Studenten vroedkunde coachen kansarme zwangeren in Antwerpen

Studenten vroedkunde aan de Karel de Grote Hogeschool nemen vanaf september tijdens hun stage de rol op als buddy van kansarme zwangere vrouwen in Antwerpen. Zij zijn vertrouwenspersoon voor deze zwangere vrouwen en hun gezin, zorgen ervoor dat de zwangere vrouwen sterker staan en helpen hen de weg te vinden naar bestaande organisaties.

“De studenten verhogen zo de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van deze kwetsbare vrouwen en eventueel hun gezin”, duidt Christine Ceulemans, docente vroed- en verpleegkunde en coördinator van het project op KdG. Op 28 april lanceert KdG dit concept tijdens een studiedag ‘Buddy bij de wieg’. Het concept werd uitgetekend door de Arteveldehogeschool en wordt vanaf academiejaar 2016-2017 uitgevoerd aan de Karel de Grote Hogeschool, in samenwerking met de Huizen van het Kind Antwerpen.

Volgens de registratie van Kind en Gezin komt 26,6% van de Antwerpse borelingen in een kansarm gezin terecht. En die armoede heeft een effect op de gezondheid van deze baby’s. “De kans op aandoeningen, zoals vroeggeboorte of laag geboortegewicht is veel groter voor bevallingen in een kwetsbaar gezin. Zelfs het risico op sterfte van de foetus  tijdens zwangerschap en van de baby onmiddellijk na de geboorte is aanzienlijk groter bij de mensen die sociaal-economisch zwakker staan in de samenleving”, licht Christine Ceulemans toe.

De positieve effecten van dit buddy-concept zijn onderzocht door Arteveldehogeschool. “Er zijn voordelen zowel voor de kwetsbare zwangere als voor de student zelf”, vertelt de docente. “Het kunnen beschikken over een ‘buddy’ die in vertrouwen ondersteuning biedt, vergroot het inzicht van de zwangere vrouw, net als haar vaardigheden en haar emotioneel welbevinden. Wat allemaal een gunstig gezondheidseffect heeft op toekomstige moeder en het kind. En de studenten leren doorheen deze stage  op een bewustere manier deze doelgroep ondersteunen en begeleiden.”

Een meerwaarde voor het project is dat studenten uit verschillende KdG-opleidingen er samen aan werken: verpleegkundestudenten en studenten orthopedagogie stappen mee in dit project om heel gericht ondersteuning te bieden, in eerste plaats aan de student vroedkunde, maar eventueel ook aan het gezin.

“We werken ook heel nauw samen met het werkveld”, getuigt Christine Ceulemans. “Een belangrijke voorwaarde om te slagen.” Zowel de Huizen van het Kind Antwerpen, als expertisecentrum de Kraamvogel en Kind en Gezin hebben mee nagedacht over voorwaarden om de studenten een buddy van betekenis te maken voor deze gezinnen. “En dat is waar het om draait”, luidt het.