Als veel sterkte veel te weinig is: rouwpraat in hulpverlening bij het verlies van een kind

Studiedag op dinsdag 29 oktober 2019

Deze studiedag is volzet. Sta je graag op de reservelijst? Stuur dan een e-mail naar mdo.events@kdg.be.

 

Samenwerking tussen Berrefonds vzw, Karel de Grote Hogeschool en expertisecentrum Zorgstroom

Gezinnen die een kind verliezen. We komen als hulpverlener allemaal wel eens met hen in contact. Maar wat zeggen we best? Hoe kunnen we echt helpen? Weten we hoe andere instanties en hulpverleners werken en waar we complementair zijn? Het opzet van deze studiedag is om alle professionals die in contact komen met ouders van een overleden kind aan te spreken. Enerzijds vanuit hun eigen werkgebied maar ook om hen te laten kennismaken met andere facetten die ze niet kennen. Op deze manier hopen we elkaar te inspireren en te informeren.

 • Wat zeg je als hulpverlener bij opvang van ouders die hun kind verliezen?
 • Hoe kan je als team voor elkaar zorgen?
 • Hoe kan je kinderen begeleiden na het verlies van broer of zus?
 • Wat met gezinnen die een kind koesteren in palliatieve fase?
 • Hoe beleven ouders een zwangerschap na perinataal verlies?
 • Hoe beleven andere culturen rouw als een kind sterft?
 • Wat zijn de nieuwe trends in Rouwzorg?
 • …?

Bovenstaande en meer vragen vinden een antwoord tijdens deze studiedag. Gevuld met interessante workshops, boeiende lezingen en een inspirerende afsluiter, richt deze dag zich tot  hulpverleners in de brede zin van het woord.

Ben jij een vroedvrouw, verpleegkundige, arts, rouwtherapeut, kinderconsulent, sociaal werker, begrafenisondernemer, slachtofferbejegenaar, CAW medewerker, gezinsbegeleider… en wil je bij elke begeleiding het beste van jezelf geven?

Zet dan 29 oktober in je agenda en schrijf je in voor deze studiedag. En beloofd: je gaat geïnspireerd naar huis door nieuwe inzichten en praktische handvaten. Vol goesting om mee verder te bouwen aan goede zorg voor gezinnen die een kind missen!

Programma

 • 08.30 – 09.15 u.: onthaal & registratie met koffie
 • 09.15 – 11.10 u.: 
 • 11.10 – 11.40 u.: koffiepauze
 • 11.45 – 12.45 u. workshop A
 • 12.45 – 13.55 u.: lunch
 • 14.00 – 15.00 u.: workshop B
 • 15.10 – 16.10 u.: workshop C
 • 16.15 – 16.50 u.: Inspirerende, humoristische afsluiter
 • 16.50 – 17.00 u.: Afsluiting en bedanking – Christine Vandenhole

Elke deelnemer kan tijdens het inschrijven 3 workshops kiezen uit de 26 aangeboden workshop. Elke workshop heeft een beperkt aantal deelnemers, dus wacht niet te lang met inschrijven!

Praktisch

 • Wanneer
  Dinsdag 29 oktober 2019 van 8.30 tot 17 u.
 • Waar
  De studiedag zal plaatsvinden op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.
 • Prijs
  De deelnameprijs bedraagt 65 euro incl. koffiepauzes, lunch, gevulde goodiebag en boek ‘Het rouwt in jou’ van de hand van Christine Vandenhole, founder en directeur Berrefonds VZW.

Inschrijven kan tot en met maandag 21 oktober 2019

Deze studiedag is volzet. Sta je graag op de reservelijst? Stuur dan een e-mail naar mdo.events@kdg.be.

Overzicht plenaire lezingen

Van verdriet naar veerkracht

Christine Vandenhole (Berrefonds vzw)

Het Berrefonds is bij de meeste hulpverleners vooral bekend omwille van de koesterkoffers die verdeeld wordt via verschillende samenwerkingspartners. Toch is dit maar een klein onderdeel van de algemene werking. Veel ouders en grootouders vinden binnen het ruime aanbod een warme thuishaven waar erkenning en herkenning is voor hun verdriet. Mede door lotgenotencontact en het kunnen meebouwen aan allerlei projecten vinden zij een enorme veerkracht die op termijn weer hoopvol naar de toekomst doet kijken.

Teamwerk tijdens interventies met kinderen?

Dieter Smis (Karel de Grote Hogeschool, expertisecentrum Zorgstroom)

Elke oproep of interventie waar kinderen bij betrokken zijn, verhoogt je concentratie. Je focus staat op scherp en  kan daardoor neigen naar tunnelvisie. En net dàt is één van de items die het teamwerk mee beïnvloeden en de uiteindelijke patiëntenoutcome mee bepaalt, net als andere principes die voorkomen binnen Crew Resource Management (CRM). CRM vindt zijn oorsprong in de luchtvaart en kantelt langzaamaan in in de hulpverleningssector en focus zicht op teamwerkvaardigheden.

Zorgverleners worden veelal op een sterk inhoudelijke en technische manier opgeleid. Vaak wordt voorbijgegaan aan de niet-technische vaardigheden, zoals samenwerken in team, leiderschap, communicatie en besluitvorming. Uit onderzoek en de praktijk blijkt echter dat deze teamwerkvaardigheden veel meer aandacht verdienen, gezien ze één van de belangrijkste oorzaak zijn van vermijdbare incidenten en zelfs vermijdbare patiëntensterfte. Effectieve communicatie en goed teamwerk leiden tot patiëntveilige zorg. Van daaruit komt de aanbeveling naar het gebruik van debriefings om patiëntveiligheid te verbeteren. Het opzet van een debriefing is om events, incidenten of gebeurtenissen te bediscussiëren om hieruit te kunnen leren. Dit gebeurt door het gestructureerd overlopen van acties en gedachten, door reflectie te ondersteunen en gedrag bespreekbaar te maken en veranderingen door te trekken naar de dagelijkse praktijkvoering. 

In een onderzoek van het Expertisecentrum Zorgstroom aan de Karel de Grote hogeschool werd deze techniek toegepast en onderzocht. Op verschillende zorgafdelingen werd een debriefing georganiseerd nadat er een (urgente) interventie geregistreerd was waarbij meerdere (zorg)professionals betrokken waren. Tijdens deze presentatie gaan we, naast een voorstelling van het onderzoek, het opzet en de resultaten dieper in op de ‘lessons learned’ voor de professional en het team. 

Peersupport voor hulpverleners

Louiza El Amraoui en Habadia El Asjadi (Karel de Grote Hogeschool, expertisecentrum Zorgstroom)

Hulpverleners worden in hun job frequent blootgesteld aan ingrijpende gebeurtenissen waaronder doodgeboortes, slechte outcomes en urgenties. In combinatie met de empathische relatie die ze opbouwen met de patiënten, zorgt dit voor een groot risico op emotionele belasting. Bovendien lijden ze vaak in stilte. Hiernaast voelen hulpverleners zich vaak verantwoordelijk of schuldig voor de traumatogene gebeurtenis. Nochtans geven zij aan nood te hebben aan een platform om met collega’s te ventileren. Het doel van de peersupport is laagdrempelige emotionele ondersteuning aanbieden aan alle hulpverleners door met gelijken of peers persoonlijke ervaringen te delen in een veilige omgeving. Op die manier wordt getracht hun veerkracht te versterken wat kan leiden tot meer zelfzekerheid, relativeringsvermogen, erkenning en gevoel van verbondenheid.

Rouwen om je kind: wat kan ik daarop zeggen?!

An Hooghe (Verbinding in verlies)

In contact met ouders die hun kind moesten begraven staan we ook als hulpverleners vaak sprakeloos. Wat valt er te zeggen bij zo een immens verlies? Wat kunnen we zeggen en wat zeggen we beter niet? Gesprekken en ervaringen met rouwende ouders reiken hierin handvaten en leren ons vooral hoe afstemming met de specifieke persoon en diens context steeds weer cruciaal blijkt te zijn.

Meer info?

Inhoudelijke vragen: info@berrefonds.be

Praktische vragen: mdo.events@kdg.be