Basistraject Kinderbegeleiders in onderwijs

Vierdaagse bijscholing on campus en op een school

 • Dankzij extra middelen van de Vlaamse regering, zorgen kinderbegeleiders vandaag voor extra ondersteuning in de kleuterklas.
 • Kinderbegeleiders kunnen helpen met zorgtaken.
  Ze weten zorg, leren en spelen met elkaar te verbinden.
 • Daarnaast hebben ze ook de vaardigheden om een goed pedagogisch klimaat te creëren waarin een kind zich veilig, gezien en gehoord voelt.
 • Het lerarentekort zorgt er in de praktijk voor dat kinderbegeleiders soms worden ingezet om een klas over te nemen. Dat vraagt natuurlijk specifieke competenties.

 • Het onderwijsjargon en werken aan ontwikkelingsdoelen schrikt af.

 • Weinig tijd voor gelijkwaardige samenwerking met leerkrachten.

 • Groeien als kinderbegeleider is niet vanzelfsprekend gezien de werkcontext.

 • In dit basistraject word je wegwijs gemaakt in het onderwijs en de onderwijsdoelen. Op die manier leer je mee kijken door de bril van de leerkracht.

 • Je leert ook je eigen deskundigheid verbinden met die van de leerkracht.

Praktisch

 • Wanneer
  • Donderdag 14 september 2023 van 9 tot 16 u.
  • Dinsdag 10 oktober 2023 van 13 tot 16 u.
  • Dinsdag 21 november 2023 van 13 tot 16 u.
  • Maandag 15 januari 2023 van 9 tot 14 u.
 • Waar
  On campus: Campus Zuid en op locatie (gastschool wordt later gecommuniceerd).
  Een week op voorhand ontvang je een reminder met alle praktische info.
 • Prijs
  • Volledige traject : 265 euro per persoon incl. digitale syllabi.

Voor wie

 • We richten ons voornamelijk op kinderbegeleiders die momenteel werkzaam zijn in het onderwijs als kinderverzorger.
 • Ook kinderbegeleiders die een overstap naar het onderwijs ambiëren zijn meer dan welkom.

Programma

 • Donderdag 14 september 2023  van 9 - 16 u. op campus zuid
  • Organisatie van de opleiding
  • Ik als teamlid
  • Organisatie van het onderwijs en doelgericht werken
 • Dinsdag 10 oktober 2023 van 13 tot 16 u. op een gastschool:
  • Het kind : WB en BTH
 • Dinsdag 21 november 2023 van 13 tot 16 u. op een gastschool:
  • Het kind :  Educare, transitie en zindelijkheid
 • Maandag 15 januari 2024 van 9 tot 14 u. op campus zuid: 
  • Het kind: omgaan met talige diversiteit 
  • Terugkomsessie 

Het traject gaat zowel door op campus zuid als op een school. 

In tussentijd voer je opdrachten uit op school en maken we vervolgens tijd om ervaringen te delen.

 

Doelstellingen

 • Kinderbegeleiders waarderen in het uitgebreide takenpakket dat ze momenteel vaak opnemen.
 • Kinderbegeleiders tools aanreiken om zich sterker te voelen in deze rol:
  • Kijken naar welbevinden en betrokkenheid, Educare, visie op zindelijkheid en taal stimuleren bij kinderen
 • Kinderbegeleiders de kans geven ervaringen uit te wisselen met andere kinderbegeleiders.

Het team

 • De opleiding wordt gegeven door een ervaren team aan lectoren verbonden aan de opleidingen Pedagogie van het Jonge Kind en Kleuteronderwijs.
  • Sabine Van Houte begeleidt toekomstige Pedagogische ondersteuners in de samenwerking met kinderbegeleiders om tot een rijke zorg-, leer-en speelomgeving te komen. Ze geeft Coachen en het vak Opvoedingsvragen en ouderbetrokkenheid. Daarnaast was zij betrokken bij het Value project over de rol die kinderverzorg(st)ers in het kleuteronderwijs kunnen opnemen.
  • Linde Van Reusel was jaren werkzaam in het kleuteronderwijs en werkte als kleuterjuf intensief samen met een kinderverzorger. Binnen de opleiding kleuteronderwijs inspireert ze studenten vanuit haar eigen praktijkervaring en deed ze o.a. onderzoek naar kwaliteitsvolle middagpauzes.
  • Liesbeth Kustermans geeft ontwikkelingspsychologie en staat in het vak professionele identiteit met de studenten stil bij de vragen: Wie ben ik en wie wil ik zijn als kleuteronderwijzer.