Gendereducatie in de klas

Navorming onderwijs

We worden er ons stilaan sterker bewust van dat sekse en gender verschillende begrippen zijn, en dat we ons daarvan best bewust zijn in het onderwijs.

Deze workshop gaat over hoe je het in jouw lessen kan hebben over gender en sekse. We putten daarbij uit een rijke hoeveelheid onderzoeksmateriaal dat de afgelopen jaren verscheen. Steeds maken we de vertaling naar wat dat betekent in een concrete lescontext. De workshop helpt je jongeren een genderbewustzijn bij te brengen en hen kritisch te laten kijken naar de wijze waarop onze samenleving gegenderd is. Aanvullend (afhankelijk van tijdsbestek): andere aspecten van gender en onderwijs.

Praktisch

  • Voor wie: Een schoolteam, deel van een schoolteam. Een directieteam. Een team in een scholengemeenschap
  • Wanneer: Aanbod op maat van school of scholengemeenschap
  • Hoe lang: Halve dag tot hele dag
  • Prijs: Op vraag
  • Aantal deelnemers: Max. 25

Contact en inschrijven