Crew Resource Management op neonatologie

Het golden hour op neonatologie is gebaseerd op de wetenschap dat de zorg die baby’s krijgen in het eerste uur na de geboorte in directe relatie staat met latere uitkomsten, gaande van ernstige complicaties als hersenbloeding tot overlijden. Extreem vroeggeboren baby’s (zwangerschapsduur <28 weken) hebben hierbij intensieve ondersteuning nodig omdat vitale organen en lichaamsfuncties nog immatuur zijn. Daarom is bij de geboorte in het ziekenhuis steeds een interprofessioneel team aanwezig, bestaande uit een neonatoloog, een kinderarts en twee gespecialiseerde verpleegkundigen om de opvang te voorzien. Deze teamleden zijn van elkaar afhankelijk en de coördinatie van hun activiteiten is cruciaal voor een hoge kwaliteit van zorg. Teamtraining in een intensieve zorgensetting verhoogt de teamprestatie, vermindert de kans op incidenten, complicaties en mortaliteit.

De recente CRM (Crew Resource Management)-studie van het onderzoekscentrum Zorg in Connectie naar het effect van een dergelijke teamtraining voor andere types kritieke diensten toont eveneens gunstige resultaten op het leervermogen en patiëntveilig gedrag van teams. De CRM-training bestaat uit twee onderdelen. De deelnemers worden in een theoretisch onderdeel onder de vorm van e-learning meegenomen in de CRM-principes en het belang van niet-technische vaardigheden tijdens urgenties. Bij het simulatieonderdeel worden realistische scenario’s gesimuleerd en vervolgens gedebrieft door de deelnemers.

In voorliggend projectvoorstel beogen we het effect van een CRM-training voor niet-technische vaardigheden te meten volgens het framework van Kirkpatrick bij multidisciplinaire teams die de opvang voorzien van extreem premature kinderen tijdens het golden hour. Aan de hand van een mixed-method interventiestudie met implementatieonderdeel willen we het effect van de training evalueren op de 4 niveaus van Kirkpatrick:

 1. de eerste reactie van de deelnemers
 2. het leren van de deelnemers
 3. het geobserveerde teamwerkgedrag van de deelnemers
 4. outcome van de prematuur

Het is een uniek onderzoeksproject binnen Vlaanderen waarin voor het eerst vijf neonatologiecentra een netwerk vormen om CRM gezamenlijk te implementeren en het effect ervan te bestuderen. Dit biedt de mogelijkheid om, anders dan binnen de afgelopen CRM-studie van het onderzoekscentrum, het effect op organisatieniveau te kunnen aantonen (in dit geval patiëntenoutcomes, het hoogste niveau van effect van een training). Het project heeft met name als doel de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg te verbeteren bij de zeer dynamische en risicovolle omgeving van de neonatologie.

Contact

margo.wouters@kdg.be 

+32 3 613 18 95

 • Onderzoekscentrum: Zorg in Connectie
 • Betrokken opleiding: Verpleeg- en vroedkunde

 • Financiering: PWO cofinanciering

 • Duur onderzoek: 1 januari 2021 - 31 december 2022

 • Projectpartners: 

  • UZA dienst intensieve neonatale zorg
  • UZ Leuven neonatale intensieve zorgen
  • UZ Brussel neonatologie
  • AZ Sint Jan Brugge dienst neonatale intensieve zorgen
  • GZA Sint Augustinus dienst neonatologie

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend