Boost voor startende leerkrachten

Driedelig navormingstraject on campus op 18 oktober 2024, 21 februari en 23 mei 2025

 • Net gestart als leerkracht in kleuter, lager of secundair onderwijs?
  Dit traject biedt je een veilig nest, waarin je met andere starters kan uitwisselen over de uitdagingen die je tegenkomt in je eerste jaren als leerkracht.
 • In drie sessies verspreid over het jaar volgen we je inhoudelijke noden als starter.
 • Gaandeweg krijg je meer zelfvertrouwen én een ondersteunend netwerk van andere starters.

Heb je deze vorming al gevolgd dit jaar? Geen probleem!
Schrijf opnieuw in en duid aan dat je de vorming al volgde.
Bij voldoende deelnemers maken we een aparte intervisiegroep op maat van jullie noden.

Meer info?

Schrijf je in

Remote video URL

Praktisch

 • Wanneer:
  Vrijdagnamiddag 18 oktober 2024, 21 februari en 23 mei 2025 van 13 tot 16 u.
 • Waar:
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Prijs:
  • 135 euro per persoon.
  • Vraag zeker naar terugbetaling bij je schooldirectie.

Opgelet! Je bent pas definitief ingeschreven wanneer je van ons een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Programma

We kiezen steeds voor actieve uitwisselingsmomenten. Jouw ervaring als starter is de basis voor het vormingsmoment.

 • Eerste sessie: Wie wil ik zijn als leerkracht? We bekijken je taakopvattingen als leraar en je brengt je sociaal netwerk in kaart.
 • Tweede sessie: Waarin kan ik nog groeien als leerkracht? Je kiest workshops rond de gedeelde pedagogische vragen en wisselt tips en ervaringen uit (klasmanagement, differentiatie en communicatie met ouders, …).
 • Derde sessie: Wat heb ik geleerd als leerkracht? We blikken terug op jouw evolutie dit jaar. Hoe veranderde je sociaal netwerk? Hoe zit het met je draagkracht? Wat doe je volgend jaar? De mentorcoaches van de vorming ‘kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding’ komen ook langs op deze laatste sessie, waardoor iedereen een coachingsgesprek krijgt.
 • Bovenop deze 3 sessies heb je recht op een individueel coachingsmoment (1 u. online of live). Daarin bespreek je een persoonlijke leervraag met één van de docenten.
Ik wil jullie nogmaals bedanken voor deze navorming. Ik heb er veel aan gehad; het heeft me niet enkel wegwijs gemaakt in het lesgeven maar ook laten inzien om niet op te geven. Daarnaast was de interactie met ander starters zeer boeiend en leerrijk. Het heeft me op een andere manier leren kijken zoals hoe je bepaalde moeilijkheden vanuit een ander perspectief kan benaderen. Maar ook de positieve ondersteuning was zeer motiverend. De online sessie vond ik een meerwaarde omdat het één op één was en specifiek mijn geval behandelde. Ik voelde me begrepen en samen op zoek naar een oplossing was een fijn gevoel.
Gûler Yilmaz
Deelnemer 2023

Doelstellingen

 • Meer zelfvertrouwen, door het contact met andere startende leerkrachten uit kleuter, lager en secundair onderwijs.
 • Je sociaal netwerk thuis en op school naar waarde te schatten.
 • Anders omgaan met de werkdruk.
 • Reflectie over je veerkracht en energiegevers.
 • Onderzoeken waar je nood aan hebt als starter in het komende schooljaar.
 • Handvaten waar je naar kan grijpen.
 • Steviger in je schoenen en helemaal klaar om voor de klas te staan.

Voor wie

 • Je hebt pas je diploma als leraar kleuter, lager of secundair op zak of bent maximum 5 jaar bezig in onderwijs.

Het team

Beide docenten hebben een uitgebreide rugzak aan ervaring binnen onderwijs.

 • An Leroy is onderwijskundig pedagoge en leerkracht lager onderwijs. Ze is ondertussen meer dan 15 jaar verbonden aan de lerarenopleiding secundair onderwijs en verdiepte zich in het thema klasmanagement. Ze is coauteur van het boek ‘Regisseer je klas’. Ze deed recent nog extra ervaring op als zorgleerkracht in een Antwerpse school. 
 • Eve Suyckens haar vakgebied is basis onderwijs, daarnaast heeft ze ook ervaring als beleidsondersteuner en directeur in de basisschool.