Bijscholing Zorgkundigen

Vierdaags traject

 • Traject 3: donderdag 29 oktober, 12 november, 19 november en 3 december 2020
 • Traject 4: dinsdag 8 december 2020 en woensdag 6 januari, dinsdag 12 januari, dinsdag 19 januari 2021 (De eerste lesdag vindt online plaats vanwege de coronamaatregelen. Afhankelijk van de evolutie, vinden de andere lesdagen op de campus/online plaats.)

Op 18 maart 2019 publiceerde de Federale Overheid een Koninklijk Besluit van 27 februari. Hierin staat dat zorgkundigen bepaalde verpleegkundige activiteiten mogen uitvoeren mits het volgen van een bijkomend opleidingspakket.

Wegens succes herhaald

Vanuit de bachelor opleiding Verpleegkunde aan Karel de Grote hogeschool willen we onze expertise over deze verpleegkundige activiteiten graag delen met zorgkundigen en hun werkgevers. Vorig academiejaar rondden twee groepen zorgkundigen deze bijscholing succesvol af. Daarom biedt KdG dit academiejaar deze bijkomende vorming graag opnieuw aan.

Praktijklessen in kleine groepen

Het opleidingspakket wordt gegeven over een periode van vier dagen. Elke lesdag zal starten met een theoretisch gedeelte waarbij zowel aspecten van anatomie, juridische context, communicatievaardigheden… aan bod komen. Op basis van deze theorie worden de specifieke vaardigheden en aandachtspunten uitgelegd, die nadien worden ingeoefend tijdens de praktijklessen. We werken in kleine klasgroepen zodat er voldoende ruimte is om in te spelen op vragen en met elkaar in interactie te gaan.

Meer info?

Je kan ons bereiken via zorgkundigen@kdg.be

Programma

Volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Infectiepreventie en specifieke voorzorgen
 • Anatomie van de relevante stelsels
 • Zorgen bij parameters en glycemiecontrole
 • Zorgen bij uitscheiding
 • Zorgen bij geneesmiddelen toediening
 • Zorgen bij zwachtelen
 • Vocht- en voedselinname
 • Beperkte geneesmiddelenleer
 • Professionele communicatie
 • Wat zegt de wet
 • Vaardigheidslessen
 • Praktijkevaluatie op de werkplaats

Stage

Naast het vierdaagse opleidingspakket, worden de nieuw aangeleerde handelingen op de werkvloer verder ingeoefend. De stage wordt georganiseerd op de eigen werkplek, in overleg tussen de cursist, de werkgever en de hogeschool. Begeleiding wordt voorzien zodat deze stage effectief leerrendement kan bieden.

Voor wie

Alle zorgkundigen die afstudeerden voor 1/9/2019 en leerkrachten die les geven aan toekomstige zorgkundigen.

Leerdoelen

 • Na afloop is de cursist bekwaam om de bijkomende handelingen zelfstandig uit te voeren.
 • Door de grondige theoretische opleiding beschikt de cursist over de kennis om in verschillende specifieke zorgsituaties correct te handelen.
 • De cursist is zich bewust van de verantwoordelijkheden die bij deze handelingen van toepassing zijn.
 • Na het uitvoeren van de handelingen kan de cursist op een professionele wijze het multidisciplinaire team informeren.

Praktisch

 • Wanneer

  Na verschillende zorgkundigen die traject 1 of 2 in academiejaar 2019-2020 succesvol afrondden, organiseren we traject 3 en traject 4 in academiejaar 2020-2021:

  • Traject 3: donderdag 29/10/2020, donderdag 12/11/2020, donderdag 19/11/2020, donderdag 3/12/2020. Het examen vindt plaats op donderdag 17/12/2020, van 10u tot 12u.

  • Traject 4: dinsdag 8/12/2020, woensdag 6/1/2021, dinsdag 12/1/2021, dinsdag 19/1/2021. Het examen vindt plaats op dinsdag 26/1/2021, van 10u tot 12u. (dit traject vindt plaats onder voorbehoud van 7 deelnemers)

 • Waar
  De navorming vindt normaal plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen. De eerste lesdag van traject 4 vindt echter online plaats vanwege de coronamaatregelen. Afhankelijk van de evolutie, vinden de andere lesdagen op de campus/online plaats.
 • Prijs
  De deelnameprijs bedraagt € 475 per persoon. Dit bevat:
  • Theorie: 4 lesdagen van 8 uur in kleine klasgroepen met veel ruimte voor interactie en praktijklessen, incl. syllabus

  • Praktijk: de stage van 76 uur wordt georganiseerd in overleg en in functie van de jobtime van de cursist.

 • Teach the teacher
  Geef jij les aan toekomstige zorgkundigen? Dan bieden we je graag de mogelijkheid om samen met de zorgkundigen deze opleiding te volgen. Een dubbele winst voor jou: cursusmateriaal en interactie met de doelgroep. Je kan dit navormingstraject met of zonder stage afronden.

 • KMO-portefeuille
  Deze bijscholing van de Karel de Grote Hogeschool komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Erkenningsnummer: DV.010154

 • Opleidingscheques en Vlaams Opleidingsverlof
  Deze bijscholing van de Karel de Grote Hogeschool komt in aanmerking voor opleidingscheques en Vlaams opleidingsverlof.

 • Verzekering
  Download de specifieke voorwaarden ivm verzekering voor je stage te vinden. Deze maken integraal deel uit van je inschrijving.

Meer info?
Je kan ons bereiken via zorgkundigen@kdg.be