Bijscholing Zorgkundigen

Bijscholing najaar 2023

Op 18 maart 2019 publiceerde de Federale Overheid een Koninklijk Besluit van 27 februari. Hierin staat dat zorgkundigen bepaalde verpleegkundige activiteiten mogen uitvoeren mits het volgen van een bijkomend opleidingspakket.

Vanuit de bachelor opleiding Verpleegkunde aan Karel de Grote hogeschool willen we onze expertise over deze verpleegkundige activiteiten graag delen met zorgkundigen en hun werkgevers. In het najaar van 2023 bieden we de bijscholing voor zorgkundigen nog een keertje aan.

Meer info?

Inschrijven

Praktisch

 • Wanneer
  Telkens van 9 tot 17 u. op:
  • 7 november 2023
  • 20 november 2023
  • 4 december 2023
  • 18 december 2023
 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.
 • Prijs
  De deelnameprijs bedraagt 475 euro per persoon incl. cursus.
De lesgevers houden de lessen tot de laatste minuut boeiend.
Martina
Deelnemer Traject 3
Heel gelukkig met deze aanvulling zodat ik meer taken kan uitvoeren in de toekomst!
Cris
Deelnemer Traject 3

Programma

Praktijklessen in kleine groepen

Het opleidingspakket wordt gegeven over een periode van vier dagen. Elke lesdag zal starten met een theoretisch gedeelte waarbij zowel aspecten van anatomie, juridische context, communicatievaardigheden… aan bod komen. Op basis van deze theorie worden de specifieke vaardigheden en aandachtspunten uitgelegd, die nadien worden ingeoefend tijdens de klassikale lessen. We werken in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is om in te spelen op vragen en met elkaar in interactie te gaan.

Volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Infectiepreventie en specifieke voorzorgen
 • Anatomie van de relevante stelsels
 • Zorgen bij parameters en glycemiecontrole
 • Zorgen bij uitscheiding
 • Zorgen bij geneesmiddelen toediening
 • Zorgen bij zwachtelen
 • Vocht- en voedselinname
 • Beperkte geneesmiddelenleer
 • Professionele communicatie
 • Wat zegt de wet
 • Vaardigheidslessen
 • Praktijkevaluatie op de werkplaats

Stage

Naast het vierdaagse opleidingspakket, worden de nieuw aangeleerde handelingen op de werkvloer verder ingeoefend. De stage wordt georganiseerd op de eigen werkplek, in overleg tussen de cursist, de werkgever en de hogeschool. Begeleiding wordt voorzien zodat deze stage effectief leerrendement kan bieden.

Voor wie

 • Alle zorgkundigen die afstudeerden voor 1/9/2019
 • Leerkrachten die les geven aan toekomstige zorgkundigen.

Leerdoelen

 • Na afloop is de cursist bekwaam om als zorgkundige de bijkomende handelingen zelfstandig uit te voeren.
 • Door de grondige theoretische opleiding beschikt de zorgkundige over de kennis om in verschillende specifieke zorgsituaties correct te handelen.
 • De zorgkundige is zich bewust van de verantwoordelijkheden die bij deze handelingen van toepassing zijn.
 • Na het uitvoeren van de handelingen kan de zorgkundige op een professionele wijze het multidisciplinaire team informeren.