Yentl volgt het keuzevak ‘Breakbulk in de haven van Antwerpen’

Antwerpen is de meest toonaangevende breakbulkhaven van Europa. Professionals van over de hele wereld komen daarom in Antwerpen hun licht opsteken. Onze opleiding Logistiek Management heeft er zelfs een apart vak aan gewijd. Studente Yentl De Smit getuigt hierover in het magazine 'Haven en Goed' van december 2015.

“In het 3de jaar van de richting Logistiek Management kunnen studenten vanaf dit schooljaar het vak ‘Breakbulk in de haven van Antwerpen’ volgen. Ik was superblij met dit keuzevak, want ik ambieer een job in de maritieme wereld.

Geboren en getogen in Kieldrecht, was het voor mij al snel duidelijk dat ik in de haven wilde werken. Onder andere het internationale aspect spreekt me aan. Ik zou graag een operationele, leidinggevende functie uitoefenen. Ik kijk al uit naar mijn stage in de haven van Antwerpen en hoop nadien snel aan het werk te gaan.”

Yentl startte in november met het keuzevak, dat in totaal 24 lesuren beslaat, en is opgetogen. “De lesgevers komen uit de bedrijven zelf en zijn gepokt en gemazeld in de sector. Je leert er niet alleen theorie, maar het vak is ook erg praktijkgericht. Alle aspecten komen aan bod: types van breakbulkladingen, de breakbulkterminal, scheepstypes, arbeid in de haven.

Breakbulk vereist een heel gespecialiseerde kennis. De vraag naar logistiek gediplomeerden is in de haven vrij groot. Het is goed dat de school hierop inspeelt en ervoor zorgt dat we ook in de breakbulksector meteen kunnen meedraaien.”

De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Zuidnatie, CEPA, Boeckmans, ArcelorMittal Logistics en de Hogere Zeevaartschool.