Onderzoeksproject afgerond: biopolymeren uit afvalwater

In oktober 2016 werd aan het expertisecentrum Duurzame Chemie het onderzoeksproject ‘Alginaten’ afgerond.

Alginaten zijn biopolymeren die vanwege hun gelvormende eigenschappen allerhande toepassingen kennen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om tandafdrukken te maken, in wondheling (Flamigel) maar ook in waterafstotende coatings van beton en papier.

Recent werd ontdekt dat deze biopolymeren gemaakt worden door bacteriën die gebruikt worden voor de zuivering van afvalwater.
Tijdens het project werden op laboschaal alginaten geëxtraheerd en opgezuiverd. Daarnaast werd de economische haalbaarheid van alginaat-extractie in Vlaanderen bepaald.

Momenteel wordt samen met de projectpartners een nieuw project uitgeschreven waarin de opschaling van het proces zal gebeuren.

Steeds werden ook in dit project studenten nauw betrokken: 14 tweedejaarsstudenten werkten mee in het kader van het vak ‘Project’, 1 eigen student en 2 Franse Erasmusstudenten werkten mee in het kader van hun stage en bachelorproef.

We geven ook graag mee dat ons expertisecentrum intussen al aardig gegroeid is. Momenteel bestaat het uit 5 medewerkers die samen werken aan 6 verschillende projecten, waarvan 1 prestigieus Europees project!