Als veel sterkte veel te weinig is: Zorgverleners taal geven voor de begeleiding bij intens verdriet van ouders.

In Vlaanderen sterven jaarlijks ongeveer 1200 kinderen tijdens de zwangerschap (vanaf 13 weken) of kort na de geboorte. Elke zorgverlener binnen de moeder-kindzorg wordt bijgevolg tijdens zijn carrière geconfronteerd met de zorg voor ouders die een kind (gaan) verliezen of verloren zijn. Uit literatuur blijkt dat de communicatie die plaatsvindt rondom de meest cruciale momenten (bv. de boodschap van overlijden) door de meeste ouders tot lang nadien tot in detail herinnerd wordt en dus een grote impact heeft.

Ouders van sterrenkinderen geven aan dat zij nog te vaak op goed bedoelde maar ongepaste communicatie van zorgverleners stuiten. Zorgverleners geven op hun beurt aan te zoeken naar concrete handvaten om op een goede manier te communiceren met de ouders in deze moeilijke periode.

Dit onderzoek wil een communicatietool ontwikkelen voor zorgverleners die ouders begeleiden bij of na het verlies van een kind rondom de geboorte. In een eerste fase wordt bevraagd welke inhoudelijke aspecten geïntegreerd moeten worden in deze communicatietool (WAT moet erin?). Dat gebeurt aan de hand van een kwalitatief onderzoek op basis van diepte-interviews met ouders van sterrenkinderen en zorgverleners. In een tweede fase wordt nagegaan waaraan het concept en de vormgeving van de handvaten moeten voldoen (HOE ziet het eruit?). Hiervoor wordt een Human Centred Design gebruikt.

De beoogde output is een communicatietool voor zorgverleners die ouders van sterrenkinderen begeleiden bij of na de geboorte van hun kind. Deze tool zal eveneens in de opleiding vroedkunde geïmplementeerd worden.

Contact

Liesbeth Van kelst,

liesbeth.vankelst@kdg.be,

+32 3 502 27 15

Fien Jansens,

fien.jansens@kdg.be,

+32 3 502 27 61

Financieringskanaal: PWO

Looptijd: 1/9/2020 tot 31/8/2022

Projectpartners: 

  • Berrefonds, VZW
  • Vlaamse Beroepsorganisatie voor Vroedvrouwen
  • Universitair Ziekenhuis Antwerpen, dienst neonatale intensieve zorgen

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend