Inhoud en studiepunten van Attest rooms-katholieke godsdienst voor Leraar Lager Onderwijs

Rooms-katholieke godsdienst
14 studiepunten
Religie, zingeving en levensbeschouwing
(
3 studiepunten
)

In het vak RZL leggen we de focus op je persoonlijke en professionele identiteit. Het gaat dan over vragen als: Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe weerspiegelt dit in mijn rol als leraar en hoe kan ik hier verder in groeien? We gaan aan de slag met de theorie van de kernkwadranten, de post-kritische geloofsschaal en zetten je aan om na te denken over je persoonlijk mens-, wereld- en godsbeeld.

Studenten die hun vooropleiding behaalden aan een katholieke hogeschool of universiteit (in België) krijgen een vrijstelling voor dit vak.

Katholieke Dialoogschool
(
3 studiepunten
)

In Katholieke Dialoogschool bouwen we verder op RZL. We zetten nog een stapje verder en gaan op zoek naar de institutionele identiteit van het Katholiek Onderwijs. We bekijken uitgebreid de visie op onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en gaan na hoe ze dit in de praktijk weerspiegeld willen zien. Concepten als de katholieke dialoogschool en schoolpastoraal komen uitgebreid aan bod. We gaan ook na in hoeverre deze visie aansluit bij je professionele identiteit.

Godsdienst
(
3 studiepunten
)

In dit onderdeel leer je alles om goede lessen rooms-katholieke godsdienst te geven in alle leerjaren van de lagere school. Je maakt kennis met het leerplan en verdiept je in creatieve werkvormen. Je leert in gesprek gaan over de levensbeschouwelijke vragen van kinderen. Je verdiept je ook in Bijbelverhalen en je leert deze boeiend te vertellen en bespreken met de leerlingen.

Praktijk rooms-katholieke godsdienst
(
5 studiepunten
)

In het onderdeel praktijk zal je activiteiten en lessen rooms-katholieke godsdienst observeren, voorbereiden en realiseren. Deze stage kan je afleggen in de school waar je werkt of in een stageschool die wij voor je zoeken.