Inhoud en studiepunten banaba Buitengewoon Onderwijs

Gemeenschappelijk
60 studiepunten (63 voor niet-leraren)
Krachtige leeromgeving (verplicht op te nemen voor niet-leraren)
(
3 studiepunten
)

Dit opleidingsonderdeel volgen enkel de studenten zonder lerarendiploma.

Je ontdekt hoe je een krachtige leeromgeving opbouwt, zodat je met collega-leerkrachten samen sterk onderwijs kan maken. Je kijkt door de lens van de leerkracht naar een onderwijsleeromgeving uit jouw stage- of tewerkstellingscontext. Deze optimaliseer je rekening houdend met de verschillende componenten van het didactisch model.

De leerling en zijn context
(
6 studiepunten
)

We kunnen personen niet loskoppelen van de context waarin ze zich bevinden.  Nog groter heeft ook ons schoolsysteem en onze plek in de maatschappij zijn effecten. Dit maakt hulpvragen van leerlingen complexer, maar ook interessanter!  In de leerling en zijn context kijken we vanuit een systemisch denkkader naar problemen die opduiken binnen de klaspraktijk.  We duiken dieper in het probleem, signaleren bewuste en onbewuste patronen die meespelen en effect hebben op de hulpvraag.  Je krijgt meer zicht op jouw plek in het geheel en alle andere actoren die meespelen.  Je onderzoekt hoe die elkaar wederzijds beïnvloeden.  Door het geheel te zien en te begrijpen, creëer je meer verbinding in gesprekken en duurzame acties die de essentie meer raken. 

Ontwikkelingsgericht werken
(
10 studiepunten
)

Hoe ga je om met bijzondere leer- en ontwikkelingsbehoeften bij kinderen en jongeren? Hoe kan je handelen als een leerling moeilijk begrijpbaar gedrag toont? In dit opleidingsonderdeel raak je bedreven om een doelgerichte ondersteuningsroute voor één of meerdere leerlingen te ontplooien. Je verwerft kennis over cognitieve (dys)functies en orthodidactiek. Je kan jouw handelen bijsturen op basis van onder meer inzichten in gedrag, de werking van het brein, emotionele begeleiding en zelfregulerend leren. Alsook stel je een eigen leerpad samen aan de hand van keuzevakken waarbij je jezelf verdiept in onderwerpen als orthodidactiek rekenen, faalangst, suïcidepreventie, hechten en vechten, een internationaal traject, …

Programmaboek keuzevakken

Partners in onderwijs: communicatie en coaching
(
8 studiepunten
)

Goed partnerschap met ouders opbouwen, coachende gesprekken met leerlingen en collega’s voeren en effectief teamwork. Dat zijn de drie grote thema’s van dit opleidingsonderdeel. Je analyseert de communicatie met ouders in je school en je oefent in het voeren van coachende gesprekken. Je krijgt kaders om jouw eigen functioneren en dat van je team onder de loep te nemen en effectiever te handelen. We dagen je ook uit om onderbouwde aanbevelingen te formuleren, gebaseerd op theoretische inzichten uit de communicatietheorie en sociale psychologie, maar ook uit stromingen in coaching en visies op teamwork.  En omdat ervaring vaak de beste leerschool is, is er tijdens de lessen steeds ruimte voor jullie goede (of minder goede) praktijken waarvan we met z’n allen kunnen leren.

Partners in onderwijs: inclusief onderwijsbeleid
(
8 studiepunten
)

In dit vak gaan we aan de slag met de pijlers van beleidsvoerend vermogen. Aan de hand van deze pijlers focussen we ons op 4 verdiepende beleidsdomeinen, namelijk communicatiebeleid, zorgbeleid, diversiteitsbeleid en kwaliteitsbeleid. Daarnaast diepen we nog 2 overkoepelende domeinen uit. We gaan kijken naar innovatieprocessen binnen de school en naar het belang van professionele leergemeenschappen. Het concept ‘inclusie’ zal als rode draad doorheen de cursus lopen.

Op het einde van dit vak heb je oog voor het beleid van de school en de mogelijkheden tot onderwijsvernieuwing, en ben je in staat om deze te kritisch te benaderen. In het kader van deze aspecten neem je een (pro)actieve rol op door voorstellen te formuleren en mee te denken over de aanpak, steeds met aandacht voor de draagkracht van het hele team.

Ontwerponderzoek
(
3 studiepunten
)

In de ‘Ontwerponderzoek’ ontwikkel je individueel een verbetertraject met de focus op een leerling met specifieke onderwijsbehoeften of de context rond de leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Je voert het traject uit volgens de verschillende fasen van de onderzoekscyclus. Doorheen het traject stuur je bij door de eigen acties in vraag te stellen en via het organiseren van een professionele leergemeenschap. Je zet hierbij actief in op het realiseren van de randvoorwaarden om van de school een lerende organisatie te maken.

Onderzoekende houding
(
3 studiepunten
)

Binnen ‘Onderzoekende Houding’ ga je in groep aan de slag met een vraagstuk, aangebracht door de onderwijspraktijk. Jullie formuleren een onderzoeksvraag en zoeken hierop een antwoord door op zoek te gaan naar informatie uit de theorie en de praktijk. Jullie vormen adviezen rond de inclusieve en innovatieve aanpak van het praktijkvraagstuk, gebaseerd op de resultaten die volgen uit de te doorlopen fasen van de onderzoekscyclus.

Praktijk met (internationale) jobshadowing
(
22 studiepunten
)

Je praktijkervaring in de onderwijscontext vormt een wezenlijk onderdeel van het studietraject. Werk je nog niet in het onderwijs, dan doe je praktijkervaring op tijdens een stage. Voor een voltijds traject gaat het om 14 uur per week. In het deeltijdse traject is dat 7 uur per week.

Je doet een korte of lange jobshadowing in binnen- of buitenland. Je trekt erop uit of je volgt een online internationaal programma.

Keuze
Binnen het vak ontwikkelingsgericht werken zal je ook 6 keuzevakken volgen
 • (Hardnekkige) lees- en/of spelproblemen
 • Aanvankelijk lezen
 • Aanvankelijk spellen
 • Autisme en hoogbegaafdheid
 • Autisme en mentale beperking
 • Basale stimulatie; snoezelen
 • Beleid rond problematisch gedrag
 • Developmental coordination disorder (DCD)
 • Een muzische insteek als antwoord op zorgvragen
 • Faalangst bij kinderen en jongeren
 • Functioneel rekenen
 • Hechten en vechten
 • Help, een anderstalige nieuwkomer in de klas! 
 • Hoe omgaan met breed verlies en verdriet
 • Hulpmiddelen die communicatie ondersteunen
 • Kansen in onderwijs bij ontwikkelingsachterstand
 • Nieuwe gezinsvormen en (v)echtscheiding
 • Ontluikende gecijferdheid en aanvankelijk rekenen
 • Preventief aan de slag rond schoolmoeheid
 • Rekenproblemen en rekenstoornissen
 • Sherborne bewegingspedagogiek
 • SMOG
 • Suïcidepreventie bij jongeren
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Traumasensitief lesgeven
 • Zorg, via beweging

Programmaboek keuzevakken

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.