Dat smaakt naar meer - Impact van smaaksturing op het leven van een kankerpatiënt

Een van de bijwerkingen van chemotherapie waar kankerpatiënten mee te maken kunnen krijgen, is smaakverandering.  In een vorig project (oncobrood) werd de smaak van brood aangepast, op maat van de smaakafwijking van individuele kankerpatiënten. Onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool werkten hiervoor samen met het Center for Gastrology (Leuven), en met de steun van Kom Op Tegen Kanker, om een oplossing te vinden voor dit smaakprobleem bij kankerpatiënten. Het onderzoek kon aantonen dat mensen die van dit smaakgestuurde brood aten, minder gewicht verloren.

Het huidige onderzoek is een vervolg hierop. Smaaksturing heeft effect op het ongepland gewichtsverlies van kankerpatiënten. Kankerpatiënten vallen significant minder af als ze smaakgestuurd brood eten. Maar wat betekent dit nu in het leven van een patiënt? Welke ervaringen hadden deze patiënten met het voorbije onderzoek en welke impact had deze interventie op hun dagelijks leven?

Tijdens de kwantitatieve fase werden de deelnemende patiënten geïnterviewd, tot datasaturatie. Met een kwalitatieve analyse aan de hand van NVIVO12 zullen de thema’s in kaart gebracht worden en de impact op het leven van de patiënt worden beschreven.

Anderzijds zullen, via deze interviews, de krachten en belemmeringen van deze interventie worden beschreven, als onderdeel van een haalbaarheidsstudie van smaaksturing in de gezondheidszorg.

Contact

zorginconnectie@kdg.be

  • Financiering:  Interne middelen
  • Duur onderzoek: September 2018 – Augustus 2019
  • Projectpartners: Marleen Corremans, Dimitri Mortelmans

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend