Bijscholing Zorgkundigen

Vierdaags traject

 • Traject 5 op dinsdag 30 maart, 20 april, 27 april en 4 mei 2021
 • Traject 6 op maandag 3 mei, 17 mei, 31 mei en 7 juni 2021

Op 18 maart 2019 publiceerde de Federale Overheid een Koninklijk Besluit van 27 februari. Hierin staat dat zorgkundigen bepaalde verpleegkundige activiteiten mogen uitvoeren mits het volgen van een bijkomend opleidingspakket.

Wegens succes herhaald

Vanuit de bachelor opleiding Verpleegkunde aan Karel de Grote hogeschool willen we onze expertise over deze verpleegkundige activiteiten graag delen met zorgkundigen en hun werkgevers. Vorige academiejaren rondden vier groepen zorgkundigen deze bijscholing succesvol af. Daarom biedt KdG in het voorjaar van 2021 deze bijkomende vorming graag opnieuw aan.

Praktijklessen in kleine groepen

Het opleidingspakket wordt gegeven over een periode van vier dagen. Elke lesdag zal starten met een theoretisch gedeelte waarbij zowel aspecten van anatomie, juridische context, communicatievaardigheden… aan bod komen. Op basis van deze theorie worden de specifieke vaardigheden en aandachtspunten uitgelegd, die nadien worden ingeoefend tijdens de klassikale lessen of de terugkomdag. We werken in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is om in te spelen op vragen en met elkaar in interactie te gaan.

Stage

Naast het vierdaagse opleidingspakket, worden de nieuw aangeleerde handelingen op de werkvloer verder ingeoefend. De stage wordt georganiseerd op de eigen werkplek, in overleg tussen de cursist, de werkgever en de hogeschool. Begeleiding wordt voorzien zodat deze stage effectief leerrendement kan bieden.

Meer info?

Je kan ons bereiken via zorgkundigen@kdg.be

Inschrijven

De lesgevers houden de lessen tot de laatste minuut boeiend.
Martina
Deelnemer Traject 3
Heel gelukkig met deze aanvulling zodat ik meer taken kan uitvoeren in de toekomst!
Cris
Deelnemer Traject 3

Programma

Volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Infectiepreventie en specifieke voorzorgen
 • Anatomie van de relevante stelsels
 • Zorgen bij parameters en glycemiecontrole
 • Zorgen bij uitscheiding
 • Zorgen bij geneesmiddelen toediening
 • Zorgen bij zwachtelen
 • Vocht- en voedselinname
 • Beperkte geneesmiddelenleer
 • Professionele communicatie
 • Wat zegt de wet
 • Vaardigheidslessen
 • Praktijkevaluatie op de werkplaats

Voor wie

Alle zorgkundigen die afstudeerden voor 1/9/2019 en leerkrachten die les geven aan toekomstige zorgkundigen.

Leerdoelen

 • Na afloop is de cursist bekwaam om de bijkomende handelingen zelfstandig uit te voeren.
 • Door de grondige theoretische opleiding beschikt de cursist over de kennis om in verschillende specifieke zorgsituaties correct te handelen.
 • De cursist is zich bewust van de verantwoordelijkheden die bij deze handelingen van toepassing zijn.
 • Na het uitvoeren van de handelingen kan de cursist op een professionele wijze het multidisciplinaire team informeren.

Praktisch

 • Wanneer

  Na verschillende zorgkundigen die trajecten 1 tot 4 succesvol afrondden in de vorige academiejaren, bieden we traject 5 en 6 aan in het voorjaar van 2021:

  • Traject 5: dinsdag 30 maart, 20 april, 27 april, 4 mei 2021.
   • De lesdagen vinden plaats van 8.30 tot 18 u.
   • Het examen vindt plaats op dinsdag 11/5/2021 van 8.30 tot 10.30 u.
   • Dit traject gaat gegarandeerd door.

  • Traject 6: maandag 3 mei, 17 mei, 31 mei en 7 juni 2021
   • De lesdagen vinden plaats van 8.30 tot 18 u.
   • Het examen vindt plaats op maandag 14/6/2021 van 8.30 tot 10.30 u.
   • Dit traject vindt plaats onder voorbehoud van 10 deelnemers.
   • De evaluatie van de stage (en bijgevolg het afleveren van het getuigschrift) van dit traject kan pas in de tweede helft van augustus gebeuren vanwege zomersluiting van de hogeschool.
 • Waar
  De navorming vindt normaal gezien plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen. Afhankelijk van de evolutie van de coronamaatregelen, vinden de lesdagen plaats op de campus of online. Indien alle lesdagen online moeten plaatsvinden, organiseren we achteraf een vrijblijvende terugkomdag op KdG. Tijdens deze halve dag kan je de vaardigheden onder begeleiding van een docent inoefenen.
 • Prijs
  De deelnameprijs bedraagt € 475 per persoon. Dit bevat:
  • Theorie: 4 lesdagen van 8 uur in kleine groepen met veel ruimte voor interactie en praktijklessen, incl. syllabus

  • Praktijk: de stage van 76 uur wordt georganiseerd in overleg en in functie van de jobtime van de cursist.

 • Teach the teacher
  Geef jij les aan toekomstige zorgkundigen? Dan bieden we je graag de mogelijkheid om samen met de zorgkundigen deze opleiding te volgen. Een dubbele winst voor jou: cursusmateriaal en interactie met de doelgroep. Je kan dit navormingstraject met of zonder stage afronden.

  • De deelnameprijs om de lesdagen mee te volgen, incl. syllabus & excl. stage achteraf, bedraagt € 265 per persoon.

 • KMO-portefeuille
  Deze bijscholing van de Karel de Grote Hogeschool komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Erkenningsnummer: DV.010154

 • Opleidingscheques en Vlaams Opleidingsverlof
  Deze bijscholing van de Karel de Grote Hogeschool komt in aanmerking voor opleidingscheques en Vlaams opleidingsverlof.

 • Verzekering
  Download de specifieke voorwaarden ivm verzekering voor je stage te vinden. Deze maken integraal deel uit van je inschrijving.

Meer info?
Je kan ons bereiken via zorgkundigen@kdg.be