Nieuw postgraduaat uniek in Vlaanderen: ‘Contextueel handelen in het onderwijs’

Nu de implementatie van het M-decreet (meer inclusieve maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) zich laat gelden, spreekt men op scholen over inclusiedenken, verbindend samenwerken, duurzame integratie, de toegankelijke school, redelijke aanpassingen …  Maar wat is dat dan concreet, die ‘goede leerzorg’?

“Er liggen nog veel kansen open om de context van jongeren goed te integreren in de klas- en schoolwerking”, vertelt Leen Stoffels, opleidingshoofd aan KdG. Daarom richt de hogeschool het nieuwe postgraduaat ‘Contextueel handelen in het onderwijs’ op: een uniek postgraduaat in Vlaanderen.

“Het gaat om meer dan aangepaste materialen e.a. voorzien voor leerlingen. met specifieke onderwijsbehoeften. Wij tonen in dit nieuwe postgraduaat hoe we kinderen/jongeren en hun ouders kunnen verbinden met het onderwijs ;  een kwaliteitsvolle hechting tussen leerkracht en kind /jongere heeft gunstige leer- en gedragsmatige effecten, het opent het brein van het kind of de jongere.

In dit postgraduaat leren we dus aan leerkrachten, begeleiders en ondersteuners om het contextuele perspectief te leren nemen voor het kind of de jongere. We leren achter het gedrag van de leerling te kijken, zodat de jongere een betere relatie krijgt met de school en zo optimaal kan leren.

We zien dat er voor de maatregelen eerst een binding moet zijn : deze is heilzaam voor kind/jongere, ouder en leerkracht en schraagt het leren voor elke leerling, zeker in de leerzorg. Deze visie brengt rust en duidelijkheid in het onderwijs en biedt weerwerk tegen de regeldrift, de behoefte aan klasmanagement en constante van hype en verandering. Het fundament van onderwijs is de goede binding tussen leerkracht en het kind.de jongere’.

Binnenkort meer info ...