KdG start met ‘diversiteitscoaches’

Onze hogeschool stelde een aantal docenten aan als diversiteitscoaches. Zij kregen de opdracht om studenten met migratie-achtergrond te begeleiden én de instroom en de doorstroom van deze studenten te verbeteren.

“Naast individuele begeleiding zetten de diversiteitscoaches de diversiteitsraad op: een informele adviesraad voor studenten met een migratie-achtergrond”, vertelt docente en diversiteitscoach Sophie Bollen. “In deze raad adviseren we studenten over hun traject en leermethode, om zo hun studiesucces te verbeteren.” Daarnaast zetten de coaches één keer per jaar een actie rond diversiteit op.

KdG startte met diversiteitscoaches in haar lerarenopleiding als pilootproject.
“En het werpt zijn vruchten af”, aldus de docente. “De doorstroomcijfers zijn verbeterd. Daarom komt er nu ook voor verpleeg- en vroedkunde, de lerarenopleidingen, de opleiding pedagogie van het jonge kind, orthopedagogie en sociaal werk een adviesraad. En elk van deze opleidingen krijgt een diversiteitscoach.”