Coachen bij weerstand in je team

Navorming Kleuter- en Lager onderwijs

“No, we can’t!”

Wie een persoon of team van A naar B wil brengen en daarbij zoveel mogelijk het zelfsturend en oplossingsgericht vermogen wil aanspreken, botst soms op een “No, we can’t!”-mentaliteit, op weerstand.

De coach (ondersteuner of begeleider) slaakt in dat geval een diepe zucht en vraagt zich moedeloos af hij wel iemand kan coachen met een ‘nee’-mindset, iemand die al bij voorbaat zucht en obstructie voert tegen elke vorm van (noodzakelijke) verandering.

Wat zijn de mogelijke oorzaken van die weerstand? En waar liggen de grenzen van de coach? Wanneer moet je stoppen met proberen om er beweging in te krijgen? In deze vorming bespreken we een aantal spanningsvelden waarmee je als coach te maken krijgt en hoe je er mee om kan gaan. Dat we niet snel zullen opgeven, mag nu al duidelijk zijn.

Meer info en inschrijven:

Praktisch

  • Voor wie: directie, beleidsondersteuner, zorgcoördinatoren uit het kleuter- en lager onderwijs
  • Wanneer: Aanbod op maat van school of scholengemeenschap
  • Tijdsduur: 3 u.
  • Groepsgrootte: maximaal 25 deelnemers