Simuleer-kracht: Onderzoek naar een opleidingstraject voor startende zorgprofessionals ter verhoging van veerkracht

Zorgprofessionals lopen een hoog risico op het ontwikkelen van stress en burn-out. Vooral jonge zorgprofessionals vormen een kwetsbare groep. In dit project willen we inzetten op primaire preventie, om zo tegemoet te komen aan lacunes in praktijk en onderzoek bij deze kwetsbare groep van startende zorgprofessionals. Onderzoek toont aan dat een hoge veerkracht bescherming biedt tegen het ontwikkelen van burn-out.

Dit project gebeurt in samenwerking met expertisecentrum Zorginnovatie (VIVES).

Resilience
(n.) The ability to become strong, healthy, or succesful again after something bad happens.

Beschrijving project

Het doel van dit project is om de veerkracht bij de startende zorgprofessional te verhogen. Hiervoor willen we een multidisciplinaire interventie ontwikkelen afgestemd op het zorgpersoneel, dat later ingebed kan worden in bestaande inlooptrajecten. De interventie zal bestaan uit het aanbieden van de eerder ontwikkelde e-learning tool ‘Verzorgen Zonder Zorgen’ in combinatie met een veilige leeromgeving (simulatietraining). Op deze manier kunnen de theoretische handvaten vanuit de tool verder geïnternaliseerd worden.

Er zal een behoefteanalyse georganiseerd worden van de startende zorgprofessionals, alsook van de humanresourcesmanagers en leidinggevenden om de noden van de betrokken groep te verwerken in simulatiescenario’s. Na ontwikkeling zal een groep startende zorgprofessional het volledige traject (tool + simulatiescenario’s) doorlopen. Dit wordt geëvalueerd door middel van een kwantitatieve pre- en postmeting over veerkracht.  Deze kwantitatieve data worden aangevuld met kwalitatieve diepte-interviews. Dit zal ons een rijk inzicht verschaffen van de impact van het ontwikkelde traject.

Contact

Jessica Deprez, jessica.deprez@kdg.be
+32 3 502 29 64

Katja De Grande, katja.degrande@kdg.be
+32 3 502 23 81

Silvia Peeters, silvia.peeters@kdg.be
+32 3 502 23 14

  • Duur onderzoek: 1/9/2019 tot 31/8/2021 

  • Financieringskanaal: PWO project

  • Projectpartners: Expertisecentrum Zorginnovatie (VIVES, Kortrijk), Universitair Ziekenhuis Antwerpen, AZ Klina, GZA Ziekenhuizen

  • KdG-medewerkers: Jessica Deprez, Ellen De Buysscher en Silvia Peeters