Logistiek Management zet nog meer in op verdieping in het programma

Onze studenten Logistiek Management krijgen dit academiejaar een nieuw keuzevak. Ze konden al kiezen tussen ‘Warehouse design’, ‘Chartering’, ‘Global forwarding’ i.s.m. de VEA Jongeren en ‘Breakbulk in de haven van Antwerpen’ i.s.m.  Zuidnatie, ArcelorMittal Logistics, CEPA … We vullen het lijstje nu aan met ‘Trading’ i.s.m. de firma Reuse.

In dit vak ligt de focus onder andere op de rol van de trader in het global sourcing -proces, de betrokken partijen en de principes van compliance en documentatie.

“Dankzij deze keuzevakken kunnen de studenten hun kennis verdiepen en zich beter profileren op de arbeidsmarkt”, stelt Inge Heirbaut, opleidingshoofd. “Bedrijven waarderen deze gespecialiseerde kennis.”  

De eerstejaars Logistiek Management krijgen ook een nieuw vak: ‘praktijk en cases’. Daarin gaan ze aan de slag met concrete  logistieke cases die ze in team moeten oplossen. Een inspirerend bedrijfsbezoek en havenspel zetten hen daarbij op weg.

Meer over de afstudeerrichting Logistiek Management