Programma en modules van Oncologie (postgraduaat)

Theoretische modules (examen na elke module)
20 studiepunten
Module 1: Oncologische behandelingsmodaliteiten (vast)
(
5 studiepunten
)
 • Algemene principes van een oncologische behandeling (diagnosestelling, indeling en staging, screening en preventie, oncogenetica…)
 • Organisatie van de oncologische zorg
 • Basisprincipes van systemische behandelingen (chemotherapie, hormonale therapie, immunotherapie, targeted therapy…)
 • Basisprincipes van lokale behandelingen (chirurgie, radiotherapie…)
 • Verpleegkundige aandachtspunten (aandachtspunten bij cytostatica toediening, wondzorg…)
Module 2: Oncologische aandoeningen (vast)
(
5 studiepunten
)
 • Urologische oncologie

 • Digestieve oncologie

 • Borst en pelviene oncologie

 • Respiratoire oncologie

 • Huid- en hersencarcinomen

 • NKO carcinomen, endocriene carcinomen, bottumoren en sarcomen

Module 3: Living with and beyond cancer (inwisselbaar)
(
5 studiepunten
)
 • Oncologisch specifieke doelgroepen (cultuursensitieve en inclusieve zorg, AYA’s, oncopediatrie…)
 • Communicatie (e-health, compassion fatigue en burn-out)
 • Complementaire Gezondheidszorg (acupunctuur, homeopathie, voeding en kanker, oncorevalidatie…)
 • Palliatieve oncologische zorg (euthanasie, vroegtijdige zorgplanning, ethiek…)
 • Leven met en na kanker (cancer survivorship planning, werkhervatting, financiële en psychosociale aspecten…)

Je kan deze module vervangen door: Palliatieve zorg Module 2: Sociaal, psychisch en spiritueel luik bij palliatieve zorg

Module 4: Keuzemodule: Hematologie of Oncologische Geriatrie (vast)
(
5 studiepunten
)

Hematologie:

 • Gemeenschappelijk gedeelte met oncologische geriatrie: oncologisch evidence-based werken en health literacy
 • Introductie in hematologie (basisbegrippen, diagnostiek, benigne bloedziekten...)
 • Hematologische aandoeningen (leukemie, lymfomen, multiple myeloom...)
 • Behandelingsmodaliteiten bij hematologische aandoeningen

Oncologische geriatrie:

 • Gemeenschappelijk gedeelte met hematologie: oncologisch evidence-based werken en health literacy
 • Kanker en ouderen: verschillende perspectieven (oncoloog, geriater, verpleegkundige...)
 • Casuïstiek en polyfarmacie
 • Diagnose: gedeelde besluitvorming en communicatiestrategieën