Programma en modules van postgraduaat Geriatrie

Modules

Theoretische modules
20 studiepunten
Module 1: Leidinggeven in geriatrie (inwisselbaar)
(
5 studiepunten
)
 • Stakeholders in acute en chronische zorg
 • Veranderings- en kwaliteitsmanagement in chronische zorg
 • Veerkracht en wendbaarheid van het team
 • Gesprekstechnieken naar team en zorgvrager
 • BELRAI en meetschalen

Je kan deze module vervangen door: Palliatieve zorg Module 1 Inleiding palliatieve zorg: fysiek en ethisch luik of Oncologie Module 2 Sociaal, psychisch en spiritueel luik bij palliatieve zorg

Module 2: Geriatrie & cardiologie, neurologie (vast)
(
5 studiepunten
)
 • Klinische aspecten bij biologische veroudering en frailty
 • Farmacokinethiek en polyfarmacie
 • Educatie in ouderenzorg
 • Cardiovasculaire aandoeningen
 • Revalidatie na CVA
 • Geriatrische neurologie en slaappatronen
 • Pathofysiologie van dementie
 • Agressie bij ouderen met en zonder cognitieve problemen
Module 3: Geriatrie & gastro-enterologie, endocrinologie, pneumologie, urogenitale aandoeningen (vast)
(
5 studiepunten
)
 • Geriatrische gastro-enterologie
 • Malnutritie en veranderende voedingsbehoeften
 • Nierinsufficiëntie, nierdialyse en voedingsrichtlijnen
 • Verpleegkundige aandachtpunten bij COPD
 • Geriatrische endocrinologie
 • Urogenitale aandoeningen in de geriatrie
 • Incontinentieproblematiek
 • Pijn bij ouderen
 • Seksualiteit bij ouderen
 • Geriatrische oncologie
Module 4: Tools bij geestelijke gezondheidszorg in geriatrie (inwisselbaar)
(
5 studiepunten
)
 • Differentiaal diagnose tussen geestelijke gezondheidzorg en geriatrie
 • Ziekte van Korsakow
 • Geronto-psychiatrie
 • Onmacht in de hulpverlening
 • Gespreksvoering met de oudere zorgvrager
 • Depressie en kopzorgen bij ouderen
 • DSM-IV in geriatrie
 • Suïcide bij ouderen in de acute- en residentiële context
 • Zelfbeschikking: waar ligt de lijn in de geronto-psychiatrie

Je kan deze module vervangen door: Oncologie Module 4 Oncologische geriatrie