Geschiedenis

De oprichters van Karel de Grote Hogeschool wilden, letterlijk, een school met naam. De keuze viel op Karel de Grote (742-814), een Europese figuur die een groot Europees rijk vormde en op die manier eenheid bracht in de verscheidenheid van volkeren, talen, culturen en sociaal-economische stelsels.

De Karel de Grote Hogeschool wil een rol spelen op Europees en internationaal vlak. Vandaar deze internationaal bekende naam (Carolus Magnus, Charlemagne). Bovendien speelde Karel de Grote een rol van betekenis bij de grondlegging van het schoolwezen in Europa. Tijdens zijn bestuur kende de middeleeuwse cultuur een grote bloei, de zogenaamde Karolingische renaissance. Zijn hof had een stuwende invloed op de vernieuwing van recht, kunst, wetenschap en handel. Bovendien was hij een bekend christelijk figuur.

Op 20 december 1994 werd de vzw opgericht die de hogeschool organiseert. De Karel de Grote Hogeschool ging officieel van start op 1 september 1995. Op 18 september 1995 werd het eerste academiejaar plechtig geopend.

De hogeschool is de fusie van dertien voormalige katholieke Antwerpse hogescholen:

 • Economische hogeschool Sint-Eligius
 • Vrije Technische School Technicum
 • Instituut Sint-Maria
 • Sint-Vincentiusinstituut voor Verpleegkunde
 • Antwerps Katholiek Hoger Instituut voor Verpleegkunde
 • Hoger Instituut voor Maatschappelijk Werk
 • Hoger Instituut Sint-Lodewijk
 • Sint-Lucas
 • H. Pius X-instituut
 • Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof (Berchem)
 • Vrij Technisch Instituut van Borgerhout
 • Katholieke Industriële Hogeschool Antwerpen (Hoboken)
 • Gesubsidieerde Vrije Normaalschool (Wijnegem)

Meer?

Lees meer over de geschiedenis van KdG op bladzijde 11 van InK., ons magazine: