Inhoud en studiepunten van Attest rooms-katholieke godsdienst voor Leraar Kleuteronderwijs

Rooms-katholieke godsdienst
14 studiepunten
Religie, zingeving en levensbeschouwing
(
3 studiepunten
)

In het vak RZL leggen we de focus op je persoonlijke en professionele identiteit. Het gaat dan over vragen als: Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe weerspiegelt dit in mijn rol als leraar en hoe kan ik hier verder in groeien? We gaan aan de slag met de theorie van de kernkwadranten, de post-kritische geloofsschaal en zetten je aan om na te denken over je persoonlijk mens-, wereld- en godsbeeld.

Studenten die hun vooropleiding behaalden aan een katholieke hogeschool of universiteit (in België) krijgen een vrijstelling voor dit vak.

Katholieke Dialoogschool
(
3 studiepunten
)

In Katholieke Dialoogschool bouwen we verder op RZL. We zetten nog een stapje verder en gaan op zoek naar de institutionele identiteit van het Katholiek Onderwijs. We bekijken uitgebreid de visie op onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en gaan na hoe ze dit in de praktijk weerspiegeld willen zien. Concepten als de katholieke dialoogschool en schoolpastoraal komen uitgebreid aan bod. We gaan ook na in hoeverre deze visie aansluit bij je professionele identiteit.

Godsdienst
(
3 studiepunten
)

In het onderdeel Godsdienst leer je hoe je jonge kinderen kan versterken in hun levensbeschouwelijke en religieuze groei. Je maakt kennis met het werkplan en verdiept je in verschillende werkvormen (Bijbelverhalen vertellen en verwerken, rituelen en symbolen gebruiken, stilte- en contactspelen spelen), je leert in gesprek te gaan over moeilijke levensbeschouwelijke vragen van kleuters, je leert bij over de belangrijkste feesten voor christenen en hoe je hierrond kunt werken in de kleuterklas … We nemen daarbij zeker de grootstedelijke context ernstig zodat je andere religies als verrijking kan binnenbrengen in de klas.

Praktijk rooms-katholieke godsdienst
(
5 studiepunten
)

In het onderdeel praktijk zal je activiteiten en lessen rooms-katholieke godsdienst observeren, voorbereiden en realiseren. Deze stage kan je afleggen in de school waar je werkt of in een stageschool die wij voor je zoeken.