Nieuw Huis van het Kind opent op campus Zuid

Vrijdag 1 december opent het Huis van het Kind Antwerpen-Zuid. Het nieuwe Huis van het Kind bevindt zich op campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool (ingang via de Montignystraat tegenover nummer 81). Op vrijdag 1 december om 14.15 uur wordt de locatie feestelijk geopend door schepen voor sociale zaken Fons Duchateau en algemeen directeur van de Karel de Grote Hogeschool Veerle Hendrickx. 

Intensieve samenwerking met KdG

Het Huis van het Kind Antwerpen-Zuid werkt voor de uitbouw van zijn aanbod intensief samen met de Karel de Grote Hogeschool. Zo organiseren studenten vroedkunde en pedagogie van het jonge kind een zorgaanbod voor zwangere en pas bevallen vrouwen uit de buurt. Daardoor maken de studenten echt deel uit van het werkveld, leren ze multidisciplinair werken en doen ze ervaring op in een authentieke leeromgeving.

Dankzij de samenwerking met de Karel de Grote Hogeschool wordt het aanbod van het Huis van het Kind nog beter afgestemd op de noden van ouders en gezinnen uit de buurt. Naast een centraal infopunt biedt het Huis van het Kind hen nu ook ontmoetings- en ontplooiingskansen, en mogelijkheden om hun netwerk uit te breiden. Dit alles maakt van het Huis van het Kind een belangrijk instrument in de strijd tegen kinderarmoede.

Buurtfeest

Buurtbewoners kunnen op zaterdag 2 december van 13 tot 17 uur kennismaken met het nieuwe Huis van het Kind. Ouders kunnen dan samen met hun kinderen de locatie bezoeken en genieten van sport en spel. Er is ook een treintje dat rondrijdt in de buurt, naar plaatsen met een fijn aanbod voor gezinnen. 

De Huizen van het Kind zijn een samenwerking tussen de stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, Kind en Gezin, Kind en Preventie vzw, De VoorZorg Thuishulp vzw, CAW Antwerpen vzw, De Kraamvogel vzw, De Speelbrug vzw, Domo-Antwerpen vzw, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Gezinsbond vzw, Kindervreugd vzw en lokale partners en verenigingen.