Chemie

In de professionele bachelor Chemie doe je een grondige kennis op van analytische, fysische, industriële en organische chemie, telkens weer getoetst aan milieu- en duurzaamheidsnormen. Surplus: we trainen je in informatieverwerking, rapportering, statistiek en communicatieve vaardigheden. Zo stomen we je klaar voor niet-routineuze jobs. 

Professionele bachelor in de Chemie

Regime:
Voltijds, Dagonderwijs

Contactpersoon

Imanol Michelena

T
+32 3 613 17 55

Profiel

Je profiel

Van student ...

Chemie in alle kleuren en geuren. Sommigen onder ons hebben een aangeboren neiging (afwijking?) om (vloei)stoffen te mengen en te zien wat er gebeurt. Dat kan hier in de beste omstandigheden.

Dit is dé plek als je graag analyseert, op zoek gaat naar de essentie van chemische processen en antwoorden wil op – dagdagelijkse – vragen als:

 • Waarom roest ijzer?
 • Hoe werkt tandpasta precies?
 • En deo?
 • Wat maakt een stof giftig?

Je krijgt als jonge laborant de opdracht om een milieuvriendelijke industriële zeep te ontwikkelen. Het wordt een proces van trial en error, met een prachtig resultaat.

Een opleiding waarin je de kleinste bouwstenen van onze samenleving leert kennen, analyseren en bewerken. Hier leer je werkelijk (bijna) alles over chemische processen, over hoe je (vloei)stoffen moet distilleren, filtreren, tritreren ...

Je zoekt tijdens individuele- of groepsprojecten naar nieuwe, duurzame en milieuvriendelijke producten en toepassingen.

… tot professional

Als je weet dat na Houston (VS) Antwerpen de hoogste concentratie aan chemische industrie heeft, dan zal het je niet verbazen dat je na je studies niet erg lang op je werkhonger zal zitten.

De chemische sector evolueert aan een ongelooflijk snel tempo. Er is een grote vraag naar goed opgeleide chemici.

En, het is een goedbetaalde branche. Onze oud-studenten werken onder andere bij BASF, Exxonmobil, UAntwerpen, Monument Chemicals, en Indaver.

1 bachelor, 3 afstudeerrichtingen

Het 1ste jaar is 'oriënteringsgericht met veel algemene vakken – noem het een algemene kennismaking.

In het 2de jaar kies je een afstudeerrichting van de professionele bachelor Chemie:

Of je kan ook nog overschakelen naar een afstudeerrichting van de professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie.

Theorie en praktijk gaan hand in hand en het labo wordt je tweede thuis. Je verfijnt je skills en leert je specialiteiten kennen.

In het derde jaar ligt de focus op je stage en eindwerk.

Je leert het metier al doende. Proeven, testjes, projecten ... Zelfstandig, in groep, gecoacht … je boekt resultaten.

Verwante opleidingen

 

Nog vragen?

Vind je niet alle antwoorden op deze website? Geen probleem ...

 • Spring eens binnen op een van onze infomomenten: opencampusdag, infodagen, openlesdag, ...
 • Stel je vraag aan een student van deze opleiding via Facebook.
 • Stuur een mailtje naar de contactpersoon bovenaan deze pagina.

Overtuigd?

Kies dan voor KdG en schrijf je meteen in!

Lessentabel

Eerste jaar

  studiepunten *
Chemie 
Algemene en analytische chemie: theorie, oefeningen en labo 17
Organische chemie: theorie en oefeningen6
Instrumentele analyse3
Projecten3
Bio 
Celbiologie4
Microbiologie: theorie en labo7
Ondersteunende vakken 
Wiskunde: theorie en oefeningen 5
Fysica: theorie en labo9
Communicatie en informatie 
Engels3
Informatica3

Tweede jaar

Chemie  
Analytische chemie: theorie en labo 9
Instrumentele analyse: theorie en labo 12
Fysicochemie: theorie en labo 8
Organische chemie: theorie, oefeningen en labo 14
Milieuchemie 4
Chemische technologie 4
Projecten 3
Ondersteunende vakken  
Statistiek 3
Communicatie en informatie  
Engels 3

Derde jaar

Stage en eindwerk 22
Chemie  
Analytische chemie en instrumentele analyse: theorie en labo 10
Organische chemie: theorie en labo 7
Fysicochemie 4
Industriële chemie 3
Milieuchemie 3
Chemische technologie 3
Ondersteunende vakken  
Statistiek 3
Communicatie en informatie  
Humane vakken 2
Communicatie en peer tutoring  3

* In de tweede kolom vind je per opleidingsonderdeel het aantal studiepunten. Dit drukt de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

 

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.

Vakbeschrijving

Gemeenschappelijke vakken

 • Algemene chemie (labo)
  Je leert een hele reeks basistechnieken in het lab aan: analytisch afwegen, destilleren, filtreren, titreren ... Je maakt ook kennis met veiligheidsvoorschriften.
 • Algemene chemie (theorie, oefeningen)
  Je maakt kennis met de verschillende deelgebieden van de chemie waar je telkens berekeningen maakt en grafieken uittekent. Je zoomt ondermeer in op de chemische binding, op reactiekinetica en op het chemisch evenwicht.
 • Biologie
  Hoe zien cellen eruit en helpt die structuur hen bij de uitvoering van hun taken? Wat is genetisch materiaal en hoe werkt het precies? Hoe zit celdeling in elkaar en welke gevolgen heeft dat mechanisme voor erfelijkheid en voortplanting?
 • Engels
  Je verdiept je in Engelstalige vakliteratuur. Zo verruimt je kennis van het vakjargon. Je oefent ook op spreken en schrijven. Tijdens het tweede jaar graaf je in professionele databanken en geef je een presentatie over een zelfgekozen thema.
 • Fysica (labo)
  Je voert zelf fysicaproeven uit: je meet de warmtecapaciteit van vloeistoffen en metalen, meet oppervlaktespanning, bepaalt samendrukbaarheidscoëfficiënten ...
 • Fysica (theorie en oefeningen)
  Je krijgt inzicht in belangrijke deelgebieden van de fysica zoals mechanica, elasticiteit, warmteleer en elektriciteit. Je vist ook uit welke rol die basisprincipes spelen in de andere onderdelen van je opleiding.
 • Informatica
  Je maakt kennis met belangrijke software voor je latere beroepsleven. Je gaat aan de slag met Word, Excel en PowerPoint, en leert het internet nuttig gebruiken.
 • Microbiologie
  Je bestudeert de verschillende micro-organismen: bacteriën, virussen en fungi. Je onderzoekt ondermeer hun morfologie, metabolisme en groei.
 • Microbiologie (labo)
  Hoe onderzoek je micro-organismen in de praktijk? Je maakt kennis met kleurtechnieken en sterilisatietechnieken, en leert geschikte voedingsbodems bereiden en gebruiken.
 • Organische chemie (theorie en oefeningen)
  Je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties.
 • Projecten
  Je werkt in kleine groep aan een zelfgekozen project. Je brengt een échte wetenschappelijke of technische uitdaging tot een goed einde!
 • Wiskunde
  Je verdiept je in de verschillende functietypes, onderzoekt toepassingen van afgeleiden en lost eenvoudige integralen en differentiaalvergelijkingen op.

Specialisatievakken Chemie

 • Algemene chemie en instrumentele analyse (labo)
  Je slaat aan het titreren met zuren en basen, verdiept je in gravimetrie en leert verschillende scheidingsmethoden beheersen.
 • Analytische chemie (theorie)
  Je leert hoe eigenschappen van zuren, basen, complexen en neerslagen kunnen worden gebruikt bij chemische analyses. Tijdens het derde jaar verdiep je je in redoxprocessen en in elektrochemie.
 • Chemische technologie
  Je werpt een blik op de belangrijkste operaties in een chemisch bedrijf. Je bestudeert destillaties, extracties en kristallisaties en verdiept je in reactiekinetiek. Tijdens het derde jaar verdiep je je in de basiswetten van de chemische technologie en los je theoretische vraagstukken rond destillatie en extractie op. Je maakt ook kennis met de meest gebruikte apparaten.
 • Communicatieve vaardigheden
  Je leert vlot communiceren met je collega's en verdiept je in conflictoplossende modellen. Je leert vergaderen, presenteren, in team werken en solliciteren. Je kijkt ook kritisch naar je eigen persoonlijkheidsprofiel.
 • Fysicochemie (labo)
  Je bestudeert o.m. de snelheid van reacties, bepaalt evenwichtsconstanten en molaire massa's, experimenteert met de geleidbaarheid van oplossingen, meet de smeltpunten en de viscositeit van vloeistoffen en volgt adsorptie van gassen aan vaste substraten.
 • Fysiochemie (theorie)
  Je onderzoekt het gedrag van ideale gassen en verdiept je in fenomenen als diffusie en viscositeit. Je kijkt dan ook naar reële gassen en vloeistoffen.
 • Industriële chemie
  Je bestudeert een reeks industriële processen tot op het bot: waarvoor dienen ze, welke gevaren leveren ze op voor mens en milieu, wat is hun economisch belang, hoe zit het met afvalproducten ...
 • Instrumentele analyse (theorie)
  Je maakt kennis met de belangrijkste apparatuur voor optische analyses van cellen en weefsels. Daarna bestudeer je ook chromatografische analysemethoden en leer je correcte berekeningen maken op basis van je verkregen gegevens.
 • Milieuchemie
  Je maakt je vertrouwd met het feit dat milieuzorg een zaak voor iedereen is. Daarom wordt de chemie achter milieuproblemen in water, bodem en lucht bestudeerd en leer je hoe men preventief te werk kan gaan om problemen te vermijden. . In het derde jaar zoom je in op waterzuivering, bodemsanering en luchtbehandeling.
 • Organische chemie (labo)
  Je synthetiseert enkele belangrijke organische producten zoals aniline, aspirine, esters, polymeren, enz. Je onderzoekt de interacties tussen vezels en kleurstoffen. Je probeert een aantal organische verbindingen te identificeren. .
 • Organische chemie (theorie)
  Je maakt kennis met een hele kast vol chemische producten en stoffen. Je onderzoekt hun verschillende eigenschappen en bestudeert de vaakst voorkomende chemische reacties. In het laatste jaar verdiep je je in benzeenderivaten en naftaleen.
 • RZL
  Je denkt na over religie, zingeving en levensbeschouwing aan de hand van een reeks moeilijke ethische dilemma's. Je leert een gefundeerd standpunt innemen en verdedigen.
 • Stage en eindwerk
  Je komt in een echte werksituatie terecht. Zo kan je wat je leerde in je opleiding onmiddellijk in de praktijk omzetten. Door onze uitgebreide ervaring en ons ruim netwerk helpen wij je aan de ideale stageplaats. Het eindwerk dat je hierover schrijft, krijgt een prominente plaats in onze bibliotheek.
 • Statistiek
  Je moet al je meetresultaten correct interpreteren en weergeven als je ze straks ook echt wilt gebruiken in je onderzoek. Daarom bestudeer je de belangrijkste statistische principes. In het derde jaar komen complexere thema's aan bod: je leert uitschieters in steekproeven aanduiden en wordt een expert in de enkelvoudige variatieanalyse.

Onderwijsaanpak

Inloopcursus wiskunde

Heb je in het laatste jaar secundair onderwijs per week 3 uur of minder wiskunde gehad? Dan is deze inloopcursus iets voor jou.

Studentvriendelijk

 • Vaste studentvriendelijke uurroosters
 • Studentvriendelijke examenroosters
 • Lage drempel tussen studenten en docenten

Periodesysteem

 • 1 academiejaar = 4 perioden
 • 1 periode = 8 weken, waarvan 6 à 7 lesweken en 1 à 2 evaluatieweken
 • Gespreide studielast
 • Snelle feedback

De jaarindeling van het academiejaar 2016-2017 vind je in de folder die je bovenaan deze pagina kan downloaden.

Keuze in het tweede jaar

Het eerste jaar van de professionele bachelors Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie is gemeenschappelijk. Daarna heb je de keuze uit 5 afstudeerrichtingen:

Projecten

 • Teamwork in kleine groepen
 • iRoom: nagelnieuw studielandschap; van, door en voor studenten
 • Meer weten? Zie tabblad 'Projecten'

Praktijkgericht

 • Tweede jaar 50% praktijk, derde jaar 75% praktijk
 • Kleine groepen
 • Op het werkveld geënt
 • Ultramoderne onderzoeksapparatuur in eigen labo’s
 • Onderzoeksprojecten binnen de opleiding in verband met biobrandstoffen: Brite-Oil en Triple E.

'Peer tutoring'

 • Hogerejaars helpen eerstejaars bij verwerken leerstof
 • Win-win situatie voor beiden!

Studenten over peer-tutoring:

 • "Peer-tutoring heeft mij enorm geholpen omdat de 3de jaars echt kijken of je de oefeningen kunt maken. Als dit niet het geval is geven ze je onmiddellijk uitleg en kan je weer verder." (Kyra Kerkhofs, 1ste jaar)
 • "Ik heb goede ervaring met peer-tutoring, door deze oefeningen te maken en medestudenten te helpen bij het maken ervan, ben je intensief met de leerstof bezig. Deze manier van studeren is veel effectiever dan gemaakte oefeningen eens te overlezen." (Adriaan Van Elst, 1ste jaar)
 • "Ik heb alleen maar goede herinneringen overgehouden aan de peer-tutoring. Als tutor is het leuk om te zien hoe je, vanuit eigen ervaring, de tutees kan helpen en je frist natuurlijk ook je leerstof van 2 jaar geleden (lang geleden) ook nog even op." (Evi De Herdt, 3de jaar)

Stage en eindwerk

 • Tweede helft van het laatste jaar.
 • Jarenlange samenwerking met verschillende bedrijven, onderzoekslabo’s, universiteiten

Na je studies

Werkzekerheid

 • Je bent gegeerd op de arbeidsmarkt!
 • De sector betaalt goed.
 • Onze afgestudeerden hebben een goede reputatie in de bedrijfswereld.

Verder studeren

 • Nog een master behalen? Met een schakelprogramma stroom je vlot door naar Industrieel Ingenieur Biochemie / Chemie.
 • Extra bachelor? Binnen dezelfde opleiding kan je in 1 jaar tijd een bijkomend bachelordiploma behalen.

Alumniwerking

Ook als oud-student laten we je niet los...
Afgestudeerd? Registreer meteen voor de alumniwerking.

"Ik heb voor Umicore Hoboken gekozen omdat ik recyclage een heel belangrijke toekomstgerichte sector vind. Bij Umicore krijg je de kans en de tijd om je professioneel te bewijzen en verder te ontplooien.

Met het traineeship doorloop je verschillende productiediensten en krijg je projecten en taken. Er is gerichte opleiding voorzien vergezeld van uitdagende opdrachten die je grenzen aftasten. Een boeiende afwisseling waardoor je op korte tijd heel wat mensen leert kennen. Na het traineeship van 18 maanden wordt je coach van een productieploeg.

Umicore heeft een open bedrijfscultuur wat maakt dat je letterlijk aan iedereen vragen kan stellen. Mijn studie chemie heeft me voorbereid om gemakkelijker de complexe processen te leren kennen."

Gian Stuer, afgestudeerde professionele bachelor Chemie

In beeld

Campus Hoboken

Chemie-studenten volgen opleiding op de bedrijfsvloer

Vier grote chemiebedrijven, de Karel de Grote-Hogeschool en AP Hogeschool stappen in het proefproject 'Avogadro'. Daarbij zullen 6 studenten 4 dagen per week in een chemiebedrijf aan de slag gaan.

Afvalberg inkrimpen

Dat auto’s ook op biodiesel kunnen rijden, is intussen bekend. Maar dat ook biodiesel op zijn beurt afval teweegbrengt, is minder geweten.

In onze eigen labo’s maar ook op vraag van bedrijven doen we onderzoek daarnaar. Oudstudente Lieselotte Van Looveren werkte bijvoorbeeld uit hoe je die overschotten tot bioplastiek – meer bepaald tot petflessen – verwerkt. Of: hoe je als student actief kan meewerken aan de inkrimping van de afvalberg.

Filmpjes

Proeven van Chemie of Biochemie? Deze filmpjes werden naar aanleiding van de infodagen gemaakt.

Termieten in de proefbuis: onderzoekers in Congo

Twee onderzoekers gingen aan het werk in Congo in het kader van hun onderzoek 'Triple E3' dat draait rond de productie van biobrandstof op basis van palmolie.

Labo'sLabo