Selfies tonen maatschappelijk engagement van studenten Verpleegkunde

Op campus Zuid - Markgrave vind je nu deze 'selfie-muur': een mooie weergave van het maatschappelijk engagement dat onze studenten Verpleegkunde opnamen.

Ze traden uit hun comfortzone en maakten kennis met de zorg die ook middenin de samenleving georganiseerd wordt.

Een paar voorbeelden:

  • Een student wou aan de slag met daklozen en heeft via het CAW mee gekookt. Ze legde contact met de mensen en verbaasde zich hoe open iedereen vertelde tegen haar.
  • Een studente ging helpen in een huishouden waar de papa vaak weg is naar het buitenland, net nu er een 2de kindje werd geboren. Tijdens die week was de papa was uitzonderlijk thuis, waardoor de ouders eens quality-time voor zichzelfhadden terwijl de studente het huishouden recht hield en de zorg voor de kinderen op zich nam.
  • Een andere student ging op een palliatieve afdeling na wie geen familie had en bracht een namiddag door met een alleenstaande dame met een palliatief perspectief van ongeveer 1 week.