Bijscholing Zorgkundigen

Vorming op maat

Op 18 maart 2019 publiceerde de Federale Overheid een Koninklijk Besluit van 27 februari. Hierin staat dat zorgkundigen bepaalde verpleegkundige activiteiten mogen uitvoeren mits het volgen van een bijkomend opleidingspakket.

 

Vanuit de bachelor opleiding Verpleegkunde aan Karel de Grote hogeschool willen we onze expertise over deze verpleegkundige activiteiten graag delen met zorgkundigen en hun werkgevers. We bieden deze vorming op maat aan binnen jouw organisatie en dit in overleg met elkaar.

Praktijklessen in kleine groepen

Het opleidingspakket wordt gegeven over een periode van vier dagen. Elke lesdag zal starten met een theoretisch gedeelte waarbij zowel aspecten van anatomie, juridische context, communicatievaardigheden… aan bod komen. Op basis van deze theorie worden de specifieke vaardigheden en aandachtspunten uitgelegd, die nadien worden ingeoefend tijdens de klassikale lessen. We werken in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is om in te spelen op vragen en met elkaar in interactie te gaan.

Stage

Naast het vierdaagse opleidingspakket, worden de nieuw aangeleerde handelingen op de werkvloer verder ingeoefend. De stage wordt georganiseerd op de eigen werkplek, in overleg tussen de cursist, de werkgever en de hogeschool. Begeleiding wordt voorzien zodat deze stage effectief leerrendement kan bieden.

Meer info?
Mail naar birgit.vanaken@kdg.be

De lesgevers houden de lessen tot de laatste minuut boeiend.
Martina
Deelnemer Traject 3
Heel gelukkig met deze aanvulling zodat ik meer taken kan uitvoeren in de toekomst!
Cris
Deelnemer Traject 3

Programma

Volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Infectiepreventie en specifieke voorzorgen
 • Anatomie van de relevante stelsels
 • Zorgen bij parameters en glycemiecontrole
 • Zorgen bij uitscheiding
 • Zorgen bij geneesmiddelen toediening
 • Zorgen bij zwachtelen
 • Vocht- en voedselinname
 • Beperkte geneesmiddelenleer
 • Professionele communicatie
 • Wat zegt de wet
 • Vaardigheidslessen
 • Praktijkevaluatie op de werkplaats

Voor wie

Alle zorgkundigen die afstudeerden voor 1/9/2019 en leerkrachten die les geven aan toekomstige zorgkundigen.

Leerdoelen

 • Na afloop is de cursist bekwaam om de bijkomende handelingen zelfstandig uit te voeren.
 • Door de grondige theoretische opleiding beschikt de cursist over de kennis om in verschillende specifieke zorgsituaties correct te handelen.
 • De cursist is zich bewust van de verantwoordelijkheden die bij deze handelingen van toepassing zijn.
 • Na het uitvoeren van de handelingen kan de cursist op een professionele wijze het multidisciplinaire team informeren.

Praktisch

Dit vormingstraject wordt volledig op maat samengesteld naar de wensen van jouw organisatie. Neem contact met ons op via birgit.vanaken@kdg.be en we werken een voorstel uit.