Studeren in het hoger onderwijs

Graduaat, bachelor of master

Graduaatsopleiding

 • Een korte opleiding van 1,5 tot 2 jaar (90 tot 120 studiepunten)

 • Op en top praktijkgericht: 1/3 verplicht werkplekleren

 • Deze opleiding bereidt je helemaal voor op een beroep

 • Kan je volgen op een hogeschool

Professionele bacheloropleiding

 • 3-jarige opleiding (uitzondering Verpleegkunde = 4 jaar)
 • Stevige mix van theorie en praktijk
 • Na afstuderen ben je meteen inzetbaar op de arbeidsmarkt
 • Kan je volgen op een hogeschool

Academische bacheloropleiding

 • 3-jarige opleiding (180 studiepunten)

 • Brede wetenschappelijke en bij de School of Arts een artistieke vorming

 • Voorbereiding op de master

 • Kan je volgen op een universiteit of School of Arts (hogeschool)

Academische masteropleiding 

 • Minstens 60 studiepunten = 1 jaar
 • Intense wetenschappelijke en bij de School of Arts een artistieke vorming
 • Kan je volgen op een universiteit of School of Arts (hogeschool)

Verder studeren

 • Banaba (bachelor-na-bachelor)
  Heb je al een bachelor op zak, dan kan je je nog specialiseren via een bijkomende bacheloropleiding. Voor elke banaba gelden er specifieke toelatingsvoorwaarden.
 • Manama (master-na-master)
  Zelfde principe als een banaba. Een manama-opleiding duurt minstens een jaar.
 • Vervolgtraject
  Wil je na je graduaatsopleiding toch verder studeren dan kan je via een vervolgtraject een professionele bachelor behalen. Bekijk de mogelijkheden bij de opleiding van jouw keuze.
 • Schakelprogramma
  Ook na een professionele bachelor kan je nog een master behalen. Je moet dan eerst een schakelprogramma van 45 tot 90 studiepunten volgen, waarna je kunt starten met een masteropleiding.

Afstudeerrichtingen en trajecten

 • Een afstudeerrichting is een duidelijk afgebakend geheel binnen een opleiding, gericht op een afzonderlijk beroepenveld, waarin je je specialiseert en kan afstuderen. Een afstudeerrichting omvat minstens 30 studiepunten en staat op je diploma vermeld. De Vlaamse regering stelt de lijst met mogelijke afstudeerrichtingen op.
 • Een traject is een pakket van keuze-opleidingsonderdelen of een onderdeel van een afstudeerrichting. Het aantal studiepunten is beperkt en afhankelijk van de inhoud van het traject. Het is geen aparte opleiding of afstudeerrichting en staat niet vermeld op je diploma.

Hogeschool of universiteit?

 • Hogescholen bieden HBO5-, graduaats- en professionele bacheloropleidingen aan.
  Uitzondering: de kunstopleidingen. Zo kan je aan KdG een academische bachelor / master Beeldende Kunsten behalen.
 • Universiteiten bieden academische bachelor- / masteropleidingen aan.

Contracten

Als je inschrijft in het hoger onderwijs, sluit je een van volgende contracten af:

 • diplomacontract: je schrijft je in met het doel een diploma te behalen (bachelor of master)
 • creditcontract: je schrijft je in met het doel te slagen voor een of meer vakken (opleidingsonderdelen). Voor die opleidingsonderdelen behaal je een creditbewijs.
 • examencontract: je wil een diploma of creditbewijs behalen, maar geen lessen volgen. Je neemt dus enkel deel aan de examens.

Studiepunten

 • Een opleiding en opleidingsonderdelen (vakken) worden uitgedrukt in studiepunten. 
 • Een studiepunt drukt de tijd uit die je als student investeert in een opleiding of een opleidingsonderdeel. 
 • Een studiepunt staat gelijk aan 25 à 30 uren studielast.
 • Het hoger onderwijs stelt per opleiding studiepakketten samen van 60 studiepunten per academiejaar, dat is een modeltraject
 • Graduaatsopleidingen tellen 90 of 120 studiepunten.
 • Een bacheloropleiding telt 180 studiepunten (of uitzonderlijk 240 studiepunten, zoals de bachelor Verpleegkunde)
 • Een masteropleiding telt minstens 60 studiepunten.

Modeltraject of persoonlijk deeltraject (PDT)

De meeste studenten kiezen bij inschrijving voor een modeltraject en volgen dus een uitgestippeld programma dat bestaat uit 3 of 4 deeltrajecten (jaren) van telkens 60 studiepunten.

Je kan er echter ook voor kiezen je studieloopbaan anders in te delen en op een ander tempo te studeren. In dit geval volg je een persoonlijk deeltraject (PDT). Ook als je bepaalde vakken moet hernemen, schakel je over op een PDT.

Leerkrediet

 • Begin je voor de eerste keer aan een professionele of academische bachelor, dan krijg je 140 studiepunten van de Vlaamse overheid. Dat is je leerkrediet
 • Het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft, wordt afgetrokken van je leerkrediet: dat zijn je opgenomen studiepunten.
 • Zolang je leerkrediet over hebt, kan je inschrijven voor een opleiding in het hoger onderwijs.

Alle info over het leerkrediet

De ‘harde knip’

 • Om te vermijden dat studenten eindeloos blijven studeren zonder resultaat is er een nieuwe regel vanuit de Vlaamse Overheid.
 • Studenten moeten aan het einde van het tweede jaar geslaagd zijn voor alle vakken die ze opnemen in het eerste jaar. Voor de meeste studenten gaat dit om 60 studiepunten.
 • Als je niet geslaagd bent voor alle vakken kan je niet meer inschrijven voor dezelfde studierichting.
 • De ‘harde knip’ gaat in vanaf het academiejaar 2023-2024.