Zorg in Connectie

Onderzoekscentrum

 • Ons onderzoek gaat over deze drie thema’s:  
  • Duurzame loopbanen in de zorg
  • De zorgprofessional als samenwerker
  • Zorg op maat van de zorgvrager
 • We geven antwoorden op vragen hierover in jouw zorginstelling.   
 • We ontwikkelen praktijktools die jij direct op de werkvloer kunt inzetten, zoals methodieken, train-the-trainer pakketten, communicatietools, e-books, maar ook bijscholingen.  
 • Centrale vraag: Hoe ondersteunen en verbeteren we de positie van de zorgverlener en de kwaliteit van zorg?  

Ondersteuning bij het opstellen van onderzoeksvragen

Samen (onderzoeks)vragen uit jouw organisatie helder krijgen om zorgprofessionals in je organisatie beter te ondersteunen in hun job door in te zetten op (klinisch) leiderschap, interdisciplinaire samenwerking of persoonsgericht werken? Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek.  

Onderzoek op maat

 Een concreet idee testen in de praktijk? Heb je hulp nodig om dit op een wetenschappelijke manier aan te pakken en wil je concrete resultaten over de impact van jouw idee? We ontwikkelen met jou een traject op maat.   

Bijscholingen en lezingen

Op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten uit ons onderzoek? Volg één van onze bijscholingen of lezingen. Dit kan zowel op onze campus als bij jou op de werkvloer.   

KdG Academy: lezingen, studiedagen, vormingen

Dienstverlening op maat

Gebruikmaken van onze bestaande methodieken en tools, maar dan op maat van jouw organisatie? Dat kan. We stemmen ze telkens af op maat van jouw noden en organisatievorm.

Voorbeelden: 

 • Simuleerkracht
 • Psychisch welzijn, weerbaarheid voor stress en burn-out
 • Crew Resource Management (CRM)
 • Bedside Briefing

Wil je meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op via zorginconnectie@kdg.be

Duurzame loopbanen in de zorg  

Samen met het werkveld én onze opleidingen bouwen we aan het zorgberoep van morgen als een uitdagende, werkbare, futureproof en een job die voldoening geeft. In een duurzame loopbaan voelen zorgprofessionals zich gewaardeerd in hun job, hebben zij verantwoordelijkheid en autonomie in de uitoefening van hun job en beschikken ze over voldoende draagkracht en externe ondersteuning om hun job naar behoren uit te oefenen.   

We richten ons zowel op individuele competenties van zorgprofessionals als op externe factoren zoals:  

 • Werkomgeving
 • Zelfleiderschap
 • Connectie tussen management en professional
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Realisaties  

Naar het onderzoeksdomein.

De zorgprofessional als samenwerker

We ondersteunen zorgprofessionals als samenwerkers die meerwaarde zien in het verbinden van de eigen expertise met die van anderen. We richten ons op een verbeterde interdisciplinaire en professionele samenwerking, zowel binnen teams als tussen teams. We focussen onder meer op het omgaan met diversiteit binnen teams in al zijn vormen en het ontschotten van zorg en welzijn.  

Realisaties   

Naar het onderzoeksdomein.

Zorg op maat van de zorgvrager

We versterken zorgprofessionals in hun connectie met de zorgvrager door zorg op maat te bieden, preventief en doelgericht te werken en aandacht te hebben voor toegankelijkheid van zorg voor mensen in kwetsbare situaties. Bij zorg op maat van de zorgvrager, oftewel persoonsgerichte zorg, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele voorkeuren en behoeften en wordt ingespeeld op diverse noden met behoud van de menselijke waardigheid. We willen de digitale gezondheidsgeletterdheid en het zelfmanagement van patiënten verhogen en we zetten in op shared decision-making in de zorg.  

Realisaties  

Naar het onderzoeksdomein.

Hoe hou je zorgpersoneel langer aan zet? Zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland en Vlaanderen worstelen met uitstroom en uitval. Dit project focust zich op een oplossing hiervoor.
date_range
Duur:
mei 2023 - mei 2026
attach_money
Financiering:
Interreg Vlaanderen-Nederland
De Slimme Diabetesassistent is een slimme, gepersonaliseerde diabetesassistent die personen met type 1 diabetes helpt om hun bloedsuikerspiegel beter onder controle te krijgen voor, tijdens en na fysieke activiteiten met behulp van Artificial Intelligence.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Jan 2023
attach_money
Financiering:
Amai!
Dit project van het onderzoekscentrum Zorg in Connectie van KdG werkt aan de ontwikkeling, pilotering en evaluatie van een simulatietraining bij meer dan 60 zorgverleners (professionals en vrijwilligers) in de regio Antwerpen om interculturele communicatievaardigheden rond palliatieve zorg te verbeteren.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
Koning Boudewijnstichting

 

Onze visie is geënt op de doelstelling die het model van de Quintuple Aim vooropstelt om de gezondheidszorg te optimaliseren. We willen de zorgprofessional connecteren om hun werk op een goede en duurzame manier te kunnen doen waardoor betere zorg ervaren wordt door het individu.   

We willen zorgprofessionals meer verbinden met hun beroep als een uitdagende, werkbare job die voldoening geeft. Met elkaar als gelijkwaardige professionals met een eigen expertise en met de zorgvrager en diens omgeving.  

 • We voeren praktijkgericht onderzoek om de zorgprofessionals van vandaag en morgen en hun organisaties te ondersteunen bij de noden en vragen die zij ervaren in hun werkveld.   
 • We ontwikkelen, implementeren en valoriseren multidisciplinaire kennis en instrumenten voor de professional in zorg en welzijn, waaronder praktische tools, richtlijnen, zorgpaden, publicaties, dienstverlening en vormingen.   
 • We bouwen aan sterke netwerken. Samen met onze partners slaan we bruggen tussen werkveld, onderzoek en onderwijs.   
 • We delen de kennis en expertise die we opbouwen met (toekomstige) professionals, met beleidsmakers en het brede publiek.   
 • We zorgen voor doorstroom van de onderzoeksresultaten en –producten naar het onderwijs door integratie van onderzoeksresultaten in curricula, begeleiding van bachelor- en masterproeven en studentenprojecten aansluitend bij lopend onderzoek. 

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend