Als bedrijf samenwerken met de opleiding Toegepaste Informatica

Ben je een bedrijf? Wil je samenwerken met onze opleiding Toegepaste Informatica? Of heb je vragen over deze opleiding? Dan ben je op de juiste pagina.

Ben je (toekomstige) student en zoek je meer info over studeren in de opleiding Toegepaste Informatica? Bekijk dan de opleidingspagina Toegepaste Informatica.

Inhoud:

Contactavond

Bedrijven betrekken bij de structuur en inhoud van onze opleiding is essentieel. Tijdens de jaarlijkse contactavond in december zitten we samen in gespreksgroepen rond verschillende thema’s. De vragen die we als opleiding aan het werkveld stellen, variëren van "Welke front-end competenties verwachten jullie van een junior applicatieontwikkelaar?" over "Moeten we inzetten op een nieuw profiel data scientist?" tot "Wat zijn de meest relevante management-topics om onze studenten aan te bieden?”.

TI Conference

Tijdens een driedaagse conferentie eind januari brengen specialisten uit de bedrijfswereld onze derdejaarsstudenten in contact met nieuwe IT-evoluties. Het programma van het afgelopen jaar kan je bekijken op http://www.kdg.be/ticonferencedays.

Kandidaat-sprekers die een volle aula kunnen begeesteren rond een actueel thema zijn zeker welkom.

The Lab

In The Lab onderzoeken studenten technologieën waar ze nog niet eerder mee geconfronteerd werden in hun opleiding. Ze bouwen, in groep, een proof of concept uit waarmee ze hun gekozen technologieën praktisch toepassen.

Is er een recente technologie die je wil laten onderzoeken door een groepje derdejaarsstudenten? Heb je daarnaast ook een idee voor een afgelijnde toepassing waarmee studenten dit kunnen implementeren? Geef ons dan zeker een seintje.

Meer informatie over de werkvorm en het soort technologieën ...

TI Student Conference

Tijdens onze TI Student Conference in maart presenteert elk The Lab team zijn bevindingen aan een publiek van IT professionals.  

We plannen dit op twee opeenvolgende avonden met sessies in parallelle tracks. Elke sessie duurt ongeveer een half uur, gevolgd door vragen en evaluatie. Na elke sessie kunnen toeschouwers wisselen van track. We sluiten de avond af met een receptie voor bedrijfsmensen en studenten. Bekijk het programma van de afgelopen (online) editie op www.kdg.be/tistudentconferencedays/.

Gastlezingen

Naast onze TI conference ontvangen wij ook geregeld gastsprekers in de lessen. Docenten organiseren die lezingen zelf in het kader van hun lessen. Als u een aanbod aan gastlezingen heeft, bezorgen wij dat aan onze docenten.

Stage

Studenten sluiten hun opleiding TI af met een stage.  

De stage loopt over 8 weken (fulltime) en vertegenwoordigt een vak van 15 studiepunten. De stage start eind maart of begin april, kan in binnen- en buitenland en kan ook in duo. We verwachten van de bedrijven een duidelijk afgebakend project dat een meerwaarde biedt voor de student én het bedrijf en dat technisch uitdagend is. Soms kan dit ook een POC zijn, of een ‘sub-project’ van een groter geheel. Pure support of operationele opdrachten, een samenbrengen van kleine opdrachten, meeloopopdrachten en helpdesk behoren hier niet toe.

Studenten integreren volledig in het informaticateam van het bedrijf om op die manier inzicht te krijgen in het brede takenpalet van een informaticus. Daarom richten we ons op grotere IT-diensten (zowel binnen als buiten de informaticasector). We verwachten dat het stagebedrijf de studenten op een realistische wijze kan begeleiden. Eén persoon engageert zich als stagementor en volgt de studenten van dichtbij op. Ook vanuit KdG neemt een docent de coaching op zich. Hij is het aanspreekpunt van de hogeschool en komt op geregelde tijdstippen op stagebezoek.

De studenten leveren – naast de afgewerkte projecten – een volledige documentatie op waardoor het stagebedrijf achteraf verder aan de slag kan met het product. Daarnaast maken de studenten een stageverslag met gegevens over het stageproces en hun aanpak.

Nieuwe kandidaat-stagebedrijven bezoeken we in het najaar eerst zelf. Tegen eind november dienen de kandidaten dan een projectvoorstel in. Wanneer dit voorstel is goedgekeurd, communiceren we het aan studenten. In het voorjaar maken zij hun keuze. Het is belangrijk om hier te vermelden dat het aanbod aan stageplaatsen meestal groter is dan het aantal studenten, zeker voor stages rond applicatieontwikkeling. Voor Systeem- en netwerkbeheer en Softwaremanagement evenals voor internationale stages zijn er meer mogelijkheden.

Project samenwerking

We krijgen bijzonder veel vragen van bedrijven, organisaties en particulieren die iets door onze studenten willen laten ontwikkelen. Vaak gaat het over websites of kleine apps. Voor ons is het niet haalbaar om die vragen tijdens de kostbare contacturen te behandelen.

We spelen de vragen wel door aan onze studentenraad, die ze publiceert op het studentenplatform – uiteraard zonder garantie op succes. De ervaring leert dat studenten vaak pas geïnteresseerd zijn als er “iets te verdienen valt”, dus als een soort betaalde studentenjob.

We hebben ook grotere projectvakken lopen waarin samenwerking wel een optie is. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een project:

 • een zekere functionele en/of architecturale complexiteit bezitten (dus geen statische websites of CMS-oplossingen)
 • geen resultaatsgarantie of verwachtingen naar onderhoud toe hebben (m.a.w. beschouw het resultaat als een prototype)
 • bij voorkeur appelleren aan het maatschappelijk bewustzijn van de studenten

Op technisch vlak maken we een onderscheid tussen Integratieprojecten waarin studenten de concepten en technieken aangebracht in onze verschillende vakken integreren en The Lab waarin geëxperimenteerd wordt rond nieuwe trends.

In deze projectvakken staan we ook open voor andere vormen van samenwerking zoals ondersteuning van projectteams in bedrijven.

Jobbeurs + adressen van studenten

Eén keer per jaar organiseert onze alumni-dienst een jobbeurs in samenwerking met de opleidingen van de onderwijsgroep Industriële Wetenschappen en Technologie in Hoboken en de gelijkaardige opleidingen aan AP Hogeschool. Onze laatstejaarsstudenten maken we hiervoor minstens een halve dag lesvrij. Bedrijven die op deze jobbeurs aanwezig zijn, krijgen de lijsten van afstudeerders met hun adressen.

Sponsoring

Dit kan op verschillende manieren.

 1. Sponsor de proclamatie via verschillende formules (brons, zilver, goud of een creatief voorstel op maat). Voor meer info neem je best eind mei contact op met birgit.neeb@kdg.be.
 2. Sponsor onze IT-infrastructuur. Willen we in de opleiding immers steeds de nieuwste technologieën aanbieden. Hiervoor neem je best contact op met de vakdocent.
 3. Sponsor door les te geven: occasioneel hebben we behoefte aan korte vervangingen bij het wegvallen van een titularis-docent. Hiervoor neem je best contact op met het opleidingshoofd via info.toegepasteinformatica@kdg.be
 • Voor wie? Alle IT-bedrijven
 • Deelnemen? Zie hierboven

Adressen van afstudeerders

Mogelijkheden om onze laatstejaars te bereiken:

 • Standhouders op de jobbeurs in maart krijgen de lijsten van de afstudeerders.
 • Sponsoring van de proclamatie: alle sponsors krijgen minimaal het proclamatieboekje waarin de adressen staan van alle studenten die “kunnen” afstuderen (1ste en 2de zit).
 • Bij onze alumni-dienst kan je de lijsten van afstudeerders ook opvragen (alumni.heb@kdg.be). Hiervoor betaal je een administratieve kost van €50 + €0,50 per adres.