Pioniersstudenten Karel de Grote-Hogeschool scoren beter dankzij Zomerschool

Pioniersstudenten zijn studenten van wie de ouders niet verder hebben kunnen studeren. Speciaal voor pioniersstudenten met een migratieachtergrond organiseert de Karel de Grote-Hogeschool (KdG) van 7 tot 11 september een Zomerschool.

 

“De cijfers tonen aan dat pioniersstudenten minder snel de stap zetten naar het hoger onderwijs en sneller afhaken dan andere studenten”, zegt Maarten Billiet, projectmedewerker aan KdG. “Thuis of in hun directe omgeving kunnen ze moeilijker terecht met hun vragen of twijfels. Vaak leeft ook het gevoel dat ze niet thuishoren in het hoger onderwijs, of zijn ze minder zeker omdat ze al een moeilijk parcours achter de rug hebben.”

 

Om hun talent niet verloren te laten gaan, organiseert KdG in september een Zomerschool voor pioniersstudenten met een migratieachtergrond. “In die week trainen we volop hun studievaardigheden, versterken we het gevoel van verbondenheid en kunnen ze hun netwerk verder uitbouwen”, aldus Maarten. “We werken aan het vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en capaciteiten. Op die manier willen we de overstap van deze studenten naar de hogeschool extra ondersteunen.”

 

De Zomerschool moet de instroom, doorstroom en uitstroom van de pioniersstudenten met migratieachtergrond verbeteren. Carolien Slijper, collega-projectmedewerker aan KdG, licht toe: “Ook op de arbeidsmarkt is de vraag groot naar professionele bachelors. Door de diversiteit van jongeren in de grootstedelijke context betekent dit dat wij als hogeschool voor de uitdaging staan om meer studenten van andere etnische origine en achtergrond te laten instromen en te laten slagen.”

 

KdG sloeg voor dit project de handen in elkaar met SD Worx, BASF, Stad Antwerpen én zes student-coaches: ouderejaarsstudenten die zelf pioniersstudenten waren. “Die ouderejaars begeleiden en coachen de studenten op de Zomerschool. Want zij weten als geen ander welke drempels ze tegenkomen.” De pioniersstudenten leren ook uit getuigenissen van ouderejaars en volgen exclusieve rondleidingen. In dialoog met docenten en in infosessies komen ze alles te weten over de hogeschool en hun campus.

“In het begin is het moeilijk om je weg te vinden. Ik had zelf ook wel graag een coach gehad”, vertelt Doha Azdad, een van de zes student-coaches. “Ik wil hen laten voelen dat ze welkom zijn en dat ze altijd ergens terecht kunnen met vragen.”

 

“Diversiteit speelt op school nu een grotere rol dan ooit”, vult collega-coach Morad Aoulad Abdenabi aan. “Ik vind het erg belangrijk om vanuit mijn eigen migratie-achtergrond andere studenten te begeleiden. Voor hen is verder studeren absoluut niet vanzelfsprekend, dat heb ik zelf ook ondervonden. Als student-coach wil ik er voor zorgen dat verder studeren ook voor pioniersstudenten evident wordt.”

 

SD Worx en BASF ondersteunen het project omdat mensen met een migratieachtergrond het ook moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. “In dit project met KdG willen we kansen creëren voor een heel diverse studentengroep die vaak ondanks hun competenties de weg naar hogescholen én werkgevers niet vinden”, zegt Hilde Haems, directeur Human Resources bij SD Worx. “Die zoektocht willen we van harte ondersteunen.”

 

”Elk talent moet kansen krijgen tot ontwikkeling”, vindt BASF. “Wanneer we er in slagen om ook deze jongeren meer kansen te geven, spreken we een belangrijke groep aan die de komende jaren nodig zal zijn om de knelpuntvacatures in te vullen. We geven ze graag dat duwtje in de rug mee om straks succesvol van start te gaan.”

De Zomerschool vindt plaats van 7 tot 11 september, telkens  van 9.30 uur tot 16.30 uur. www.kdg.be/eerst