Positionering van perinatale zorg binnen de eerstelijnszones van stad Antwerpen

Binnen de hertekening van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen worden momenteel eerstelijnszones (ELZ) opgericht. Ook de perinatale zorg verdient zijn plaats binnen een ELZ. In dit onderzoeksproject gaan we op zoek naar de beste manier om de perinatale zorg te organiseren en te structureren binnen de vier ELZ van stad Antwerpen om zo te komen tot een complementaire geïntegreerde perinatale zorg. Hierbij wordt rekening gehouden met belangrijke inzichten, ontwikkeld vanuit projecten binnen moeder-kindzorg, en vertrekken we vanuit de gebruikers van het perinatale eerstelijnszorgaanbod en de eerstelijnszorgverleners. Bovendien gaan we op zoek naar de meest efficiënte structuur die de vroedvrouw binnen een ELZ kan verenigen, ondersteunen en organiseren.

De onderzoeksvragen zullen beantwoord worden via een inhoudsanalyse waarbij in een eerste onderzoeksluik via diepte-interviews bij zowel zorgverleners als zorgvragers het geprefereerde zorgaanbod in kaart gebracht wordt. Tezamen met good practices vanuit de perinatale eerstelijnsgezondheidszorg in onze buurlanden zullen de resultaten van deze analyse fungeren als startsituatie voor het tweede onderzoeksluik. Hierin wordt via een Delphi-bevraging doorheen verschillende rondes consensus opgebouwd rondom de gewenste organisatiestructuur betreffende de perinatale zorg in de ELZ van stad Antwerpen.

De resultaten hiervan zullen meegenomen worden in de opbouw van de ELZ van stad Antwerpen. Dit tweejarig project wordt dan ook expliciet opgenomen in de desbetreffende actieplannen van de stad. Verder zullen de onderzoeksresultaten op verschillende manieren verspreid worden, onder andere via een verhelderingscampagne voor het werkveld die de structuur van het perinatale zorgaanbod binnen een ELZ zal visualiseren.

Contact

Liesbeth De Pauw, liesbeth.depauw@kdg.be
+32 3 502 27 48

Liesbeth Van kelst, liesbeth.vankelst@kdg.be
+32 3 502 27 15  

Maëlle De Coninck, maelle.deconinck@kdg.be
+32 3 502 26 95

 • Financiering: PWO
 • Looptijd: 1/9/2019 tot 31/8/2021

 • Projectpartners:

  • Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
  • Vlaamse Beroepsorganisatie voor Vroedvrouwen
  • Dienst Gezondheid, Afdeling Welzijn onder Bedrijf Sociale Dienstverlening stad Antwerpen
  • Kind en Gezin