Inhoud en studiepunten van Leraar Secundair Onderwijs Praktijkvakken

Eigen leervermogen
10 studiepunten
Algemene taalvaardigheden
(
3 studiepunten
)

Elke leerkracht is een beetje leerkracht Nederlands. In dit vak focussen we op de taalvaardigheden die je nodig hebt om als praktijkleerkracht vol vertrouwen voor de klas te staan. Bij het begin van het jaar leg je een beginassessment voor taalvaardigheid af. Die toets kijkt naar jouw taalniveau bij de start van je opleiding. Scoor je niet goed, dan bieden we je verschillende mogelijkheden aan om tijdens het jaar aan je Nederlands te werken.

ICT-basisvaardigheden
(
3 studiepunten
)

Smartboards, digitale leeromgeving ..., computervaardigheden zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. In deze module onderzoeken we hoe de digitalisering jou kan helpen om tot betere lessen en opdrachten te komen. Bij het begin van het jaar leg je een beginassessment voor ICT-basisvaardigheden af. Dit toets kijkt naar jouw computerniveau bij de start van je opleiding. Scoor je niet goed, dan bieden we je verschillende mogelijkheden aan om tijdens het jaar aan je Nederlands te werken.

Beroepsgerichte oriëntering en zelfmanagement
(
4 studiepunten
)

In dit onderdeel proberen we een duidelijk beeld te krijgen van het beroep van leerkracht en de mogelijke afzetmarkt binnen het eigen diploma. Daarnaast kijken we naar de leer- en reflectiestrategieën die jou kunnen helpen tijdens je opleiding en in je job als leerkracht.

Krachtig leren
50 studiepunten
Krachtig leren
(
20 studiepunten
)

Yes, you can teach!
Je onderzoekt, voor jouw onderwijsvak, hoe je de inhoud het best overbrengt. In didactische ateliers voor eigen klasgenoten, projecten en stagelessen bouw je geleidelijk aan praktijkervaring op. De theorie staat hier nooit los van de praktijk. Alle algemene en vakdidactiek probeer je namelijk direct uit.

Verbredingsstage
(
6 studiepunten
)

Je duikt in een minder voor de hand liggende onderwijscontext. Hoe wordt er gewerkt in het buitengewoon onderwijs? Of in een freinetschool? Je kan er ook voor kiezen om ondersteunende onderwijsdiensten zoals Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) of ondersteuningscellen te verkennen.

Schoolstage
(
24 studiepunten
)

In je laatste jaar leg je een schoolstage af: je wordt een volwaardige collega in een secundaire school, met alle taken die daarbij horen: vakvergadering, toezicht, oudercontact, schooluitstap ...

Focus verbreden
30 studiepunten
In dialoog
(
6 studiepunten
)

Dit vak staat helemaal in het teken van de professionele coaching- en samenwerkingsvaardigheden. Je volgt les met studenten van de dagopleiding Leraar Secundair Onderwijs. Je werkt samen, net zoals je later in de secundaire school zal samenwerken met leerkrachten van andere vakken, met directieteams ...

Onderwijs en maatschappij
(
9 studiepunten
)

Is er een link tussen wat er vandaag in de maatschappij gebeurt en jouw vak? Hoe breng je de actualiteit binnen in jouw lessen?

Vakgericht ontwikkelen
(
6 studiepunten
)

Tijdens je opleiding blijf je je vakexpertise onderhouden. In het eerste jaar actualiseer je de eigen vakinhoud en diep je sommige aspecten verder uit. In het tweede jaar vergaar je bijkomende vakinhoudelijke en vakdidactische inzichten en vertaal je deze naar bruikbare lessen.

Keuzetrajecten
(
6 studiepunten
)

In deze lerarenopleiding volg je twee verschillende keuzetrajecten. Je bepaalt zelf welke inhoud je graag verder zou uitdiepen, bijvoorbeeld EHBO & veiligheid, de laatste nieuwe ICT-snufjes voor onderwijs, hoe je een GIP begeleidt ...

Klaar voor de start
(
3 studiepunten
)

Je krijgt info over de begeleiding van beginnende leerkrachten, over de administratie die bij de job komt kijken en over sollicitatieprocedures in het onderwijs. Kortom, alles om klaar te zijn voor de start!

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.