Omgaan met culturele diversiteit in pedagogie: basis

Navormingen en studiedagen

 • Er is een cultureel verschil binnen de samenleving en de werkplek.

 • In deze module worden de deelnemers uitgedaagd om hen te positioneren ten aanzien van dit verschil en de noodzakelijke transculturele competenties te benoemen.

 • Er worden conceptuele theorieën aangereikt ter inspiratie van deze dialoog.

 • Daarnaast worden er handelingskaders afgetoetst voor het vergroten van de professionele handelingsbekwaamheid binnen een interculturele context.

Voor wie?

Professionelen binnen welzijn en onderwijs:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  2 dagen

 • Trainers
  Sultan Balli

 • Kostprijs
  Te bepalen op basis van je vraag.