Studenten en leerlingen stellen tentoon in Antwerpen Centraal

Nog tot 31 augustus 2016 loopt de pop-uptentoonstelling ‘GRENS’ in het station Antwerpen-Centraal. In zes leegstaande winkels laten jongeren uit verschillende Antwerpse scholen hun creatieve kunnen zien.

Onze eerstejaarsstudenten project kunstvakken (leraar secundair onderwijs) hebben een creatieve workshop voorbereid en trokken naar Stedelijk Lyceum Offerande om samen met anderstalige nieuwkomers (OKAN) rond het thema ‘reizen-grenzen-rituelen’ te werken. De resultaten daarvan zijn ‘kunstkoffers’: eerst geëxposeerd in M HKA en nu opgesteld in de tentoonstelling ‘Grens’.

De tentoonstelling ‘DEMOCRATIC LUXURY’ van de Turkse kunstenaar/filosoof Hüseyin Bahri Alptekin in het M HKA was het startpunt van het netoverschrijdende kunstenproject. Zijn werken hebben de jongeren uit verschillende scholen (Stedelijk Lyceum Offerande, CADIX, Sint-Norbertus en Sint-Lodewijk) aangezet tot reflecties over maatschappelijke thema’s zoals wegwerpeconomie, migratie, mobiliteit, duurzaamheid, ecologie, de gelijkenissen van verschillende culturen, globalisering, recyclage, reizen, grenzen … Tijdens het traject kregen de betrokken leerlingen ook de kans in het M HKA een gidsenopleiding te volgen. Derdejaarsstudenten project kunstvakken begeleidden hen in dat traject.

Doel was om leerlingen echt te betrekken, te leren samenwerken, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en op verschillende manieren hun steentje te laten bijdragen in het project.