Bijscholing Zorgkundigen

4 trajecten van 4 volledige dagen tijdens het academiejaar 2019-2020

Op 18 maart 2019 publiceerde de Federale Overheid een Koninklijk Besluit van 27 februari. Hierin staat dat zorgkundigen bepaalde verpleegkundige activiteiten mogen uitvoeren mits het volgen van een bijkomend opleidingspakket.

Vanuit de bachelor opleiding Verpleegkunde aan Karel de Grote hogeschool willen we onze expertise over deze verpleegkundige activiteiten graag delen met zorgkundigen en hun werkgevers.

Vanaf academiejaar 2019-2020 zal KdG deze bijkomende vorming aanbieden in haar navormingsaanbod. Daarnaast wil KdG - in overleg met de zorginstellingen - eveneens de praktijkcomponent organiseren, rekening houdend met de vastgelegde werkroosters.

Meer info?

Je kan ons bereiken via zorgkundigen@kdg.be

Programma

Het opleidingspakket wordt gegeven over een periode van vier dagen. Elke lesdag zal starten met een theoretisch gedeelte waarbij zowel aspecten van anatomie, juridische context, communicatievaardigheden… aan bod komen. Op basis van deze theorie worden de specifieke vaardigheden en aandachtspunten uitgelegd, die nadien worden ingeoefend tijdens de praktijklessen. We werken in kleine klasgroepen zodat er voldoende ruimte is om in te spelen op vragen en met elkaar in interactie te gaan.

Volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Infectiepreventie en specifieke voorzorgen
 • Anatomie van de relevante stelsels
 • Zorgen bij parameters en glycemiecontrole
 • Zorgen bij uitscheiding
 • Zorgen bij geneesmiddelen toediening
 • Zorgen bij zwachtelen
 • Vocht- en voedselinname
 • Beperkte geneesmiddelenleer
 • Professionele communicatie
 • Wat zegt de wet
 • Vaardigheidslessen
 • Praktijkevaluatie op de werkplaats

Naast het vierdaagse opleidingspakket, worden de nieuw aangeleerde handelingen op de werkvloer verder ingeoefend. De stage wordt georganiseerd op de eigen werkplek, in overleg tussen de cursist, de werkgever en de hogeschool. Begeleiding wordt voorzien zodat deze stage effectief leerrendement kan bieden.

Voor wie

Alle zorgkundigen die afstudeerden voor 1/9/2019.

Leerdoelen

 • Na afloop is de cursist bekwaam om de bijkomende handelingen zelfstandig uit te voeren.
 • Door de grondige theoretische opleiding beschikt de cursist over de kennis om in verschillende specifieke zorgsituaties correct te handelen.
 • De cursist is zich bewust van de verantwoordelijkheden die bij deze handelingen van toepassing zijn.
 • Na het uitvoeren van de handelingen kan de cursist op een professionele wijze het multidisciplinaire team informeren.

Praktisch

 • Wanneer

  De vierdaagse opleiding wordt viermaal gegeven tijdens academiejaar 2019-2020:

  • Traject 1: vrijdag 25/10/2019, donderdag 21/11/2019, donderdag 5/12/2019, donderdag 19/12/2019 (volzet)

  • Traject 2: dinsdag 19/11/2019, dinsdag 17/12/2019, dinsdag 07/01/2020, dinsdag 28/01/2020

  • Traject 3: woensdag 18/3/2020, donderdag 2/4/2020, donderdag 30/4/2020, donderdag 7/5/2020 (opgeschort wegens het coronavirus)

  • Traject 4: maandag 30/3/2020, maandag 20/4/2020, maandag 11/5/2020, maandag 25/5/2020 (opgeschort wegens het coronavirus)

KdG ontving het advies van Hoger Onderwijs Vlaanderen om niet-kernactiviteiten van onderwijs te annuleren vanwege COVID-19. Dit en de maatregelen die de overheid de laatste dagen heeft genomen, doet de opleiding Verpleegkunde beslissen om haar bijscholingen vanaf 16 maart tot aan de zomer op te schorten. Als hogeschool willen we de oproep van de overheid tot burgerzin en gezond verstand ter harte nemen. Mensen in de zorg zijn nu en de komende tijd broodnodig in de zorg.

Schrijf je in voor onze mailinglijst indien je op de hoogte gehouden wil worden wanneer deze bijscholing volgend academiejaar plaatsvindt.

  • Elke lesdag duurt 8 uur en bevat vier lesblokken:
   • 8.30 - 10.30 u.
   • 10.45 - 12.45 u.
   • 13.30 - 15.30 u.
   • 15.45 - 17.45 u.
 • Elk traject wordt gevolgd door een examen. Wanneer je geslaagd bent voor je theoretisch examen, kan je aan je stage beginnen. Na elk traject voorzien we 2 examenmomenten waaruit je kan kiezen:

  Elk examenmoment bestaat uit één uur examen, gevolgd door één uur uitleg over de stage.

  • Na traject 1: donderdag 9/1/2020 van 9-11 u. of 14-16 u.

  • Na traject 2: dinsdag 4/2/2020 van 9-11 u. of 14-16 u. 

  • Na traject 3: donderdag 14/5/2020 van 9-11 u. of 14-16 u. 

  • Na traject 4: maandag 8/6/2020 van 9-11 u. of 14-16 u.

 • Waar
  De navorming zal plaatsvinden op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.
 • Prijs
  • De deelnameprijs bedraagt 475 euro per persoon. Dit bevat:
   • Theorie: 4 lesdagen van 8 uur, incl. syllabus

   • Praktijk: de stage van 76 uur wordt georganiseerd in overleg en in functie van de jobtime van de cursist.

  • We bieden dit navormingstraject ook aan zonder stage. In dit geval bedraagt de deelnameprijs 265 euro voor de 4 lesdagen.

 • KMO-portefeuille
  Deze bijscholing van de Karel de Grote Hogeschool komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Erkenningsnummer: DV.010154

 • Opleidingscheques en Vlaams Opleidingsverlof
  Deze bijscholing van de Karel de Grote Hogeschool komt in aanmerking voor opleidingscheques en Vlaams opleidingsverlof.

 • Verzekering
  Download de specifieke voorwaarden ivm verzekering voor je stage te vinden. Deze maken integraal deel uit van je inschrijving.