Student bouwt biogasinstallatie in Nepal

Joren Hofman, net afgestudeerd als bachelor Biochemie, trok voor zijn stage vier maanden naar Nepal. Hij bouwde er twee biogasinstallaties, samen met de Nederlands- Nepalese ngo Diyo Nepal en het Nepalese Biogas Support Program. Een oplossing voor het nijpende tekort aan elektriciteit.

‘Nepal is arm. Steenkool, aardgas noch olie. Elektriciteit is er maar enkele uren per dag en de helft van de bevolking heeft er zelfs geen toegang toe. Voor de meeste Nepalezen is hout de enige energiebron, met ontbossing en hevige moessons als resultaat. Biogasinstallaties zijn in die context een betrouwbaar alternatief. Zo’n installatie mengt mest en water, wat onder bepaalde voorwaarden zorgt voor bacteriën die koolstofdioxide en methaangas produceren. Dat gas wordt via een leiding naar de keuken getransporteerd’, legt Joren uit. Maar er is meer, want wat overblijft is een uitstekende meststof met een hoog gehalte aan stikstof, kalium en fosfor. ‘De oogst van de biogaseigenaars stijgt met bijna 70%. Een beduidend hoger rendement dus, en dat levert hen ook meer tijd op. Die kunnen ze dan weer gebruiken voor inkomstverhogende en sociale activiteiten.’ ‘Een onvergetelijke stage’, besluit Joren. ‘Armoede kreeg plots een gezicht, wat de motivatie om mensen te helpen alleen maar groter maakt. Ik ben er zeker van dat je met een opleiding chemie, biochemie en biomedische wetenschappen heel wat vraagstukken over energievoorziening, afvalbeheer en waterzuivering kan oplossen.’