
(
3 studiepunten
)

Je neemt een rol op in de bredere werking van je school en toont een brede inzet als lid van je eigen schoolteam. Je maakt deel uit van een werkgroep, organiseert het schoolfeest, neemt deel aan projectdagen, … Het is aan jou om daarbij een keuze te maken die voor jou uitdagend en verbredend is.

LIO traject: lang

In het lange traject worden de opleidingsonderdelen gespreid over 2 jaar aangeboden. Je neemt beide jaren 30 studiepunten op.

Opleidingsonderdelen jaar 1

Krachtig leren
15 studiepunten
Krachtig in je vak (LIO)
(
15 studiepunten
)

Yes, you can teach! Je onderzoekt, voor jouw onderwijsvak, hoe je de inhoud het best overbrengt. We zetten in op oefenmomenten waarbinnen je kan exploreren, experimenteren en uitwisselen met andere onderwijsprofessionals.

We starten dit opleidingsonderdeel met ons LIO Learning Lab hierin bundelen we de essentials van het lesgeven in een tweedaagse crash course. Zo sta je als leerkracht vanaf de start gewapend voor de klas. Achteraf bespreken we tijdens een aantal intervisiesessies samen jullie eerste ervaringen voor de klas en gaan we op zoek naar oplossingen voor prangende problemen en vragen.

Focus verbreden
15 studiepunten
Leren en ontwikkelen
(
6 studiepunten
)

Hoe komt het dat je de ene keer iets onthoudt en de andere keer niet? Hoe leren mensen eigenlijk? En wat als het leren anders verloopt dan verwacht? Je krijgt inzicht in de factoren die het leren bij mensen beïnvloeden.

Onderwijs & maatschappij
(
3 studiepunten
)

Welke maatschappelijke thema’s moeten zeker aan bod komen in ons onderwijs? En mag de maatschappij om het even welk thema opleggen aan leerkrachten? Door welke maatschappelijke factoren wordt ons onderwijs het meest beïnvloed? Je krijgt oog voor tendensen en trekt zelf op onderzoek uit.

Samen school maken
(
6 studiepunten
)

Hoe voer je een gesprek met ouders tijdens een oudercontact? Welke externe onderwijsdiensten helpen leerkrachten bij het uitvoeren van hun job? Wanneer kan je een beroep doen op het CLB? Je krijgt zicht op de ruime schoolcontext.

Opleidingsonderdelen jaar 2

Krachtig leren
18 studiepunten
Krachtig in je school (LIO)
(
18 studiepunten
)

Je neemt je rol op als leerkracht binnen de grotere schoolomgeving. De fundamenten van Krachtig in je Vak worden dieper uitgewerkt. Je krijgt handvaten aangereikt om gericht in te spelen op de verschillen tussen je leerlingen, om doordacht te evalueren, om zicht te krijgen op leerlijnen en planning, …

Focus verbreden
12 studiepunten
Keuzetraject
(
3 studiepunten
)

Je bepaalt zelf welke inhoud je graag verder zou uitdiepen. Wil je kennismaken met het buitengewoon onderwijs? Of wil je jouw coachingsvaardigheden aanscherpen? Of wil je leren hoe je educatieve filmpjes maakt voor gebruik in de klas? We hebben een uitgebreide lijst keuzemogelijkheden voor je en als je hier toch je goesting niet in vindt, mag je altijd nog een eigen voorstel doen.

Vakgericht vernieuwen
(
3 studiepunten
)

Je integreert vakdidactische inhouden en vernieuwingen binnen jouw vak en vertaalt dit naar kant-en-klaar lesmateriaal dat je kan inzetten tijdens je lessen. Je integreert hierbij ICT en zet digitale leermiddelen in. Je bewijst dat je vakinhoud die je in je vorige bachelor- of masteropleiding nog niet bestudeerde zelfstandig onder de knie krijgt én dat je de nieuwe informatie kan vertalen naar een lessenpakket.

Actie-onderzoek
(
3 studiepunten
)

Je vertrekt vanuit een eigen leervraag. Dit kunnen net zo goed problemen op de werkvloer zijn als interesses en uitdagingen in de beroepspraktijk. Dit leertraject impliceert zelfreflectie en leidt tot een wezenlijke verbetering van je (toekomstige) job.

Verbredingsstage
(
3 studiepunten
)

Tijdens een verbredingsstage vind je extra uitdagingen in een nieuwe (school)context naar keuze, bijvoorbeeld het buitengewoon onderwijs, of een OKAN-klas (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers).

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.