Eetstoornissen tijdens perinatale periode

 • We ontwikkelen handvaten voor vroedvrouwen om zwangeren te ondersteunen met een voorgeschiedenis van anorexia nervosa.
 • Doel:
  • Werkkader voor vroedvrouwen.
  • Zorg op maat van specifieke risico's voor zwangeren met een geschiedenis van eetstoornissen.
  • Academische bijdrage aan peer reviewed internationaal tijdschrift en een vertaling naar brede publiek via digitale kanalen.

In dit onderzoek schrijven we een review over de begeleiding door de vroedvrouw van zwangere vrouwen met anorexia nervosa in de voorgeschiedenis. Hoewel eetstoornissen nog steeds veel voorkomen zien we een stijgend aantal vrouwen die hiervan herstellen. Wanneer deze vrouwen na hun herstel een kinderwens hebben of zwanger worden confronteert hen dat met verschillende triggers die ze herkennen vanuit hun eetstoornis: een dikker wordende buik, een stijgend gewicht, een ander lichaamsbeeld, om er maar enkele te noemen. Dit kan ervoor zorgen dat dit een mentaal zeer uitdagende periode wordt met eventueel kans om te hervallen. Herval zou in dat geval schadelijk zijn voor hun ongeboren baby en moet absoluut vermeden worden. Vroedvrouwen zien steeds meer zwangere vrouwen die een eetstoornis hadden in hun verleden, maar missen de handvaten om voor een goede begeleiding te zorgen.

Onderzoeksaanpak en output

Scoping review van academische literatuur naar de begeleiding door een vroedvrouw van vrouwen met anorexia nervosa in een acute of herstelfase gedurende de perinatale periode. Het protocol zal open access gepubliceerd worden in januari 2024. We schrijven een Engelstalig artikel voor een peer reviewed internationaal tijdschrift. Een Nederlandstalige samenvatting van de academische paper in overzichtelijke lay-out zal verspreid worden naar partners via e-mail communicatie en social media; net zoals de gepubliceerde academische paper.

Onderzoekers

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend