Programma en modules van Oncologie (postgraduaat)

Theoretische modules (examen na elke module)
20 studiepunten
Module 1: Oncologische aandoeningen A (vast)
(
5 studiepunten
)
 • Urologische oncologie: sarcomen, bot-, nier-, blaas-, prostaat-, testis-, en peniscarcinomen
 • Aandachtspunten bij specifieke verpleegkundige vaardigheden (bv. lumbaalpunctie, tracheazorg, ...)
 • Digestieve oncologie
 • Resperatoire oncologie

In academiejaar 2023-2024 wordt
Oncologische aandoeningen A vervangen door Oncologische aandoeningen B (Borsttumoren en
gynaecologische oncologie). 

Module 2: Behandelingsmodaliteiten in oncologie (vast)
(
5 studiepunten
)
 • Diagnosestelling, indeling en staging
 • Screening en preventie
 • Antitumorale middelen
 • Specifieke behandelingen: laryngectomie, stamceltransplantatie, ...
 • Oncologische chirurgie
 • Radiotherapie
 • Cytostatica toediening
Module 3: Living with and beyond cancer (inwisselbaar)
(
5 studiepunten
)
 • (Ir)reversibele nevenwerkingen en symptomen
 • Pijn en medicatie
 • Complementaire zorg
 • Voeding en kanker
 • Compassion fatigue en burn-out
 • Leven en sterven
 • Euthanasie wetgeving en praktijk
 • Seksualiteit en kanker
 • Adolescents and young adults (AYA) with cancer
 • Cancer survivorship

Je kan deze module vervangen door: Palliatieve zorg Module 2: Sociaal, psychisch en spiritueel luik bij palliatieve zorg

Module 4: Keuzemodule: oncologische trends, - pediatrie of - geriatrie, in combinatie met health literacy (vast)
(
5 studiepunten
)

Keuze uit oncologische trends, - pediatrie of - geriatrie, in combinatie met health literacy.

Oncologische trends:

 • Verpleegkundig spreekuur
 • Transmurale samenwerking
 • Kwaliteitsindicatoren in oncologie
 • Oncologisch zorgprogramma
 • Leiderschap in de oncologie
 • e- en m-healthtoepassingen

Oncologische pediatrie:

 • Syndromen en predispositie
 • Pathologie, diagnosestelling en behandeling
 • Verpleegkundige aandachtspunten (medicatie, ouders, psychosociaal)
 • Palliatieve zorgen
 • Langetermijn opvolging

Oncologische geriatrie:

 • Perspectief van de oncoloog en geriater op kanker bij ouderen
 • De rol van de geriatrische verpleegkundige in de oncologie
 • Geheugenkliniek en performance testen
 • Psychologie van het ouder worden
 • Oncogeriatrie en polyfarmacie in de residentiële sector

Health literacy:

 • Communicatie bij patiënteneducatie
 • Health literacy
 • Evidence based werken in de oncologie
 • Kwaliteit en kwantiteit in oncologisch onderzoek