Simuleer-kracht: Onderzoek naar een opleidingstraject voor startende zorgprofessionals ter verhoging van veerkracht

Zorgprofessionals lopen een hoog risico op het ontwikkelen van stress en burn-out. Vooral jonge zorgprofessionals vormen een kwetsbare groep. In dit project zetten we in op primaire preventie, om zo tegemoet te komen aan lacunes in praktijk en onderzoek bij deze kwetsbare groep van startende zorgprofessionals. Onderzoek toont aan dat een hoge veerkracht bescherming biedt tegen het ontwikkelen van burn-out.

Dit project gebeurt in samenwerking met expertisecentrum Zorginnovatie (VIVES).

Resilience
(n.) The ability to become strong, healthy, or succesful again after something bad happens.

Ondersteuning in het startproces

De overgang van student naar startende zorgprofessionals vormt een grote uitdaging. Het is deze transitie die gepaard gaat met stress, gezien ze zoekende zijn in hun nieuwe rol als startende zorgprofessional, wat hen kwetsbaar maakt voor burn-out. Deze transitie wordt eveneens ervaren door zij-instromers van het werkveld, hetzij naar een nieuwe dienst binnen de zorginstelling of naar een andere zorginstelling.

Het project Simuleer-Kracht wilde deze startende zorgprofessionals net als de zij-instromers te ondersteunen in hun ‘startproces’. Hiervoor werd een veerkracht verhogende interventie opgericht met als voornaamste pijler een platform van ‘starters’ te creëren. De keuze voor deze pijler kwam voort vanuit de behoefteanalyse die door verschillende groepen naar voor werd geschoven (HR-dienst, hoofdverpleegkundigen en startende zorgprofessionals).

Peersupportsessies

Deze interventie bestond uit twee componenten; peersupport en simulatietraining. De interventie ging van start met twee peersupportsessies, zodanig dat er een veilige omgeving gecreëerd kon worden voordat er met simulatietraining gestart werd. De drie scenario’s die tijdens deze simulatietraining werden aangeboden, vloeiden voort vanuit de thema’s die besproken werden tijdens de peersupportsessies. Zodanig dat deze maximaal aansloten bij hun behoeften. De gehele ondersteunende interventie werd afgesloten met een laatste peersupportsessie.

De totale interventie en met name het onderdeel peersupport werd door de deelnemers als zeer positief geëvalueerd. Het gecreëerde platform gaf de deelnemers een enorm gevoel van samenhorigheid. Het gaf hen de mogelijkheid om te ventileren, situaties te relativeren maar eveneens van elkaar te leren. Bij een aantal van hen zorgde dit ondersteunend proces voor innerlijke rust, gezien ze een bevestiging vonden van “ik ben niet alleen”. Dit concept is voor hen net zo belangrijk omdat op de eigen diensten dit gegeven, ‘aandacht voor mentale ondersteuning’ ontbreekt.

Verdere disseminatie

Binnen het onderzoekscentrum Zorg in Connectie zullen we maximaal blijven inzetten op verdere disseminatie op basis van deze onderzoeksresultaten. Dit door aansluitende onderzoeksprojecten verder hierop te laten inzetten, dienstverlening aan te bieden aan de zorginstellingen en de resultaten te laten doorsijpelen naar de opleiding. Zodanig dat de overgang van student naar startende zorgprofessional in de mate van het mogelijke in zijn transitie geminimaliseerd wordt.

Contact

zorginconnectie@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/9/2019 tot 31/8/2021 

  • Financieringskanaal: PWO project

  • Projectpartners: Expertisecentrum Zorginnovatie (VIVES, Kortrijk), Universitair Ziekenhuis Antwerpen, AZ Klina, GZA Ziekenhuizen

  • KdG-medewerkers: Jessica Deprez, Ellen De Buysscher en Silvia Peeters

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend