Crew Resource Management studie

De Crew Resource Management studie is een onderzoeksproject van de Karel de Grote Hogeschool in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid.

Het doel van het CRM-project is het ontwikkelen, uittesten, redigeren en evalueren van een generiek CRM- trainingsprotocol voor niet-technische vaardigheden van zorgverleners tijdens urgenties. Organisaties binnen de acute gezondheidszorg zullen met deze generieke tool de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid kunnen verbeteren.

Bij de publicatie van het Institute of Medicine rapport aangaande patiëntveiligheid, werd melding gemaakt van tussen de 44.000 en 98.000 patiënten die jaarlijks overlijden in Amerikaanse ziekenhuizen ingevolge medische fouten (Kohn, Corrigan, Donaldson, & editors, 2000). Deze cijfers kunnen geëxtrapoleerd worden naar andere ontwikkelde landen. Ondanks de hierdoor toegenomen aandacht voor onderzoek naar patiëntveiligheid, werden de resultaten nog niet concreet vertaald naar een veiligere patiëntenzorg (Stelfox, Palmisani, Scurlock, Orav, & Bates, 2006). Fouten van zorgverleners treffen bijna 1 op 10 gehospitaliseerde patiënten, met potentieel vermijdbare schade tot gevolg (de Vries, Ramrattan, Smorenburg, Gouma, & Boermeester, 2008).

Recente onderzoeken tonen aan dat de voornaamste oorzaken van deze fouten gelegen zijn in non- technische vaardigheden, zoals communicatie en teamwerk (Leonard, Graham, & Bonacum, 2004; Lingard et al., 2004; Woolf, Kuzel, Dovey, & Phillips, 2004). Voor technische vaardigheden zijn reeds tal van richtlijnen ontwikkeld, maar voor non-technische vaardigheden is dit momenteel nog ontbrekend. De luchtvaart, een vergelijkbare hoog- risico industrie, kampte met dezelfde veiligheidsproblemen (Powell & Hill, 2006). Daarop werd de CRM-training (Crew Resource Management) ontwikkeld om de non-technische vaardigheden van cockpitleden te optimaliseren, met een zeer veilige luchtvaart als resultaat (Ford, Henderson, & O’Hare, 2014). Onderzoek suggereerde reeds de toepassing van dergelijke training in de gezondheidszorg (Haerkens, Jenkins, & van der Hoeven, 2012).

De CRM-training zal een generiek instrument worden in die zin dat het niet op maat wordt ontwikkeld voor een welbepaald ziekenhuis of een welbepaalde afdeling. De doelgroep zijn multidisciplinaire teams die in aanraking komen met urgente situaties, met name Spoedgevallenafdeling, Verloskamer, Intensieve Zorg-afdeling en Operatiekamer. De instellingen zelf moeten aan de slag om deze generieke training aan te passen aan de instellings- en afdelingsgebonden kenmerken en door ze te implementeren in hun reeds bestaande technische vaardigheidstrainingen.

De CRM-training zal bestaan uit drie luiken:

  • Theoretisch luik niet-technische vaardigheden: Deze theorie zal eventueel, in overleg met de gebruikersgroep, worden aangeboden onder de vorm van een e-learningpakket. De voorkeur wordt gegeven aan blended-learning. Om de theoretische kennisbijschaving van urgentieteams met betrekking tot niet-technische vaardigheden op een aantrekkelijke manier en aan een zo laag mogelijke kost aan te bieden, zal een functionele analyse van een e-learningpakket op het einde van het project worden afgeleverd. Hiermee kunnen de softwarebedrijven innoveren in hun kernactiviteit door de opgedane kennis in het project om te zetten in een e-learningpakket op maat van de doelgroep.
  • Training niet-technische vaardigheden onder de vorm van urgenties: Deze training niet-technischevaardigheden moet door de desbetreffende instellingen aan de reeds bestaande technische protocollen  worden aangepast en concreet worden geïmplementeerd op de kritieke diensten. De training is generiek en ziekenhuizen en simulatiecentra moeten zelf aan de slag om het CRM-training verder aan te passen aan de instelling- en afdelingsgebonden kenmerken. Deze simulatietrainingen worden gefilmd door de trainers. Er wordt tijdens het onderzoek een softwareprogramma ontwikkeld waarin een checklist wordt geïntegreerd. Op die manier kunnen de simulaties real-life ‘getagd’ worden aangaande voorbeeld- of slecht gedrag inzake niet-technische vaardigheden.
  • De debriefing, of evaluatie, van de simulatietraining met het multidisciplinaire team: Door gebruik te maken van de video-opnames kan het multidisciplinaire team de niet-technische vaardigheden evalueren.

Bijkomende informatie vindt u via www.crmstudie.be

Contact

zorginconnectie@kdg.be

Financiering: VLAIO-TETRA met cofinanciering projectpartners

  • Duur onderzoek: september 2015 - augustus 2017
  • Projectpartners: 13 acute ziekenhuizen

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend