Programma en modules van postgraduaat Geriatrie

Modules

Theoretische modules
20 studiepunten
Module 1: Landschap ouderenzorg
(
5 studiepunten
)

Binnen de module “Landschap ouderenzorg" word je voorbereid op het werken binnen de acute en chronische ouderenzorg als (toekomstig) leidinggevende of vernieuwer in ouderenzorg.
Wettelijke aspecten van de verschillende disciplines binnen ouderenzorg, het beleid rond chronische zorg en normering voor de acute en chronische zorgsector in geriatrie komt aan bod. Je verwerft inzichten in de sociale wetgeving, hoe je zorg draagt voor je team en hoe je de work-life balans van je medewerkers mee kan bewaken.  
Als (toekomstig) leidinggevende heb je naast de kennis rond wetgeving en beleid, ook een grote rol te spelen in “people management”. Je leert hoe je competentiemanagement kan toepassen in een organisatie, hoe je volgens de regels van de kunst functionerings- en evaluatiegesprekken voert en je team aanstuurt naar een gezamenlijk doel. je leert de basisprincipes van CRM toepassen.
Binnen de acute en chronische ouderenzorg is interdisciplinaire samenwerking een must. Je leert hoe je op een professionele manier observaties, bedenkingen en voorstel tot aanpak van een probleem of nood overbrengt naar andere disciplines, hierover in overleg gaat en tot een gedragen plan van aanpak komt. Je leert aan hoe je deze gesprekken voorbereidt, wie je voor welke doeleinden moet inschakelen enz.
Daarnaast ontwikkel je ook de skills om met de oudere zorgvrager en de mantelzorgers te communiceren op een aangepaste manier. Je leert hierbij correct te communiceren rond de boodschap die je zelf wil meegeven én je leert vooral ook om actief te luisteren en de noden te achterhalen. Zo kunnen jijzelf en jouw team hier beter ondersteuning bieden.
Je ontwikkelt inzicht in meetschalen, wat het belang is van het correct gebruik en hoe persoonsgebonden financiering hier is aan gelinkt.

Module 2: Geriatrie & cardiologie, neurologie (vast)
(
5 studiepunten
)
 • Klinische aspecten bij biologische veroudering en frailty
 • Farmacokinethiek en polyfarmacie
 • Educatie in ouderenzorg
 • Cardiovasculaire aandoeningen
 • Revalidatie na CVA
 • Geriatrische neurologie en slaappatronen
 • Pathofysiologie van dementie
 • Agressie bij ouderen met en zonder cognitieve problemen
Module 3: Geriatrie & gastro-enterologie, endocrinologie, pneumologie, urogenitale aandoeningen (vast)
(
5 studiepunten
)
 • Geriatrische gastro-enterologie
 • Malnutritie en veranderende voedingsbehoeften
 • Nierinsufficiëntie, nierdialyse en voedingsrichtlijnen
 • Verpleegkundige aandachtpunten bij COPD
 • Geriatrische endocrinologie
 • Urogenitale aandoeningen in de geriatrie
 • Incontinentieproblematiek
 • Pijn bij ouderen
 • Seksualiteit bij ouderen
 • Geriatrische oncologie
Module 4: Tools bij geestelijke gezondheidszorg in geriatrie (inwisselbaar)
(
5 studiepunten
)
 • Differentiaal diagnose tussen geestelijke gezondheidzorg en geriatrie
 • Ziekte van Korsakow
 • Geronto-psychiatrie
 • Onmacht in de hulpverlening
 • Gespreksvoering met de oudere zorgvrager
 • Depressie en kopzorgen bij ouderen
 • DSM-IV in geriatrie
 • Suïcide bij ouderen in de acute- en residentiële context
 • Zelfbeschikking: waar ligt de lijn in de geronto-psychiatrie