Workshops bereiden studenten voor op stage in ontwikkelingslanden

Om studenten beter voor te bereiden op stages in ontwikkelingslanden biedt KdG een vertrekpakket van 5 infosessies en workshops aan.

“Bij een stage in een ontwikkelingsland komt meer kijken dan bij een gewone stage”, vertelt Gunilla de Graef, beleidsmedewerker interculturaliteit en ontwikkelingssamenwerking aan KdG.

“De cultuurshock is vaak groter, net als de veiligheid- en gezondheidsrisico’s.” Een beter voorbereide student kan ter plekke zijn stage ook beter doen en zo nog meer betekenen voor de lokale bevolking. “Het versterkt de langetermijneffecten voor de student en voor de mensen met wie hij of zij werkt. Zo is het voor beide partijen een zinvolle samenwerking”, stelt de beleidsmedewerker. 

Info- en consultatiesessies

Tijdens de infosessies komt (onder meer) een medewerker van  de koepel van de Noord-Zuid-bewegingen 11.11.11 duiden wat ontwikkelingssamenwerking is en hoe die is geëvolueerd. Studenten krijgen ook een gids met alle praktische info en komen daarna op consultatiesessie, zodat ze gemakkelijk al hun vragen kunnen stellen. Daarnaast leren ze over cultuurshock, interculturaliteit, respectvol communiceren, over hoe ze hun rol als stagiair goed kunnen opnemen en bespreken ze in groep concrete cases.

Ervaringen delen

De workshops lopen van 1 oktober tot 25 november, daarna vertrekken de eerste studenten al. “Ook na hun stage willen we een terugkom-moment organiseren, zodat we ervaringen kunnen delen, ook met de studenten die nog moeten vertrekken”, aldus de Graef.