Differentiatie integreren in de kleuterklas

Navorming Kleuteronderwijs

  • Inspelen op de noden van elk kind?
  • Kan dat zonder je hele organisatie om te bouwen?

In deze bijscholing bieden we je een waaier aan mogelijkheden van hoe je zelf kan differentiëren in de klas met het oog op maximale ontwikkelingskansen voor elk kind.  We bieden je een bril die je kritisch laat nadenken over je aanbod, je aanpak en organisatie.

In deze sessie ligt het accent op differentiatie in het basisaanbod, in de hoeken, binnen thema’s en op maat van de interesses het individuele kind. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je inzicht hoe je brede basiszorg kan toepassen in de klas.

Praktisch

  • Voor wie: Leerkrachten kleuteronderwijs
  • Wanneer: Aanbod op maat van school of scholengemeenschap
  • Hoe lang: 3 u.
  • Aantal deelnemers: Max. 25

Contact en inschrijven