Studenten lerarenopleiding met twee voor de klas

Steeds meer leerkrachten staan in de toekomst met twee voor de klas. KdG ziet de meerwaarde van lesgeven in duo en integreert ‘co-teaching’ in  haar lerarenopleiding.

“Zowel de leerlingen als de leerkrachten ondervinden veel voordelen bij dit concept”, stelt Hannelore De Greve, onderwijskundige aan de hogeschool.

Onderzoek in samenwerking met Elant en Universiteit Antwerpen bevestigt dit: leerkrachten-in-spe voelen zich zekerder, ze durven meer experimenteren met ongekende werkvormen en vertonen meer persoonlijke en professionele groei doordat ze voortdurend in dialoog staan met een andere student.

“Maar ook de kleuters en de leerlingen hebben er baat bij”, vult de onderwijskundige aan. “Twee paar ogen volgen hen op, er is meer ruimte om op maat van het kind te werken, meer begeleiding in kleine groep, meer aandacht voor extra zorg …”

Daarom nam KdG co-teaching op in het curriculum van haar lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs. “Uit onderzoek bij studenten lager onderwijs blijkt ook dat 95% van de bevraagden openstaat voor duolessen”, aldus De Greve. “Onze studenten geven nu verschillende stagelessen met twee en de reacties zijn erg positief.