Manifesto, missie, visie, strategie en waarden

Manifesto

Hoe groot wil jij worden?

Dát is de vraag die wij stellen aan elke KdG’er.
Wat wil jij bereiken? Waar wil jij naartoe?
Wat wil jij betekenen voor deze wereld?

Want iedereen kan groot zijn.
Groot is de hulpverlener die de kwetsbare jongere weer op de rails krijgt.
Groot is de verpleegkundige die op een bomvolle afdeling toch even tijd maakt voor die éne patiënt.
Groot is de laborante die op zoek gaat naar milieuvriendelijke chemische producten.
En groot is de ICT-er die het in gewone mensentaal kan uitleggen.

Met elke actie, hoe klein ook, kan jij groot worden.
Boven jezelf uitstijgen.
Wie je ook bent. Vanwaar je ook komt. Wat je ook draagt.
Of je nu designer, leerkracht of marketeer wordt.
In elke richting kan jij het verschil maken, iedere dag weer.
Voor jezelf. En voor anderen.
Want als je alles uit jezelf haalt, kan je ook iets teruggeven.

Maar groot word je niet van vandaag op morgen.
Daar groei je naartoe.
En bij KdG krijgt jouw groei alle ruimte.
Ruimte voor theorie en praktijk.
Ruimte voor experiment en vernieuwing.
Maar bovenal: altijd ruimte voor vragen.
Want de beste vragen leveren vaak de beste antwoorden op.

Hoe groot wil jij worden?

Remote video URL

Missie

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) staat voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving.

In onderlinge interactie, vanuit een uitnodigende leer-, leef-  en werksfeer. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen, en samen naar topkwaliteit te streven. Door waarden gedreven, christelijk geïnspireerd, open voor andere levensbeschouwingen.

  Visie

  Samen, en met beide voeten in de wereld maken we KdG: puur, warm en dynamisch.
  We leggen de lat hoog, met respect en kansen voor iedereen.
  Onze alumni, studenten en medewerkers nemen verantwoordelijkheid op voor een duurzame samenleving. Doordacht en gedurfd.

   Strategisch programma

   KdG werkt aan:

   • Opleidingsportfolio en portefeuille Onderzoek en Dienstverlening
   • Sterk merk in een sterk netwerk
   • Digitale transformatie
   • Diversiteit als groeipotentieel
   • Persoonlijk leiderschap
   • Middelen duurzaam inzetten

   Waarden

   Onze waarden zijn:

   • Studentgeoriënteerd handelen
   • Resultaten bereiken
   • In vertrouwen samenwerken
   • Engageren voor een betere wereld
   • Duurzaam innoveren

   Legende

   • Onze missie beschrijft het bestaansrecht van KdG, dat wat ons onderscheidt van de andere hogescholen in Vlaanderen.
   • Onze visie is het toekomstbeeld van KdG: Waar willen wij als KdG binnen een aantal jaren staan? De strategische programma’s  dragen bij tot het waarmaken van de visie voor de komende 3 jaar. We werken hierin ‘agile’: we richten ons eerst op een aantal thema’s om stapsgewijs aan te werken, de missie en visie zijn het doel aan de horizon.
   • Het succesvol invullen van deze programma’s meten we aan de hand van indicatoren. Indicatoren moeten niet allesomvattend zijn ten aanzien van alle keuzes in de strategie. Een goede indicator geeft aan of het gewenste resultaat gerealiseerd is en zet de organisatie in beweging, in de juiste richting.
   • Onze waarden zijn onze collectieve opvattingen als KdG over wat wenselijk is, onze idealen die elke KdG-medewerker en -student persoonlijk beleeft en nastreeft. Als de succesfactoren bepalen welke doelen we nastreven om onze visie te realiseren, bepalen onze waarden de manier waarop we dit doen. Over waarden spreken we in termen van ‘voelen’. Zij zijn de basis voor ons sociaal weefsel.