Studiekiezers twijfelen steeds langer: Karel de Grote Hogeschool pikt in op MNM

“We merken dat studiekiezers steeds later beslissen”, stelt Geertrui Robbrecht, communicatieverantwoordelijke aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG). “Eind augustus zijn er elk jaar opvallend meer studenten die nog niet weten wat ze drie weken later zullen gaan studeren. Ze voelen de hete adem van het beginnende academiejaar in hun nek.”

Net op het moment dat ze het meeste nood hebben aan ondersteuning, valt die eigenlijk weg, omdat ze al van de schoolbanken zijn. “We voelen dat er een nieuwe nood is aan intensieve coaching in die periode”, vertelt Robbrecht. “Daarom willen we nog eens alles uit de kast halen. Zeker nu MNM dit thema ook behandelt. MNM staat er nu al om bekend dat ze jongeren door moeilijke momenten slepen.”

Op 4, 5 en 6 september besteedt MNM in Generation M tussen 20 en 22 uur aandacht aan studiekeuze. “Daar pikken we als hogeschool graag op in. Want hoe beter we hen voorbereiden, hoe groter de kans op een goede studiekeuze en een geslaagde opleiding. Een overtuigde studiekeuze werkt heel motiverend.”

Studenten die nu nog niet weten wat ze willen gaan studeren, zijn absoluut niet alleen. Studiekiezers maken steeds later hun definitieve keuze en komen ook later inschrijven. Daar ziet de hogeschool een aantal verklaringen voor.

“Keuzestress is normaal”, duidt de communicatieverantwoordelijke. “Hoe meer mogelijkheden, hoe meer vrijheid je lijkt te hebben in je keuze. Toch werkt dat enorme aanbod ook verlammend. Je blijft het gevoel hebben dat er misschien toch nog een opleiding is die je nog niet ontdekt hebt, en die misschien net nog iets interessanter is. Zo blijf je de keuze uitstellen.”

Jeugdpsychiater Lieve Swinnen heeft het in deze context ook over de ‘applausgeneratie’: de veronderstelling dat de huidige jongeren als kind zonder veel kritiek aangemoedigd werden in alles wat ze deden, waardoor ze niet hebben leren kiezen.

“Millennials worden vaak afgeschilderd als lui en narcistisch, maar het tegenovergestelde is waar”, stelt Pieter Wuyts, docent marketing aan KdG. “Jongeren vandaag zijn bijzonder betrokken en gepassioneerd, zolang waar ze voor ijveren, past bij hun eigen hogere doel. Als iets een positieve impact  heeft op hen zelf of op de samenleving, engageren ze zich graag. Maar uitpluizen of een bepaalde opleiding aansluit bij je eigen hoger doel, neemt natuurlijk wel tijd in beslag.”

In Generation M draait het op de eerste schooldagen rond twijfels bij studiekeuze. Je komt vooral te weten hoe je die twijfels kan wegwerken om de beste keuze te maken. Een studieloopbaancoördinator van KdG deelt ervaringen. Ook studenten die niet zelf mogen kiezen wat ze gaan studeren, komen aan bod. Daarnaast gaat het over wat te doen als je een verkeerde keuze maakte.