Projecten Onderzoekscentrum Zorg in Connectie

Mensen kunnen na een beroerte verschillende stoornissen ervaren, waaronder cognitieve stoornissen die desoriëntatie in tijd en ruimte, verminderde informatieverwerking in tijd en volume, en aandachtsproblemen inhouden. Dit project beoogt een oplossing te bieden voor de bovengenoemde problemen door middel van een Virtual reality (VR) applicatie.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2021
attach_money
Financiering:
IOF POC
We onderzoeken de transfereerbaarheid over sectoren heen van het concept van een individueel afgestemd e-learning pakket rond weerbaarheid tegen stress en burn-out gericht op een specifieke beroepsgroep.
date_range
Duur:
Sep 2016 - Dec 2017
attach_money
Financiering:
IOF POC
Hoe hou je zorgpersoneel langer aan zet? Zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland en Vlaanderen worstelen met uitstroom en uitval. Dit project focust zich op een oplossing hiervoor.
date_range
Duur:
mei 2023 - mei 2026
attach_money
Financiering:
Interreg Vlaanderen-Nederland
Met dit onderzoek willen we nagaan hoe zorg- en/of ondersteuningsteams uit verschillende settings in de gezondheids- en welzijnssector het persoonsgerichte handelen kunnen integreren, bewaken en versterken.
date_range
Duur:
Okt 2018 - Aug 2020
attach_money
Financiering:
PWO
PATH helpt ouders, hun families en zorgprofessionals in het voorkomen, diagnosticeren en het succesvol omgaan met milde tot gemiddelde psychische klachten die samenhangen met de geboorte van een kind.
date_range
Duur:
Sep 2019 - Sep 2022
attach_money
Financiering:
Interreg 2 Zeeën
Dit project is een vervolg op een lopend project (‘Meer kans voor kansarme gezinnen') binnen de hogeschool. Het heeft tot doel om het ontwikkelde postnataal kansenpad praktisch te implementeren en het effect te meten zodat de outcomes voor kansarme gezinnen na een normale bevalling optimaliseren.
date_range
Duur:
Sep 2018 - Apr 2021
attach_money
Financiering:
PWO
Dit project van het onderzoekscentrum Zorg in Connectie van KdG werkt aan de ontwikkeling, pilotering en evaluatie van een simulatietraining bij meer dan 60 zorgverleners (professionals en vrijwilligers) in de regio Antwerpen om interculturele communicatievaardigheden rond palliatieve zorg te verbeteren.
date_range
Duur:
Sep 2021 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
Koning Boudewijnstichting
Met dit project willen we een implementatiegids ontwerpen en evalueren die ziekenhuizen ondersteunt om zelf het (reeds ontwikkelde) PSG-programma in te bedden binnen de eigen instelling om de emotionele weerbaarheid van de ziekenhuisverpleegkundigen te verhogen.
date_range
Duur:
Okt 2021 - Sep 2023
attach_money
Financiering:
PWO
Met EXPLAINMED ontwikkelen we een tool die dokterstaal voor iedereen verstaanbaar maakt. Met AI zet deze tool ingewikkelde doktersverslagen om naar voor iedereen begrijpelijke informatie en helpt de patiënt zo verder.
date_range
Duur:
Jan 2024 - Dec 2025
attach_money
Financiering:
Amai!
De belangrijkste doelstelling van dit transnationaal project is het bewerkstelligen van een zinvolle integratie van goed opgeleide koks en keukenpersoneel in de arbeidsmarkt, meer bepaald in de gezondheidszorg en de ouderenzorg, en dit door het ontwikkelen van een intensief en hoogwaardig opleidingsprogramma.
date_range
Duur:
Jun 2017 - Dec 2019
attach_money
Financiering:
Europees Sociaal Fonds
Het doel van dit onderzoek is het schrijven van een scoping review over de begeleiding door een vroedvrouw van vrouwen met anorexia nervosa in een acute of herstelfase tijdens de perinatale periode.
date_range
Duur:
Sep 2023 - Aug 2024
attach_money
Financiering:
PWO
De Slimme Diabetesassistent is een slimme, gepersonaliseerde diabetesassistent die personen met type 1 diabetes helpt om hun bloedsuikerspiegel beter onder controle te krijgen voor, tijdens en na fysieke activiteiten met behulp van Artificial Intelligence.
date_range
Duur:
Jan 2022 - Jan 2023
attach_money
Financiering:
Amai!
date_range
Duur:
Sep 2015 - Aug 2017
attach_money
Financiering:
VLAIO TETRA
Teamtraining op een intensive care verhoogt de teamprestatie, vermindert de kans op complicaties en mortaliteit. We meten in dit onderzoek het effect van teamtraining op niet-technische vaardigheden bij teams die extreem premature kinderen verzorgen.
date_range
Duur:
Jan 2021 - Dec 2022
attach_money
Financiering:
PWO
Crew Resource Management of CRM is een methodiek voor het inzetten en optimaliseren van niet-technische vaardigheden binnen een zorgteam tijdens een (kritieke) situatie in de zorg.
Hoe werk je gedragen en interprofessioneel samen in de ouderenzorg op wijkniveau? We onderzoeken welke proactieve, persoonsgerichte en holistische eerstelijnszorg nodig is voor de steeds complexere zorgnood van ouderen en hun mantelzorgers.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
PWO
De eerstelijnszones van Antwerpen onderzoeken hoe er op buurtniveau interprofessioneel wordt samengewerkt en hoe dit beter kan. Hiervoor gebruiken we de tool en methodiek die op KdG ontwikkeld is in het project Buurt-Connect (Brederode).
date_range
Duur:
Jan 2024 - Dec 2025
attach_money
Financiering:
PWO
De output van het PWO Kansenpad en het project Born in Brussels hebben veel gelijkenissen. De expertise en inzichten van het PWO Kansenpad worden ingezet in de app Born in Belgium Professionals die voortkomt uit Born in Brussels.
date_range
Duur:
Nov 2021 - Nov 2025
attach_money
Financiering:
KdG,
RIZIV
Ouders van sterrenkinderen geven aan dat zij nog te vaak op goed bedoelde maar ongepaste communicatie van zorgverleners stuiten. Zorgverleners geven op hun beurt aan te zoeken naar concrete handvaten om op een goede manier te communiceren met de ouders in deze moeilijke periode. Dit onderzoek wil een communicatietool ontwikkelen voor zorgverleners die ouders begeleiden bij of na het verlies van een kind rondom de geboorte.
date_range
Duur:
Sep 2020 - Aug 2022
attach_money
Financiering:
PWO
AVDEL is de Academie Voor De Eerste Lijn: 4 universiteiten en 6 hogescholen, waaronder KdG, bundelen hun krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen.
date_range
Duur:
Apr 2019 - Maa 2024
attach_money
Financiering:
Fonds Daniël De Coninck (KBS)