KdG stapt met Europese en Zuid-Afrikaanse partners in een groot internationaal project

KdG gaat in de studiegebieden Welzijn en Gezondheid een internationale samenwerking aan met twee Europese hogescholen en drie universiteiten in Kaapstad, Zuid-Afrika. De partners hebben hiervoor een subsidie ontvangen van ruim 800.000 euro uit het 'Erasmus+ Capacity Building in Higher Education', van de Europese Unie.

Het internationale project startte oktober vorig jaar met een eerste werkvergadering en loopt tot oktober 2019. Naast KdG zitten in het zogeheten Caring Society 3.0 consortium’ de Nederlandse Avans Hogeschool en de Finse Lathi University of Applied Sciences. De drie Zuid-Afrikaanse universiteiten in het project zijn: University of Cape Town, University of the Western Cape en Cape Peninsula University of Technology.

Door kennisuitwisseling willen we de zorgsector op drie vlakken verbeteren: 

  • In het Patient Partner Programme’ betrekken we patiënten en ervaringsdeskundigen in het onderwijs. Zo kunnen we professionals gaan trainen vanuit het perspectief van de gebruiker en krijgen de patiënten of cliënten terug een waardevolle maatschappelijke rol.
  • Het ‘Health and Life Style programme’ wil een gezonde, actieve levensstijl stimuleren bij jongeren. In dit programma ligt de focus op lichamelijke activiteiten verhogen en een gezonde leefstijl aanleren. Preventie, empowerment en wijkgericht werken komen hier samen.
  • De derde pijler van het project, ‘Care for the Caregiver’, richt zich op voortgezette vorming en multidisciplinair professionaliseren van zorgprofessionals op het gebied van screening en re-integratie van patiënten van ziekenhuis naar de eigen woonsituatie.

Elk van bovenstaande programma’s wil onderwijsmodules ontwikkelen voor toekomstige en bestaande professionals. Elke partner draagt vanuit de eigen expertise bij aan de ontwikkeling van deze programma’s. Vanuit KdG nemen twee docenten van Verpleegkunde en twee docenten van Sociaal Werk deel. Dit project geeft o.a. aan 14 studenten van KdG de kans om gedurende vijf maanden in Zuid-Afrika samen met Zuid-Afrikaanse, Finse en Nederlandse studenten gezondheids- en bewegingspromotie te doen in de townships.

KdG draagt de eindverantwoordelijkheid in het Care for the Caregiver programma en is verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking van het hele proces en project. KdG zet met dit project een belangrijke stap op vlak van internationalisering van haar onderwijs en kennisdeling.