Missie, visie, strategie en waarden

Hoe groot wil jij worden?

Dát is de vraag die wij stellen aan elke KdG’er.
Wat wil jij bereiken? Waar wil jij naartoe?
Wat wil jij betekenen voor deze wereld?

Want iedereen kan groot zijn.
Groot is de hulpverlener die de kwetsbare jongere weer op de rails krijgt.
Groot is de verpleegkundige die op een bomvolle afdeling toch even tijd maakt voor die éne patiënt.
Groot is de laborante die op zoek gaat naar milieuvriendelijke chemische producten.
En groot is de ICT-er die het in gewone mensentaal kan uitleggen.

Met elke actie, hoe klein ook, kan jij groot worden.
Boven jezelf uitstijgen.
Wie je ook bent. Vanwaar je ook komt. Wat je ook draagt.
Of je nu designer, leerkracht of marketeer wordt.
In elke richting kan jij het verschil maken, iedere dag weer.
Voor jezelf. En voor anderen.
Want als je alles uit jezelf haalt, kan je ook iets teruggeven.

Maar groot word je niet van vandaag op morgen.
Daar groei je naartoe.
En bij KdG krijgt jouw groei alle ruimte.
Ruimte voor theorie en praktijk.
Ruimte voor experiment en vernieuwing.
Maar bovenal: altijd ruimte voor vragen.
Want de beste vragen leveren vaak de beste antwoorden op.

Hoe groot wil jij worden?

Hoe KdG kijkt naar de wereld en haar plek daarin

Een samenleving zet stappen vooruit als iedereen gelijkwaardige kansen krijgt om zich te ontplooien.

We geloven dat iederéén zich kan ontplooien, en dat iederéén een positieve impact kan hebben op onze samenleving en onze planeet. Dat vraagt om een omgeving waarin elk individu evenwaardige kansen heeft om zijn potentieel te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom hechten we veel belang aan het warmmenselijke, verbindende, veilige en integere. Zo’n omgeving wil KdG zijn. Op die manier bouwen we, vanuit onze christelijke wortels, mee aan een inclusieve samenleving.

De meerwaarde die KdG wil nastreven in de samenleving en in het leven van haar stakeholders.

KdG biedt iedereen kansen om groot te worden

In de superdiverse samenleving biedt KdG een uitnodigende leef-, leer-, en werkomgeving. Iedereen kan zijn steentje bijdragen en wordt gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd. We zijn toegankelijk en herkenbaar. Dat voel je in alles wat we doen: respect voor iedereen, ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of gender. Diversiteit is een feit, inclusie onze keuze.

KdG zet de toon naar de toekomst

KdG kijkt vooruit, met durf en innovatiegerichtheid. Die houding is niet vrijblijvend. We willen niet de eerste maar de beste zijn, steeds afgestemd op het werkveld en op de veranderende samenleving. Dat voel je in ons opleidingsaanbod, in het onderzoek dat we voeren en in de samenwerkingen die we opzetten met onze partners.

KdG bouwt aan de sterkste community

KdG kiest voor de sterkst mogelijke community van studenten, partners en medewerkers. Verbinding en dialoog staan centraal, we benutten en versterken elkaars krachten. Onze campussen (en online omgevingen) organiseren we als open, bruisende ontmoetings- en leerplekken. We koesteren onze huidige samenwerkingen en ontvangen graag nieuwe partners in de KdG-community. We bouwen aan een sterk en toekomstbestendig netwerk, en creëren een zo groot mogelijke positieve impact.

KdG zoekt antwoorden op de grote wereldvraagstukken

Het bruisende economische, culturele en superdiverse weefsel van Antwerpen voedt ons. Dat is onze microkosmos, én onze springplank. We kijken verder dan onze thuisstad en dagen onze studenten en medewerkers uit om temidden van de globaliserende wereld van elkaar te leren. In dialoog met internationale partners uit het onderwijs en een mondiaal werkveld proberen we samen oplossingen te vinden voor de grote wereldvraagstukken. Daartoe zetten we, onder andere, in op internationale en interculturele competenties van de KdG-community.

KdG bouwt aan de groene welvaart en het groene welzijn

We zetten in op verantwoorde consumptie en productie, en op een duurzame infrastructuur.
Samen willen we de beloftevolle groene welvaart en een nieuw groen welzijn realiseren. Daarom gaan we duurzaam om met onder meer voeding, energie, mobiliteit, water en afval. Elke KdG-er, jong en oud, is hiervan doordrongen en draagt dat mee uit.

In 2021 keurde het bestuursorgaan van KdG het strategieplan 21-25 goed. Daarin geven we prioriteit aan het realiseren van vier doorbraakdomeinen:

KdG Academy is de referentie voor professionalisering

KdG Academy is ons kwaliteitslabel voor levenslange professionele ontwikkeling. We verbreden én verdiepen daarmee het KdG-aanbod, vanuit de basisopleidingen in samenwerking met onze expertisecentra.

KdG-competenties als springplank naar de toekomst

Naast de vaktechnische competenties zet KdG vier competenties centraal in alle opleidingen. We versterken persoonlijk leiderschap, global competences, digitale en technologische geletterdheid en duurzaamheidscompetenties. Dat is toekomstgericht opleiden en ontwikkelen.

KdG-opleidingen zijn broedplaatsen voor authentiek leren

KdG zet maximaal in op leren in authentieke, levensechte contexten, praktijkgericht en over disciplines heen. We werken aan verschillende vormen, zodat authentiek leren een rode draad vormt in al onze curricula.  We zetten nog sterker in op het ontwikkelen van learning labs, in nauwe samenwerking met ons werkveld, onze partners in education.

KdG-onderzoek gaat voluit voor duurzame impact

Met een scherpere focus draagt het praktijkwetenschappelijk onderzoek van KdG bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Onze waarden zijn:

  • Inclusief
  • Toonaangevend
  • Geconnecteerd
  • Oplossingsgericht
  • Geëngageerd