Inhoud en studiepunten van Leraar Secundair Onderwijs Praktijkvakken

Eigen leervermogen
10 studiepunten
Taal
(
3 studiepunten
)

Elke leerkracht is een beetje leerkracht Nederlands. In dit vak focussen we op de taalvaardigheden die je nodig hebt om als praktijkleerkracht vol vertrouwen voor de klas te staan. Bij het begin van het jaar leg je een beginassessment voor taalvaardigheid af. Die toets kijkt naar jouw taalniveau bij de start van je opleiding. Scoor je niet goed, dan bieden we je verschillende mogelijkheden aan om tijdens het jaar aan je Nederlands te werken.

Digitaal A
(
3 studiepunten
)

Smartboards, digitale leeromgeving ..., computervaardigheden zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. In deze module onderzoeken we hoe de digitalisering jou kan helpen om tot betere lessen en opdrachten te komen. Bij het begin van het jaar leg je een beginassessment voor ICT-basisvaardigheden af. Dit toets kijkt naar jouw computerniveau bij de start van je opleiding. Scoor je niet goed, dan bieden we je verschillende mogelijkheden aan om tijdens het jaar aan je digitale vaardigheden te werken.

Startblokken
(
4 studiepunten
)

In dit onderdeel proberen we een duidelijk beeld te krijgen van het beroep van leerkracht en de mogelijke afzetmarkt binnen het eigen diploma. Daarnaast kijken we naar de leer- en reflectiestrategieën die jou kunnen helpen tijdens je opleiding en in je job als leerkracht.

Krachtig leren
54 studiepunten
Krachtig leren
(
20 studiepunten
)

Yes, you can teach!
Je onderzoekt, voor jouw onderwijsvak, hoe je de inhoud het best overbrengt. In didactische ateliers voor eigen klasgenoten, projecten en stagelessen bouw je geleidelijk aan praktijkervaring op. De theorie staat hier nooit los van de praktijk. Alle algemene en vakdidactiek probeer je namelijk direct uit.

Verbredingsstage
(
4 studiepunten
)

Je duikt in een minder voor de hand liggende onderwijscontext. Hoe wordt er gewerkt in het buitengewoon onderwijs? Of in een freinetschool? Je kan er ook voor kiezen om ondersteunende onderwijsdiensten zoals Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) of ondersteuningscellen te verkennen.

Schoolstage
(
25 studiepunten
)

In je laatste jaar leg je een schoolstage af: je wordt een volwaardige collega in een secundaire school, met alle taken die daarbij horen: vakvergadering, toezicht, oudercontact, schooluitstap ...

Partners in Leren
(
5 studiepunten
)

Je gaat aan de slag met je eigen onderwijsvragen en breidt hierdoor ook je eigen netwerk uit. Doel van het vak: je aanzetten tot levenslang bijleren!

Focus verbreden
26 studiepunten
Samen school maken
(
9 studiepunten
)

Dit vak staat helemaal in het teken van de professionele coaching- en samenwerkingsvaardigheden. Je volgt les met studenten van de dagopleiding Leraar Secundair Onderwijs. Je werkt samen, net zoals je later in de secundaire school zal samenwerken met leerkrachten van andere vakken, met directieteams ...

Onderwijskansen
(
7 studiepunten
)

Is er een link tussen wat er vandaag in de maatschappij gebeurt en jouw vak? Hoe breng je de actualiteit binnen in jouw lessen? Wat brengt lesgeven in de grootstad met zich mee? Je wordt klaargestoomd voor het maatschappelijk debat.

Digitaal B
(
4 studiepunten
)

Je ontwikkelt verder je e-vaardigheid: concrete tools die kunnen gebruikt worden tijdens je lessen, om leerlingen te evalueren, ...

Zorg
(
3 studiepunten
)

Voor een leerkracht is het belangrijk om zicht te krijgen op wat er omgaat in de hoofden van je leerlingen. In dit opleidingsonderdeel leer je welke factoren in de ontwikkeling invloed hebben op het leren van kinderen en adolescenten. Hoe komen leerlingen tot leren en vooral aan welke voorwaarden moet voldaan worden om te kunnen leren wanneer er bijzondere zorgnoden zijn? Welkom in het "puberhoofd"!

Keuzetraject
(
3 studiepunten
)

Je bepaalt zelf welke inhoud je graag verder zou uitdiepen, bijvoorbeeld EHBO & veiligheid, klasmanagement, hoe je met meertaligheid in je klas omgaat, ...

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.