Videoreflectieve etnografie (VRE) bij het golden hour op neonatologie: waarom gaat het zo goed ondanks alle complexiteit en wat kunnen we hieruit leren?

Naarmate de zorg en technologie complexer worden, is de mate waarin zorgverleners zich aanpassen aan deze werkomstandigheden en zorgcomplexiteit cruciaal om kwaliteitsvolle zorgverlening te behouden. Het implementeren van Crew Resource Management (CRM) met het optimaliseren van niet-technische vaardigheden van zorgverleners heeft een bewezen gunstig effect op teamwerk. De nieuwe uitdaging voor verbetering van de patiëntveiligheid is echter die van de ‘exnovatie’: het belichten van het impliciete of meer verborgen sterktes binnen de dagelijkse praktijk van interprofessionele teams om zo de praktijk te optimaliseren – m.a.w. om te begrijpen hoe de prestaties meestal goed gaan, ondanks de complexe werksituaties. Videoreflectieve etnografie (VRE) is een innovatieve methode die kan ingezet worden om goed lopende zaken te exploreren middels kortdurende video-opnames van levensechte interventies, waarbij impliciete of verborgen sterktes binnen de dagelijkse praktijk worden blootgelegd om zo de praktijk te optimaliseren.

Het doel van dit onderzoek is dan ook 1) het vergaren van wetenschappelijk en praktijkinzicht omtrent het toepassen van VRE aan de hand van de testcase met het ‘golden hour’ op neonatologie en 2) zicht krijgen op de veranderingen die VRE teweegbrengt op individueel-, team- en praktijkniveau.

Het onderzoek beslaat vier fases. In de eerste fase van VRE worden gegevens verzameld via observaties, interviews en documentanalyse. In de tweede fase worden video-opnames gemaakt en gemonteerd. Tijdens videoreflectie-sessies met de zorgprofessionals worden nadien de succesfactoren in het interprofessionele teamwerk geïdentificeerd. Voorts wordt besproken wat kan ondernomen worden om deze ‘ideale’ praktijken consistent door te voeren.  De derde fase van de VRE-methode omvat het analyseren van de data voor het formuleren van praktijkverbeteringen en wetenschappelijke inzichten. Finaal zal de impact van VRE worden nagegaan op 3 niveaus: individueel-, team- en praktijkniveau.

Dit project zal resulteren in een richtlijn voor het toepassen van VRE op een neonatologie afdeling, in functie van het verbeteren van interprofessioneel teamwerk en zullen de succesfactoren in de interprofessionele samenwerking tijdens de eerste zorg aan prematuren gedeeld worden met andere centra en geïntegreerd in de opleidingen vroed- en verpleegkunde.

Contact

Financieringskanaal: PWO

Looptijd: 1/10/2020 tot 30/9/2022

Projectpartners: 

  • UZA dienst intensieve neonatale zorg
  • Universiteit Maastricht
  • Universiteit Antwerpen

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend