Positionering van perinatale zorg binnen de eerstelijnszones van stad Antwerpen

Binnen de hertekening van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen werden eerstelijnszones (ELZ) opgericht. Ook de perinatale zorg verdient zijn plaats binnen een ELZ. In dit onderzoeksproject gingen we op zoek naar de beste manier om de perinatale zorg te organiseren en te structureren binnen de vier ELZ van stad Antwerpen om zo te komen tot een complementaire geïntegreerde perinatale zorg. Hierbij werd rekening gehouden met belangrijke inzichten, ontwikkeld vanuit projecten binnen moeder-kindzorg, en vertrokken we vanuit de gebruikers van het perinatale eerstelijnszorgaanbod en de eerstelijnszorgverleners. Bovendien gingen we op zoek naar de meest efficiënte structuur die de vroedvrouw binnen een ELZ kan verenigen, ondersteunen en organiseren.

Methodiek

De onderzoeksvragen werden beantwoord via een inhoudsanalyse waarbij in een eerste onderzoeksluik via diepte-interviews bij zowel zorgverleners als zorgvragers het geprefereerde zorgaanbod in kaart gebracht werd. Tezamen met good practices vanuit de perinatale eerstelijnsgezondheidszorg in onze buurlanden dienden de resultaten van deze analyse als startsituatie voor het tweede onderzoeksluik. Hierbij werd via een Delphi-geïnspireerde bevraging doorheen verschillende rondes getracht consensus op te bouwen rondom de gewenste organisatiestructuur betreffende de perinatale zorg in de ELZ van stad Antwerpen.

De resultaten tonen duidelijk aan dat er nog onvoldoende consensus werd bereikt om een zorgpad op te maken voor de perinatale opvolging van een laagrisico zwangerschap. Wél geven zorgverleners aan dat verdere dialoog tussen eerstelijns en tweedelijns noodzakelijk is om een perinataal zorgpad op te maken waarin iedereen gehoord is.

Contact

Maëlle De Coninck

maelle.deconinck@kdg.be

+32 3 502 26 95

Aurélie Thys

aurelie.thys@kdg.be

+32 3 613 17 87

 • Financiering: PWO
 • Looptijd: 01/09/2019 tot 28/02/2022

 • Projectpartners:

  • Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
  • Vlaamse Beroepsorganisatie voor Vroedvrouwen
  • Dienst Gezondheid, Afdeling Welzijn onder Bedrijf Sociale Dienstverlening stad Antwerpen
  • Kind en Gezin

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend