Studeren in het hoger onderwijs

Bachelor- / masterstructuur

Professionele bacheloropleiding

 • 3-jarige opleiding
 • stevige mix van theorie en praktijk
 • na afstuderen ben je meteen inzetbaar op de arbeidsmarkt

Academische bacheloropleiding en master

 • 3-jarige academische bacheloropleiding + (min. 1 jaar) masteropleiding
 • academische (dus minder praktijkgerichte) opleiding, bereidt rechtstreeks voor op master
 • na afstuderen heb je een academische titel

Bijzondere combinaties

 • Banaba (bachelor-na-bachelor)
  Heb je al een bachelor op zak, dan kan je je nog specialiseren via een bijkomende bacheloropleiding. Voor elke banaba gelden er specifieke toelatingsvoorwaarden.
 • Manama (master-na-master)
  Zelfde principe als een banaba. Een manama-opleiding duurt minstens een jaar.
 • Schakeljaar
  Ook na een professionele bachelor kan je nog een master behalen. Je moet dan eerst een schakeljaar volgen, waarin je wordt voorbereid op je master. Je zal dus minimum 2 jaar nodig hebben (schakeljaar + masterjaar).

Afstudeerrichtingen en trajecten

Een afstudeerrichting is een duidelijk afgebakend geheel binnen een opleiding, gericht op een afzonderlijk beroepenveld, waarin je je specialiseert en kan afstuderen. Een afstudeerrichting omvat minstens 30 studiepunten en staat op je diploma vermeld. De Vlaamse regering stelt de lijst met mogelijke afstudeerrichtingen op.

Een traject is een keuzeonderdeel van een opleiding of afstudeerrichting. Het aantal studiepunten is beperkt en afhankelijk van de inhoud van het traject. Het is geen aparte opleiding of afstudeerrichting en staat niet vermeld op je diploma.

Een traject voor werkstudenten is een variant van een opleiding die specifiek wordt ingericht voor studenten die werk en studeren combineren. Het kan gaan om een opleiding of afstudeerrichting die je op een andere manier kan volgen.

Hogeschool of universiteit?

 • Hogescholen bieden (enkel) professionele bachelorpleidingen aan.
  Uitzondering: de kunstopleidingen. Zo kan je aan KdG een academische bachelor / master Beeldende Kunsten behalen.
 • Universiteiten bieden academische bachelor- / masteropleidingen aan.

Contracten

Als je inschrijft in het hoger onderwijs, sluit je een van volgende contracten af:

 • diplomacontract: je schrijft je in met het doel een diploma te behalen (bachelor of master)
 • creditcontract: je schrijft je in met het doel te slagen voor een of meer vakken (opleidingsonderdelen). Voor die opleidingsonderdelen behaal je een creditbewijs.
 • examencontract: je wil een diploma of creditbewijs behalen, maar geen lessen volgen. Je neemt dus enkel deel aan de examens.

Modeltraject of persoonlijk deeltraject (PDT)

De meeste studenten kiezen bij inschrijving voor een modeltraject en volgen dus een uitgestippeld programma dat bestaat uit 3 of 4 deeltrajecten (jaren) van telkens 60 studiepunten.

Je kan er echter ook voor kiezen je studieloopbaan anders in te delen en op een ander tempo te studeren. In dit geval volg je een persoonlijk deeltraject (PDT).
Ook in de loop van je studie kan je overschakelen op een PDT, als je bijvoorbeeld bepaalde vakken moet hernemen.

Opleidingsonderdelen en studiepunten

In het hoger onderwijs spreken we officieel niet over vakken, maar over opleidingsonderdelen.

Elk opleidingsonderdeel krijgt een vooraf vastgestelde waarde mee, uitgedrukt in studiepunten. Een professionele bacheloropleiding omvat in totaal 180 studiepunten.
Een studiepunt staat gelijk aan 25 à 30 uren studielast.

Zalmprincipe

Het zalmprincipe is het omgekeerde van het watervalmodel: je volgt in het hoger onderwijs niet langer het principe 'begin maar zo hoog mogelijk, je kunt nog altijd afzakken', maar je start met wat je kunt. Daarna kan je nog verder opklimmen.

 1. Je start bewust in een praktijkgerichte (professionele) bachelor
 2. Je behaalt een diploma
 3. Je gaat voor een aansluitende (academische) master, eventueel via een schakeljaar

Leerkrediet

Je start in het hoger onderwijs met een standaard leerkrediet. Dat evolueert al naargelang je studiesucces. Zolang je leerkrediet over hebt, kan je inschrijven voor een opleiding in het hoger onderwijs.

Alle info over het leerkrediet

Flexibel studietraject

Wie wil, kan langzamer studeren of maar een paar opleidingsonderdelen volgen.
Je verlaat dan het modeltraject (van 60 studiepunten) en kiest voor deeltijds studeren door bijvoorbeeld 30 studiepunten op te nemen. Je kan dan op een rustiger tempo je diploma halen door je studieduur te spreiden.

Studeren + specifieke noden

Als je studeert met specifieke noden (functiebeperking, topsport, werken, ondernemen ...) kan je een ‘bijzonder statuut’ aanvragen. Dat is een overeenkomst tussen jou en de hogeschool, waarbij we 'individuele maatregelen' bieden op het vlak van onderwijs en examens.

Dergelijke individuele maatregelen kunnen betrekking hebben op:

 • het volgen van de les (bv. de les tussentijds of vroegtijdig verlaten)
 • het studiemateriaal (bv. digitaal studiemateriaal om voorleessoftware te kunnen gebruiken)
 • taken (bv. verplaatsen van deadlines voor opdrachten)
 • examens en evaluaties (bv. examen afleggen in een rustig lokaal)
 • ...

We gaan ervan uit dat individuele maatregelen de slaagkansen vergroten. Op het vlak van kennen of kunnen doen we echter geen toegevingen. De leerstof en de beoordeling zijn dus precies dezelfde als voor een student zonder bijzonder statuut. Alleen zo garanderen we dat al onze studenten een diploma behalen dat op de arbeidsmarkt wordt gewaardeerd.

Alles over Studeren + specifieke noden