NVAO publiceert beoordeling onderwijsbeleid van hoger onderwijsinstellingen

Voor het eerst heeft de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) het kwaliteitscontrole-orgaan voor de hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen, alle hogescholen en universiteiten onderworpen aan een volledige instellingsreview. Vandaag publiceert de NVAO haar resultaten.

“Voordien controleerde de accreditatieorganisatie de kwaliteit per opleiding”, vertelt Veerle Hendrickx, directeur aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG). “Nu zijn voor het eerst alle instellingen volledig doorgelicht. NVAO controleerde zowel het beleid rond onderwijs, als de eigen interne systemen om de kwaliteit van alle opleidingen te verzekeren.”

De review omvatte voor alle instellingen dezelfde 4 criteria: ‘visie en beleid’, ‘beleidsuitvoering’, ‘evaluatie en monitoring’ en ‘verbeterbeleid’ (inplannen en evalueren van verbeteracties). De Karel de Grote Hogeschool (KdG) kreeg over de hele lijn een positief eindoordeel.

Uit het rapport: “KdG slaagt erin om op korte termijn de KdG-gemeenschap te verenigen rond haar visie en strategische doelstellingen. Het beleidsmodel legt verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie en stuurt aan op autonomie en ontwikkeling van docenten en studenten. Zo komen we tot de ontwikkeling van een duidelijke en gedragen kwaliteitscultuur.”

Veerle Hendrickx: “Uniek aan ons onderwijsbeleid is bijvoorbeeld dat feedback van studenten rechtstreeks naar de docenten gaat en niet naar de leidinggevenden van de docenten. Docenten gaan autonoom aan de slag met hun feedback, ondersteund door leidinggevende, team of onderwijsmedewerker natuurlijk.”

Volgens de commissie beschikt KdG ook over de goede instrumenten (lesbezoeken, bevragingen, adviesraden, doorstroomcijfers …) om kwaliteit op te volgen en is de bereidheid om nog verder te verbeteren in heel de hogeschool groot.

KdG is erg tevreden met de feedback: “We konden op een constructieve manier in dialoog gaan met de commissie. De commissie heeft ons echt leren kennen en geluisterd naar hoe wij de dingen aanpakken om tot kwaliteitsvolle opleidingen te komen. De aanbevelingen zijn dan ook herkenbaar en concreet.”  

Later vanavond worden de rapporten en besluiten gepubliceerd op de NVAO-website.