Bedside-briefing: Grotere patiëntentevredenheid en betere kwaliteit van zorg door bedside briefing: een interventiestudie

Door de verhoogde aandacht rond patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg is het werkveld vragende partij om de communicatie tussen zorgverleners te optimaliseren en standaardiseren. Een van de aandachtsgebieden hier is het rapporteren van patiënt gerelateerde informatie tijdens de shiftwissel tussen verpleegkundigen. Het werkveld en de literatuur bevestigen dat er een enorme variatie aan briefingsmethoden bestaat tussen de zorginstellingen en – verleners onderling. Dit leidt volgens recent onderzoek (Wakefield, 2012) tot onvolledige rapportage en miscommunicatie met vermijdbare incidenten tot gevolg.

De afgelopen jaren is er groeiende interesse vanuit het werkveld om patiëntenoverdracht tussen verpleegkundigen te laten plaatsvinden aan het bed van de patiënt. Enerzijds omdat er steeds meer aandacht geschonken wordt aan de patiënt als essentiële partner in het volledige zorgproces. Anderzijds omdat de communicatie tussen zorgverleners op deze manier gestandaardiseerd wordt met positieve effecten op de kwaliteit van zorg. Een tekort aan onderzoek en het ontbreken van een Nederlandstalig protocol zorgen voor een moeilijke implementatie van deze methode binnen de zorginstellingen.

Bedside briefing kan omschreven worden als ‘Een gestructureerde methode van informatieoverdracht tussen verpleegkundigen onderling in het bijzijn van de patiënt (en familie) om zo tot meer betrokkenheid van de patiënt (en zijn familie) te komen en deze te beschouwen als essentiële partners van het zorgproces en het volledige team van zorgverleners” (Anderson & Mangino, 2006).

Voorliggend onderzoeksvoorstel wil een gebruiksvriendelijk en Nederlandstalig protocol voor ziekenhuizen ontwikkelen en implementeren op een aantal pilootafdelingen. Door middel van een multicentrisch longitudinaal mixed-methods pre-postinterventiestudie willen we bekijken welk effect bedside briefing heeft op onder meer patiëntentevredenheid, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid en effectieve informatieoverdracht. Dit alles speelt in op de vraag en noden van de zorginstellingen om de professionele communicatie tussen zorgverleners tijdens de patiëntenoverdracht te standaardiseren. Hiernaast zorgt het principe van bedside briefen voor meer betrokkenheid van de patiënt in zijn volledige zorgproces.

Contact

zorginconnectie@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/09/2015 - 31/08/2016

  • Projectpartners : ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen), AZ Nikolaas, Emmaus AZ Sint Jozef Malle

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend