Missie, visie, strategie en waarden

Missie

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) staat voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving.

In onderlinge interactie, vanuit een uitnodigende leer-, leef-  en werksfeer. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen, en samen naar topkwaliteit te streven. Door waarden gedreven, christelijk geïnspireerd, open voor andere levensbeschouwingen.

  Visie

  Samen, en met beide voeten in de wereld maken we KdG: puur, warm en dynamisch.
  We leggen de lat hoog, met respect en kansen voor iedereen.
  Onze alumni, studenten en medewerkers nemen verantwoordelijkheid op voor een duurzame samenleving. Doordacht en gedurfd.

   Strategie

   KdG werkt aan:

   • Intercultureel denken en handelen
   • De kracht van co-creatie
   • Motivatie en zelfmanagement
   • Ondernemingszin
   • Wendbaarheid

   Waarden

   Onze waarden zijn:

   • Studentgeoriënteerd handelen
   • Resultaten bereiken
   • In vertrouwen samenwerken
   • Engageren voor een betere wereld
   • Duurzaam innoveren

   Legende

   • Onze missie beschrijft het bestaansrecht van KdG, dat wat ons onderscheidt van de andere hogescholen in Vlaanderen.
   • Onze visie is het toekomstbeeld van KdG: Waar willen wij als KdG binnen een aantal jaren staan?
   • De strategische doelen dragen bij tot het waarmaken van de visie in de komende 3 tot 5 jaar. Het zijn cruciale hefbomen die met de minste inspanning het grootste effect genereren. Strategische doelen drukken we uit in termen als ‘resultaten’ en ‘bereiken’.
   • Het al dan niet succesvol bereiken van deze strategische doelen meten we aan de hand van indicatoren. Indicatoren moeten niet allesomvattend zijn ten aanzien van alle keuzes in de strategie. Een goede indicator geeft aan of het gewenste resultaat gerealiseerd is en zet de organisatie in beweging, in de juiste richting.
   • Onze waarden zijn onze collectieve opvattingen als KdG over wat wenselijk is, onze idealen die elke KdG-medewerker en -student persoonlijk beleeft en nastreeft. Als de succesfactoren bepalen welke doelen we nastreven om onze visie te realiseren, bepalen onze waarden de manier waarop we dit doen. Over waarden spreken we in termen van ‘voelen’. Zij zijn de basis voor ons sociaal weefsel.
   • Elk team vertrekt vanuit de strategische doelen om de eigen acties te bepalen. Dit vertalen ze in meerjarenplannen die mee uitvoering geven aan de strategische doelen én zo het hele visietraject mee realiseren.